InnospringCatch Capturing knowledge opportunities and co-creating value in the digital economy

Uusilla organisoitumismuodoilla kestävää arvoa

Työelämän muutos ja yritysten kilpailukyky puhuttavat meitä työpaikoilla, seminaareissa, lehtien palstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Hyvä niin, sillä globalisaatiolta ja digitalisaatiolta ei pääse karkuun, eivätkä ne kysy lupaa tulla kylään.

Työssäni olen nähnyt teknologisen muutoksen ja globalisaation vaikutukset organisaatioihin ja ihmisten työhön.

1990-luvulla Internetin ensimmäinen aalto herätteli suomalaisia teleoperaattoreita ja laitevalmistajia. Yrityksissä herättiin siihen, että teknologisen muutoksen myötä tarvitaan uutta osaamista, mikä täytyy joko kasvattaa, ostaa tai hankkia yhteistyön kautta.

2000-luvulla tutkimme yliopistolla aiheita kuten ”Teleoperaattorin yhteistyö lisäarvopalvelutuottajien kanssa” tai ”Make-buy-partner-strategiat”. Tarvittiin osaamista ohjelmistoista, sisällöistä ja niiden integroimisesta palvelukokonaisuuksiksi. Kuulostaa tutulta, eikö?

Viime vuosina murros on läpäissyt yhteiskunnan kaikkia alat ja niin yksityinen kuin julkissektori joutuvat miettimään millaisten toimintamallien varaan rakentaa toimintansa.

2010-luvulla uutta on muutoksen nopeus, voimakkuus ja läpitunkevuus. Teknologisen kehityksen lisäksi ekologiset, sosiaaliset ja poliittiset muutokset muovaavat taloutta, työtä ja ihmisten elämää.

Keskinäisriippuvassa maailmassa ennustettavuus on vaikeaa. Ongelmat ovat monisyisiä ja haastavia, ja myös mahdollisuuksien selvittäminen vaatii monenlaista osaamista. Aikaa ei myöskään ole hukattavana. Asiakas ei aina jaksa odottaa vaan kilpailijat ehtivät edelle.

InnoSpring Catch-hankkeessa tutkimmekin miten organisaatiot ja ihmiset voivat organisoitua nopeasti ratkaistakseen ongelmia tai tarttuakseen uusiin mahdollisuuksiin. Useimmiten tarvittava tieto ja osaaminen ei asu yhdessä osoitteessa, vaan tarvitaan erilaisten asiantuntijoiden taitavaa ja tehokasta yhteistyötä.

Haluan uskoa, että juuri Suomessa voi syntyä nopeaan organisoitumiseen syntyvää johtamisosaamista ja kyvykkyyksiä. Erilaisissa tiimeissä asiantuntijana toimiminen ja nopeiden tehtäväkohtaisten yhteistyömallien johtaminen ovat kyvykkyyksiä, joilla voidaan luoda kestävää arvoa digitaalisessa ja globaalissa maailmassa.

 

Kirsimarja Blomqvist

About The Author

InnoSpring CATCH tutkimusprojektissa tutkitaan uuden tiedon ja arvonluomista digitaalisessa ja dynaamisessa toimintaympäristössä. Tutkimushanketta rahoittaa Tekes, LUT ja kumppaniyritykset. Tutkimusryhmässämme työskentelee professori, KTT Kirsimarja Blomqvist, projektipäällikkö, KTT Anna-Maija Nisula sekä tutkijat TkT Jukka-Pekka Bergman, KTT Kaisa Henttonen, KTT Heidi Olander sekä tutkimusapulaisena FM Ilona Toth. Hankkeeseen lopputyönsä ovat tehneet tai tekemässä Tietojohtamisen maisteriohjelmassa Katri Kemppainen, Kristiina Kähkönen ja Mona Taipale.

Comments are closed.