InnospringCatch Capturing knowledge opportunities and co-creating value in the digital economy

Yhdessä, yksin, samassa ja eri ajassa

Asiantuntijoiden työtehtävät ovat yhä enemmän keskinäisriippuvaisia. Omasta tahdosta tai työkuorman takia ihmiset työskentelevät samanaikaisesti monien tehtävien ja projektien parissa. Usein työskentely tapahtuu myös eri paikkakunnilta ja eri maista käsin, aikaerosta tai omasta valinnasta johtuen eri aikaan. Työskentelemme kiivaasti, mutta syvennymmekö aidosti tehtäviin ja toistemme ajatuksiin?

Monet työtehtävät ovat vaativia ja tekisi mieleni sanoa, että jatkossa entistä haastavampia. Nimittäin ne, mitä ei automatisoida vaan mihin tarvitaan jatkossakin asiantuntijoita. Tehtävät vaativat monenlaista vuosien varrella kartutettua erityisosaamista ja kykyä yhdistää hiljaista ja kokemusperäistä tietoa.

Usein tarvitaan keskustelua, kirjoittamista, kenties laskemista, piirtämistä, ja pohdintaa, välillä yksin ja välillä yhdessä. Kohtaamisia, mitkä synnyttävät uusia ajatuksia ongelmiin, mihin ei ole patenttiratkaisuita eikä vastauksia manuaaleissa. Useimmiten etsitään ratkaisuita haastaviin ongelmiin entistä vähemmillä resursseilla tai pyritään tarttumaan mahdollisuuksiin, mitä kukaan ei ajatellut olevan olemassakaan.

Tehtävien ratkaiseminen yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa vaatii luovuutta, syvällistä vuorovaikutusta ja pysähtymistä omien, ja muiden ehkä vielä syntymässä olevien ajatusten äärelle.

Miten rytmittää omaa ajankäyttöä ja synkronisoida se muiden kanssa? Miten luoda kohtaamisia, missä olemme aidosti läsnä?

 

Kirsimarja Blomqvist

About The Author

InnoSpring CATCH tutkimusprojektissa tutkitaan uuden tiedon ja arvonluomista digitaalisessa ja dynaamisessa toimintaympäristössä. Tutkimushanketta rahoittaa Tekes, LUT ja kumppaniyritykset. Tutkimusryhmässämme työskentelee professori, KTT Kirsimarja Blomqvist, projektipäällikkö, KTT Anna-Maija Nisula sekä tutkijat TkT Jukka-Pekka Bergman, KTT Kaisa Henttonen, KTT Heidi Olander sekä tutkimusapulaisena FM Ilona Toth. Hankkeeseen lopputyönsä ovat tehneet tai tekemässä Tietojohtamisen maisteriohjelmassa Katri Kemppainen, Kristiina Kähkönen ja Mona Taipale.

Comments are closed.