Hyvä paha kaivos Kaivosteollisuuden syvästi kutsumuksekseen tunteva Lappeenrannan teknillisen yliopiston kasvatti ottaa kantaa Suomen kaivosteollisuuden kehitykseen.

Zero chemicals?

Zero chemicals?

Vaikka edellinen päivitys onkin vielä uunituore, innostuin kovasti uusimman Tekniikka & Talous- lehden jutusta, jossa otsikoitiin, kuinka Oulussa syntyy kemikaaliton kaivos. Nyt en pysty tarjoamaan linkkiä, koska juttu on tänään postilaatikosta tipahtaneessa uusimmassa painoksessa. Oululaiset ovat siis rakentaneet yliopistolleen minirikastamon isolla rahalla (noin 1,5 milj. €). Vaikka jutussa jääkin hieman [...]

September 21, 2012 Riina Salmimies erotustekniikka, jauhatus, kemikaalit, minirikastamo, Oulun yliopisto 0

Ja taas siitä Talvivaarasta

Ja taas siitä Talvivaarasta

Vau, Talvivaara suunnittelee laajennusta: http://www.hs.fi/talous/Talvivaara+kaavailee+jättilaajennusta/a1305599859565 Ei tuossa uutisessa itsessään ole vielä kovinkaan paljon kohun aihetta, mutta uutisen kirvoittamat kommentit näyttävät tosi mielenkiintoisilta. Erityisesti pidän seuraavista: “Itse uskon, että Talvivaaran ja toivon mukaan myös lupa- ja valvontaviranomaiset ovat oppinsa saaneet ja laajennus voidaan turvallisesti toteuttaa.” Juurikin näin. Tässä oli ympäristöviranomaisillakin arvokkaan [...]

September 19, 2012 Riina Salmimies Aalto-yliopisto, laajennus, LUT, mielipide, Oulun yliopisto, Talvivaara 0

Sianlantaa ja sillimarinadia?

Sianlantaa ja sillimarinadia?

Sianlanta ja sillimarinadi voivat todellakin olla raaka-aineita, joskaan eivät kaivosteollisuudelle. 14th Nordic Filtration Symposiumissa kuultiin, kuinka näistä jätteiksi luokitelluista materiaaleista voi todellakin erottaa arvokkaita komponentteja. Vaikka kyse olikin membraanisuodatuksesta, jota ei vielä suuressa määrin käytetä kaivosteollisuudessa, on ajatus sivutuotteiden ja jätteiden käytöstä raaka-aineena mielestäni aivan fantastinen. A waste today, a [...]

September 5, 2012 LUT jäte, Red mud, TekniikkaTalous 0

Kaivostoiminnan peruskurssi

Kaivostoiminnan peruskurssi

Jotta kaivostoimintaan liittyvää problematiikkaa voisi ymmärtää, täytyy tietää tiettyjä perusasioita. Seuraavassa muutama perusperiaate. (1) Kaivostoiminnalla voidaan tarkoittaa sekä luonnonkiven että malmin kaivuuta. Luonnonkiven kaivuu, tai louhinta, tuottaa lopulta muun muassa soraa ja muuta kiviainesta, jota tarvitaan esimerkiksi teiden rakennuksessa. Malmi puolestaan on yhdistelmä jotakin vähemmän arvokasta kiviainesta sekä arvokasta mineraalia [...]

September 2, 2012 Riina Salmimies Uncategorized 0

Kohti Aalborgia

Kohti Aalborgia

Vielä ennen kuin suuntaan kohti Aalborgissa järjestettävää 14th Nordic Filtration Symposiumia, on aika taas päivittää blogi. Väitöskirjani lähtee toivottavasti piakkoin esitarkastukseen ja koska juuri tämä väitöskirja lienee kaiken alku ja juuri mitä tulee kiinnostukseeni kaivosteollisuutta kohtaan, niin aionpa lyhyesti kertoa, mistä kaikki alkoi. Olen opiskellut kemiantekniikkaa Lappeenrannassa vuodesta 2003 lähtien. [...]

August 29, 2012 LUT Lappeenranta, Nordic Filtration Symposium, rautamalmi, suodatus, väitöskirja 0

Median uusi lempilapsi

Median uusi lempilapsi

Vaan kuka onkaan se median uusi lempilapsi? No sehän on ystävämme Talvivaara. Sulfaattipäästöt, uraanilupa, rikkivetykuolemantapaus. Talvivaara on tarjonnut medialle myllytettävää viimeisen vuoden aikana siinä määrin, että sen sietäisi jo saada rojalteja. Ja niistä sulfaattipäästöistä se kaikki alkoi: http://www.tekniikkatalous.fi/energia/ymparisto/talvivaaralla+ymparistolupaongelma+sulfaatti+ja+natriumpaastot+moninkertaiset+sovitusta/a690308 Pidän erityisesti tästä Tekniikka&Talouden kirjoituksesta, koska siinä asia esitetään, niin kuin se [...]

August 9, 2012 Riina Salmimies media, rikkivety, sulfaattipäästöt, Talvivaara, uraanilupa 2

Kaivoslaki

Kaivoslaki

Suomen kaivoslaki on kerännyt paljon huomiota niin sanotusti aidan molemmilta puolilta. Toisaalta kaivosyhtiöt ovat valittaneet Suomen vanhentuneen kaivoslain vaikeuttavan toimintaa. Lupaprosessien hitaus ja avun puute ovat osaltaan kipupisteitä. Viime vuonna uusittu kaivoslaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110621) on saanut mediassa paljon kritiikkiä yhteiskunnallisilta vaikuttajilta, koska sen katsotaan riistävän maanomistajia. Riistävän juurikin siksi, että kuka [...]

July 27, 2012 Riina Salmimies kaivoslaki, media, Pyhäsalmi, Suomi 0

Kaivosalan tulevaisuus?

Kaivosalan tulevaisuus?

Tällä on hyvä aloittaa. Inspiraationa toimi Luonnontieteilijä- lehden juttusarja, jossa muutama kuukausi sitten otettiin kantaa juurikin otsikonmukaisesti kaivosalan tulevaisuudennäkymiin Suomessa: http://www.luonnontieteilijalehti.fi/artikkelit/2012/2/Kaivosalan_tulevaisuus Jutussa oli kokonaisuudessaan aivan liikaakin asiaa, joten näin aluksi keskitytään vain muutamiin pointteihin tuossa jutussa. “Nykyisin Suomessa on 47 toimivaa kaivosta. Suunnitteilla on 43 uutta kaivosta.” “Työ- ja elinkeinoministeriö [...]

July 25, 2012 Riina Salmimies Green Mining, kaivosteollisuus, Luonnontieteilijä, Suomi, tulevaisuus 5

Kaivaako vaiko eikö kaivaa?

Kaivaako vaiko eikö kaivaa?

Suomen kaivosteollisuus on selkeässä murroksessa. Viimeisen muutaman vuoden aikana ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden kiinnostus maaperäämme kohtaan on lisääntynyt merkittävästi ja median myllytys olemassaolevien kaivosten ympärillä on ollut vähintäänkin brutaalia viimeisen vuoden ajan. Suurin kiitos kuulunee Talvivaaralle. Syystäkin? Sitäkin mietitään myöhemmin tässä blogissa. Talvivaara ei kuitenkaan liene viimeinen tässä myllytyksessä. Median ja sitä [...]

July 24, 2012 Riina Salmimies kaivosteollisuus, media, Suomi 0