Kiertotalousfoorumi Helsingissä 5.-6.6.2017

Helsingissä järjestettiin maailman ensimmäinen kiertotalousfoorumi, joka keräsi Finlandiatalolle 1500 innokasta kiertotalouden edistäjää kymmenistä eri maista ja monilta eri aloilta. Foorumin tarkoituksena oli saattaa yhteen talouden, ympäristön, tutkimuksen, politiikan sekä eri järjestöjen toimijoita luomaan verkostoja, jakamaan kokemuksia, parhaita käytäntöjä sekä edistämään omalta osaltaan kiertotalouden merkitystä.

Foorumissa oli hyvin rakennettu ohjelma. Se koostui maanantaina biotalouden kiertotaloudesta, pk-yritysten tärkeästä roolista kiertotalouden edistäjinä, erilaisten kilpailujen merkityksestä innovaattoreiden mobilisoimiseksi kiertotalouden edistäjinä. Lisäksi, yhdessä erillistapahtumassa keskityttiin YK:n 10-vuotisohjelmaan kestävän kulutuksen ja tuotannon suuntaviivoista, jossa käsiteltiin mm. miten voisimme globaalisti kansainvälisellä yhteistyöllä edistää ja lopulta ratkaista kestävän kulutuksen ja tuotannon ristipaineen. Maanantai jatkui vielä ohjelmalla kiertotalouden kaupungeista, jossa Helsinki ilmoitti tavoittelevansa maailman ykköspaikkaa kiertotaloudessa. Tämä on hieno tavoite. Maanantaina-iltana oli järjestetty hieno tapahtuma Finlandia Block Festival, jossa oli buffet-illallinen, musiikkia, verkostoitumista sekä mahtavaa tunnelmaa. Ilta toki ei vielä päättynyt tähän, vaan jatkui Allas Sea Poolilla klo 20:30, jolla ei ollut loppumisaikaa.

Tiistaina ohjelma alkoi jo klo 9:00 suurten yritysten puheenvuoroilla. Erittäin mielenkiintoisia puheita esittivät mm. ING:n, Nesteen, Swecon ja Stora Enson johtajat. Näillä kaikilla yrityksillä kiertotalous on strateginen päätös ja koko organisaatio tullaan sitouttamaan yhteisiin tavoitteisiin. Puheissa esiintyi hienosti samassa lauseessa niin ympäristö, kestävä kehitys, kuin myös arvonluonti. He siis näkevät, että kiertotaloudella voidaan luoda arvoa niin osakkeenomistajille, asiakkaille kuin myös muille sidosryhmille, luontoa tietenkään unohtamatta. Erityisen vaikuttava oli Stora Enson toimitusjohtajan Karl-Henrik Sundströmin puhe yrityksensä tavoitteista kiertotaloudessa globaalisti. Heidän toimintansa perustuu vahvaan tuotekehitykseen, uuden teknologian hyödyntämiseen ja siten jatkuvaan arvonluontiin kiertotaloudessa. Esimerkiksi heidän uudet biopakkaukset ovat uusiutuvia, kierrätettäviä ja vähähiilisiä ja joustavat tuotantometodit voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Tiistai jatkui oikein mielenkiintoisilla ohjelmilla, kuten kiertotalouden taloudellisella tutkimuksella, jossa keskityttiin makrotalouden tasolla tapahtuviin vaikutuksiin kiertotalouden näkökulmasta sekä mm. miten kiertotaloutta voidaan mitata ja tutkia taloudellisilla malleilla. Yhtenä näkökulmana oli myös tieteen ulottaminen käytännön tasolle, joka on aina tärkeä näkökulma, on sitten kyse mistä tieteenalasta tahansa. Ohjelmat jatkuivat metsä- sekä biotalouden merkityksestä ilmastonmuutoksen hallintaan, kuinka kiertotalouden arvoketjuja voidaan luoda, miten luodaan arvoa asiakkaille brändäämällä kiertotalouden liiketoimintaa, millaisia ovat kiertotalouden investointinäkymät, mitkä ovat tulevaisuuden teknologiat kiertotaloudessa sekä miten pk-yrityksiä voidaan tukea kiertotalouden murroksessa. Yksi ohjelma oli erityisen mielenkiintoinen, kiertotalouden liiketoimintamallit. Asiaa käsiteltiin todella mielenkiintoisten tapauksien kautta, kuten Martela, Tarkett sekä IBM. Oli huikeaa nähdä, miten yritykset olivat luoneet uudet strategiat kohti kiertotaloutta ja kuinka sitoutuneilta heidän toimintansa vaikuttivat. Olimme myös vaikuttuneita siitä, miten he olivat sitouttaneet asiakkaansa toimimaan yhdessä kiertotalouden logiikan mukaan, luomalla arvoa heille ja yritykselle. Esimerkiksi Martela kunnostaa käytössä olleet toimistokalusteen uudenveroisiksi sekä jälleenmyy käytettyjä kalusteita. Heidän konseptissaan avainasemassa on myös toimistokalusteliiketoiminnan muokkaaminen palveluksi, jossa asiakas vuokraa kalusteet ja sopimuksen umpeuduttua Martela ottaa kalusteet takaisin ja toimittaa asiakkaalle uudet tai käytetyt tilalle.

Foorumin suurin anti oli sen globaali vaikuttavuus ja merkityksen ymmärtäminen. Kiertotalous on suuri muutos nykyiseen ”ota, valmista, heitä” logiikkaan, jossa arvoa ei luoda läpi toimitusketjujen ja siten jätämme hyödyntämättä valtavasti taloudellista potentiaalia. Siirtymällä kohti kiertotaloutta voimme hyödyntää tämän potentiaalin suljetussa taloudessa ja siten luomme paremmat edellytykset vihreälle kasvulle.

Ville-Veikko Piispanen, ville-veikko.piispanen@uef.fi

Eeva Aromaa, eeva.aromaa@uef.fi

https://www.sitra.fi/en/projects/world-circular-economy-forum-2017/

About The Author

Hankkeen tavoitteena on löytää ja kehittää uusia liiketaloudellisesti kannattavia sovelluksia kierrätysmateriaalien käytölle.

Comments are closed.