Tutkijatapaaminen 23.2.2016

Hankkeen ensimmäinen tutkijatapaaminen järjestettiin Varkauteen Savonian kampukselle, jossa myös sijaitsevat LUT in Varkauden yksikön toimitilat. Liukkaista talvisista keleistä huolimatta paikalle uskaltautuivat Kaisa Henttonen ja Eeva Aromaa Itä-Suomen yliopistosta sekä Timo Kärki, Ossi Martikka, Marko Hyvärinen asekä Irina Turku LUTin komposiittilaboratoriosta Ruokolahdelta. Poissa olivat Itä-Suomen yliopiston Ville-Veikko Piispanen sekä LUTin Rauli Kinnunen. Paikallista väriä edustivat allekirjoittanut sekä Savonian Petteri Heino.

Alkutankkauksen jälkeen siirryttiin suoraan aiheeseen. Aluksi kukin esitteli itsensä ja tehtävänsä hankkeessa. Tämän jälkeen käytiin läpi hankkeen yleiset tavoitteet ja esiteltiin jo tehdyt tekemiset ja työpaketteihin liittyvät tarkemmat suunnitelmat. “Putkiaivoja”, joiksi Timo leikkimielisesti insinööriporukkaa tituleerasi, kiinnosti kovasti UEFin innovaatioempatia -menetelmä ja siihen liittyvät käytännön toimenpiteet. Menetelmästä kirjoitettu käsikirja on löydettävissä osoitteesta:  http://www.slideshare.net/INPATIA/innovaatio-empatia-ksikirja. Ossi esitteli jätemuovista ruiskuvalutekniikalla valmistettuja kappaleita sekä niihin liittyviä tuloksia. Eri muovieristä valmistetut kappaleet olivat likipitäen tasavahvoja, ainoastaan venymät vaihtelivat. Materiaali todettiin soveltuvaksi erinomaisesti kohteisiin, joissa materiaalin alkuperän statuksella ei ole merkitystä.

Iltapäivän osuudessa ajatuksen oli antaa hankkeen kohderyhmän yrityksille mahdollisuus saada lisätietoa hankkeen tavoitteista ja käytännön toimenpiteistä. Ennakkoilmoittautuneista vain yksi yritys edustaja osallistui palaveriin Skype -yhteyden kautta, joka sekin hävisi bittiavaruuteen kesken esityksen. Linkkiä ei onnistuttu käynnistämään uudelleen!

Pienistä käytännön demoilmiöistä huolimatta päivä todettiin onnistuneeksi ja hyödylliseksi. Seuraavaksi UEFinKaisa, Eeva ja Ville-Veikko aloittavat yrityshaastattelut. Aloitetaan myös keskustelut siitä, miten ja missä jätteenkäsittelyn eri vaiheissa muoveja kannattaisi erottaan jätteistä nykytilanteessa ja miten erottelua voisi tehostaa ajatellen tulevaisuuden tarpeita.

Ari Puurtinen LUT Varkaus

About The Author

Hankkeen tavoitteena on löytää ja kehittää uusia liiketaloudellisesti kannattavia sovelluksia kierrätysmateriaalien käytölle.

Comments are closed.