Energiatekniikan opiskelijat kesätöissä yliopistolla

Opiskelujen aikana etsitään aina kuumeisesti oman alan kesätöitä. Yksi vaihtoehto on hakea kesätyötä yliopistolta. Tekniikan alalla kesätyö yliopistolla on usein tutkimusapulaisen työtä. Tämä nimike pitää sisällään paljon erilaisia työtehtäviä riippuen alasta ja opiskeluvuodesta.

Kaksi energiatekniikan opiskelijaa kertovat tutkimusapulaisen työstään LUT:ssä.

Aapo Vuorinen, neljännen vuoden opiskelija:

”Työskentelin kesän 2017 LUT:ssä tutkimusapulaisena teknillisen termodynamiikan laboratoriossa. Hain tehtävään, koska olin jo aikaisemmin työskennellyt osa-aikaisena tuntiassistenttina muutamilla laboratorion kursseilla ja kuulin kesällä toteutettavasta, minua kiinnostavasta projektista.

Tiedustelin projektista esimieheltäni, ja minulle tarjottiin mahdollisuutta osallistua projektiin kesätyöntekijänä. Työskentelin valtaosan kesästä tämän projektin parissa, mutta kehitin lisäksi muutamia netissä suoritettavia laskutehtäviä syksyn kursseja varten.

Projekti liittyy suunnitteilla olevaan talviurheilurakennukseen, johon on tarkoitus luoda talviolosuhteet kesäkauden ajaksi. Keväällä rakennettiin projektiin liittyen koerakennus, jonka avulla suoritettiin keväällä ja kesällä koemittauksia rakennuksesta ja sen ympäristöstä.

Mittausaikana seurattiin esimerkiksi lämpötiloja ja eri materiaalien ominaisuuksia. Työtehtäviini kuului muun muassa mittauksien seuraaminen ja järjestelyt sekä mittaustulosten analysointi. Kirjoitin kesän aikana raporttia mittauksista, tuloksista ja itse tekemästäni laskentamallista.

Suurin osa työajastani kului tämän teoreettisen laskentamallin tekemiseen. Laskentamallin idea on tehdä tilanteesta teoriaan perustuva malli, jolla voidaan laskea samoja suureita kuin mittauksissa, mutta myös mittaustilanteesta poikkeavilla alkuarvoilla.

Laskentamalli koostuu käytännössä useista Excel-taulukoista ja Matlab-nimisellä ohjelmalla tehdystä laskentakoodista. Mallilla voi esimerkiksi kokeilla, kuinka seinän paksuus tai jäähdytysjärjestelmän ominaisuudet vaikuttavat vaikkapa rakennuksen lämpötiloihin tai energialaskuun. Koemittausten avulla voidaan arvioida ja parantaa laskentamallin toimivuutta ja todenmukaisuutta.

Teoreettinen laskentamalli on muodostettu lämmönsiirron teorian pohjalta, joten olen kesän aikana oppinut paljon lämmönsiirrosta sekä teorian että käytännön kautta.

Joitain ilmiöitä ei voi ratkaista kirjallisuuden avulla ollenkaan, joten pääsin mallintamaan tiettyjä tilanteita ANSYS-nimisellä ohjelmistolla. Erityisesti ANSYS-ohjelmiston opettelu ja käyttö on ollut minulle uutta ja hyödyllistä kokemusta tulevaisuutta ajatellen.

Työtehtäväni olivat pääosin itsenäisiä, mikä osaltaan sopi minulle ja osaltaan tuotti myös ongelmia. Sain itse valita työaikani, työtapani ja tehdä asiat minulle sopivalla tavalla. Kääntöpuolena esimerkiksi virheiden löytäminen ja korjaaminen laskentamallista oli välillä erittäin hankalaa.

Tekijänä olin itse ainoa, joka oli riittävän perehtynyt mallin toimintaan, joten usein en voinut pyytää keneltäkään neuvoa. Toisaalta palkitsevimmat ja parhaat hetket työn parissa olivat usein jonkun virheen löytäminen tai uuden asian oivaltaminen muutaman päivän pähkäilyn jälkeen, jonka ansiosta laskentamalli alkoikin saada todenmukaisia arvoja.

Työskentely yliopistolla oli kaiken kaikkiaan opettavainen kokemus ja varmasti hyödyllinen kaikille, joita kiinnostaa suunnittelu- tai tutkimustehtäviin työllistyminen tulevaisuudessa.”

Pinja Salhoja, kolmannen vuoden opiskelija:

”Toimin kesätöissä tutkimusapulaisena LUT:n uusiutuvan energian laboratoriossa. Olin kuullut kyseisestä kesätyöstä hyviä kokemuksia opiskelukavereiltani, joten päätin hakea siihen. Sain paikan ja pääsin aloittamaan työt heti toukokuussa. Työ kesti yhteensä kolme kuukautta, joista kaksi puuhastelin opetusmateriaalin parissa ja yhden tein tutkimustyötä.

Kesätyön alkaessa sain listan asioista, mitä pitäisi kesän aikana saada tehtyä. Listassa oli muun muassa luentokalvojen päivitystä alkavalle vuodelle, tietojen etsimistä uusimmista tieteellisistä julkaisuista sekä laskuharjoitusten tekemistä eri kursseille. Listassa olevien tehtävien lisäksi sain paljon pieniä hommia esimieheltäni ja muilta professoreilta. Excel tuli erittäin tutuksi tässä kesätyössä, sillä sitä käytin lähes päivittäin.

Mieluisin tehtävä kahden ensimmäisen kuukauden aikana oli kertaustehtävien tekeminen muutamalle kurssille. Kyseiset kurssit olivat minulla olleet juuri edellisenä keväänä, joten asiat olivat hyvin muistissa. En malta odottaa, että kurssit alkavat ja opiskelijat pääsevät testaamaan tekemiäni harjoituksia ja tenttivinkkejä – olen niistä varsin ylpeä.

Viimeisen kuukauden tein henkilökohtaista tutkimustani, mikä oli kesän mielenkiintoisinta aikaa. Otin selvää Suomen biovoimalaitoksista ja niiden päästöjenvähennysmenetelmistä. Olin yhteyksissä voimalaitoksiin ja luin aiheesta tehtyjä kirjoja. Sain samalla myös kirjoittaa kandidaatintyötäni kyseisestä aiheesta, mikä helpotti suuresti viimeistä vuottani kandidaatintutkinnossa.

Minut yllätti suuresti se, kuinka hyvin kaikki professorit ottivat minut vastaan ja arvostivat työtäni. He luottivat siihen, että osasin tehdä esimerkiksi hyviä laskuharjoituksia, ja se innosti tekemään työni entistä paremmin. Tämän kesätyön aikana sain kerrattua käymiäni kursseja, mistä varmasti on suuresti hyötyä taas opintojen alkaessa.

Opin paljon uutta energiatekniikasta yleisesti sekä energiantuotannon ja –kulutuksen tilanteesta maailmalla. Oppimiseni jatkuu vielä syksylläkin, sillä pääsin tämän kesätyön kautta töihin syyskuussa Helsingissä järjestettävään arktisen energia-alan huippukokoukseen, missä merkittävät alan toimijat Pohjoismaista sekä Pohjois-Amerikasta kokoontuvat keskustelemaan alan ajankohtaisimmista kysymyksistä.

Olen todella tyytyväinen tähän kesätyöhön, sillä minulle tämä oli ensimmäinen työ, missä pääsin hyödyntämään opintojani. Tähän työhön erityisesti otetaankin juuri sellaisia henkilöitä, jotka ovat vasta kandidaattivaiheessa opiskeluissaan, eivätkä ole saaneet vielä paljoa oman alan työkokemusta. Kannattaa siis hakea vaikka jo ensimmäisenä opiskeluvuonna myös yliopistolle kesätöihin!”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *