Energiatekniikan opiskelu käytännössä: energianmuuntoprosessit

Toisen vuoden opiskelija Juho kertoo energianmuuntoprosessit-kurssista:

”Energianmuuntoprosessien kurssi on osa energiatekniikan perusopintoja, ja se käydään yleensä toisena tai kolmantena vuonna. Kurssilla käsitellään nimensä mukaisesti erilaisia energianmuuntoprosesseja, eli miten luonnon energiavaroja voidaan muuntaa energiaksi – sähköksi ja lämmöksi.

Kurssilla opitaan erilaisten energianmuntoprosessien perusteita, opitaan valitsemaan oikea muuntoprosessi oikeaan käyttökohteeseen sekä mitoittamaan näiden prosessien komponentteja.

Kurssi koostuu kuudesta luennosta, näihin liittyvistä verkkotehtävistä ja laskuharjoituksista sekä kolmesta eri harjoitustyöstä. Kaksi harjoitustyötä tehdään kolmen hengen ryhmässä ja kolmas yksin.

Luennoilla käsitellään viikottain eri aiheita ja laskuharjoituksissa hyödynnetään näitä luennoilta saatuja oppeja. Kurssilla käsitellään muun muassa polttomoottoreita, höyryturbiineihin liittyviä prosesseja sekä kylmäkoneita ja lämpöpumppuja.

Kurssilla ei ollut tenttiä, vaan kurssi arvosteltiin harjoitustöiden ja verkkotehtävien perusteella. Kurssin suorittamisen kannalta ei ollut pakollisia osuuksia, vaan jokainen sai valita, mitkä tehtävät haluaa tehdä, riippuen arvosanatavoitteesta. Tämä oli omasta mielestäni erinomainen juttu, sillä se antaa paljon joustavuutta opiskeluun.

Verkkotehtäviin sisältyi lyhyitä kysymyksiä luentojen aiheista sekä muutama laskutehtävä. Näiden tehtävien avulla kertasimme luentojen tärkeimpiä aiheita.

Harjoitustöiden tekeminen ryhmässä auttoi jakamaan työkuormaa ja samalla oppi toimimaan muiden kanssa sekä avaamaan uusia näkökulmia asioihin kuuntelemalla muita ryhmän jäseniä. Harjoitustöissä käsiteltiin erilaisten prosessien laskentaa hieman syvällisemmin kuin laskuharjoituksissa. Laskuharjoituksissa opitut asiat olivat siis erittäin tärkeässä osassa harjoitustöitä tehdessä.

Suurin osa kurssilla oppimisesta olikin laskemista, joka kuitenkin on hyvä asia: mielestäni oikeiden asioiden, oli se sitten energianmuuntoprosessien tai matematiikan soveltavien laskujen, laskeminen auttaa ymmärtämään asioita paremmin, kuin pelkän teorian pänttääminen.

Kurssin kolme harjoitustyötä liittyivät kaasuturbiineihin, höyryturbiineihin ja ORC-prosesseihin (Organic Rankine Cycle). ORC on höyryturbiinia vastaava prosessi, jonka avulla voidaan esimerkiksi muuttaa hukkalämpöä sähköksi.

Esimerkiksi ensimmäisellä viikolla luennoilla käsiteltiin kaasuturbiineja – miten ne toimivat, missä niitä voidaan hyödyntää, minkälaisia komponentteja niissä on ja miten niiden hyötysuhdetta voi parantaa.

Laskuharjoituksissa harjoittelimme laskemaan peruslaskutoimituksia kyseiselle prosessille, esimerkiksi kaasuturbiineista saatavaa sähkötehoa sekä hyötysuhdetta.

Harjoitustyössä puolestaan ratkoimme esimerkiksi hieman monimutkaisemman kaasuturbiiniprosessin eri komponenteissa vallitsevia olosuhteita, kuten polttoaineen kulutusta, turbiinilta saatavaa tehoa sekä savukaasujen poistumislämpötilaa. Harjoitustyön avulla oppi ymmärtämään prosessin todella hyvin sekä sisäistämään luennoilla opitut asiat.

Kurssin mielenkiintoisin osuus olivat harjoitustyöt. Vaikka luennoilla ei olisi oppi tuntunut tarttuvan tai laskuharjoitukset eivät olisi sujuneet, harjoitustöissä pääsi syvälle aiheeseen.

Ryhmässä tehdyt harjoitustyöt mahdollistivat sen, ettei tarvinnut aina olla porukan viisain, vaan pystyi oppimaan muilta. Myös konkreettiset esimerkit harjoitustöissä lisäsivät mielenkiintoa entisestään.

Kurssilla opin pohtimaan erilaisia ratkaisuja energian muuntamiseen, tarvittiin sitä sitten laivoissa tai lentokoneissa. Tämän kaltaisia oppeja tarvitaan varmasti työelämässä, mutta myös muilla kursseilla. Sanoisinkin, että tämä on yksi parhaista kursseista, mitä olen käynyt sen laajuutensa takia.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *