Energiatekniikan opiskelu käytännössä: Energiatekniikan mittaukset -kurssi

Energiatekniikan mittaukset -kurssi kuuluu energiatekniikan perusopintoihin, ja se suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Toista vuotta energiatekniikkaa opiskelevan Antin mukaan kurssi antaa hyvän pohjan energiatekniikassa vaadittavien mittausten tekemiseen. Seuraavaksi hän kertoo, mitä kaikkea kurssi pitää sisällään.

Perustiedot kurssista:

  • Koulutusohjelma: Energiatekniikka
  • Suositeltu suoritusvuosi: 1. vuosi
  • Kurssin kesto: 2. periodi
  • Opintopisteet: 2 op
  • Toteutus: läsnä
  • Arviointi: EXAM-tentti 50 % ja kotitehtävät 50 %
  • Kurssin kuvaus opinto-oppaassa

”Kurssilla käsitellään erilaisissa energiatekniikan prosesseissa tarvittavia suureita, kuten lämpötiloja, paineita ja virtauksia sekä niihin liittyviä mittauslaitteita. Kurssilla käydään myös läpi mittauslaitteiden toimintaperiaatteita, mittauksissa tavallisesti tarvittavia laskelmia sekä epävarmuuden arvioinnin perusteita. Lisäksi kurssilla opitaan valitsemaan oikea mittauslaite oikeaan olosuhteeseen.

Kurssi koostuu viidestä luennosta ja kolmesta vapaaehtoisesta laskuharjoituksesta. Kurssi arvioidaan kotitehtävien ja EXAM-tentin perusteella. Kotitehtävät sisältävät neljä netissä tehtävää tietovisaa ja kolme laskutehtävää.

Tietovisoissa luentojen teemoja kerrataan yksinkertaisilla kysymyksillä. Kysymyksiä on laajasti kaikista luennoilla käsitellyistä aiheista, joten niitä voi hyödyntää myös tenttiin valmistautuessa. Laskutehtävät ovat tietovisoja laajempia, joten niistä saa apua tietovisojen tekemiseen. Esimerkiksi yhdessä laskutehtävässä laskettiin virtausnopeuksia paine-eroon perustuvalla virtausmittarilla ja niiden avulla myös massa- ja tilavuusvirtaa. Kurssin kotitehtävät kannattaakin tehdä huolellisesti, sillä niistä muodostuu puolet kurssin arvioinnista. Tämä on mielestäni hyvä tapa, koska silloin kotitehtävät tulee tehtyä huolellisesti ja samalla oppii automaattisesti myös kurssilla käsitellyt asiat.

Arvioinnin toinen puolikas tulee EXAM-tentistä, joka tehdään sähköisesti yliopiston tenttiluokassa. Tenttiin ilmoittaudutaan itsenäisesti, ja se tehdään ennakkoon varatulla tietokoneella. EXAM-tentti lisää opintojen joustavuutta, koska tentin voi tehdä itselle sopivana ajankohtana. Näin jää enemmän aikaa muiden tenttien tekemiseen. EXAM-tentti sisälsi esimerkiksi mittalaitteiden tunnistamista ja mittauksiin liittyviä laskutehtäviä.

Kurssin mielenkiintoisinta antia oli nähdä erilaisia mittalaitteita ja oppia niiden toimintaperiaatteita sekä teoriassa että käytännössä. Kurssilta sai hyvän pohjan energiatekniikassa vaadittavien mittausten tekemiseen ja niiden ymmärtämisen. Tästä oli apua etenkin Energiatekniikan laboratoriotyöt -kurssilla, jossa mittauksia päästiin tekemään käytännössä.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *