Energiatekniikan opiskelu käytännössä: teknillisen termodynamiikan kurssi

Teknillisen termodynamiikan kurssi kuuluu energiatekniikan perusopintoihin ja on ajoitettu toiselle opiskeluvuodelle. Energiatekniikan opiskelija Ilona kertoo, mitä kurssi pitää sisällään:

”Kurssin ensimmäisillä luennoilla käsitellään pitkälti samoja asioita kuin lukion fysiikan tunneilla ja niihin kurssi perustuukin: termodynamiikan eli lämpöopin perusteisiin ja käsitteisiin.

Kurssin alussa esimerkiksi määritellään se, mitä tarkoittavat termodynamiikan peruskäsitteet, kuten systeemi, tila ja prosessi sekä käydään läpi aineen perussuureet eli massa, tilavuus, lämpötila ja paine.

Melko nopeasti kurssilla mennään myös asioissa eteenpäin ja tutustutaan erilaisiin teknisiin järjestelmiin, kuten moottoreihin ja kompressoreihin, jotka ovat termodynamiikan sovelluksia. Kurssilla opetellaan myös lukemaan erilaisia taulukoita ja kaavioita sekä tekemään erilaisia laskutehtäviä niiden avulla.

Kurssilla on luentoja yhteensä 12 x 2 tuntia. Luennoilla käydään luennoitsijan johdolla viikon aihe läpi. Kaikki luentodiat löytyvät jälkeenpäin kurssin Moodle-sivulta netistä.

Lisäksi kurssiin kuuluu viikoittaisia, ryhmässä tehtäviä laskuharjoituksia. Niissä ratkaistaan viikoittain julkaistavia harjoitustehtäviä. Harjoituksissa alan vanhemmat opiskelijat ovat opastamassa tehtävien ratkaisussa sekä vastaamassa tehtäviin liittyviin kysymyksiin.

Harjoitustehtävät sekä harjoitusryhmissä käynti on vapaaehtoista, mutta kurssin pakolliset kotitehtävät yleensä pohjautuvat harjoitustehtäviin, joten niiden tekeminen on aina suositeltavaa. Viikoittaiset kotitehtävät tehdään ja palautetaan kurssin Moodlessa.

Yleensä kotitehtäviin sisältyy pari eri tehtävää ja niiden suorittamiseen on käytettävissä yleensä kaksi tuntia. Lisäksi Moodlessa on viikoittaisia monivalintatehtäviä, jotka pohjautuvat kyseisen aiheen luentodioihin.

Kurssin suorittaminen perustuu pisteytykseen, jossa monivalintatehtävistä saatavat pisteet vaikuttavat arvosanaan 20 prosenttia, laskutehtävät myös 20 prosenttia ja tentti 60 prosenttia. Eli tehtävien säännöllinen tekeminen vaikuttaa merkittävästi kurssin läpäisyyn ja helpottaa myös oppimista.

Kurssilla mielenkiintoisinta on ollut ymmärtää, kuinka termodynamiikan teoria näkyy käytännössä erilaisten laitteiden toiminnoissa sekä oppia, miten voi laskemalla selvittää laitteiden ominaisuuksia.

On ollut hienoa oppia myös esimerkiksi diesel- ja bensiinimoottoreiden eroista ja toimintaperiaatteista, ja ylipäätään kaikesta, jonka voi yhdistää käytäntöön.

Kurssi on mielestäni hyvä esimerkki opiskelusta teknillisessä yliopistossa, jossa ei pelkästään ymmärretä teoriaa vaan sovelletaan sitä erilaisissa laskuissa sekä opetellaan sen tuomista käytäntöön erilaisten koneiden muodossa. Olen oppinut paljon erilaisista lämpöön liittyvistä teorioista sekä monien koneiden, kuten kaasuturbiinien, moottoreiden sekä painelaitteiden toimintaperiaatteista.

Lisäksi opin myös, miten erilaiset koneiden lukuarvot ja esimerkiksi ilman ominaisuudet, kuten paine ja lämpötila, voivat vaikuttaa näiden koneiden toimintaan. Kurssi on mielestäni yksi olennaisimpia kursseja, joita tällä hetkellä käyn liittyen energiatekniikkaan.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *