Erilaisia tapoja suorittaa kursseja LUT:ssa

Jo ensimmäisen vuoden aikana olen saanut tutustua erilaisiin tapoihin suorittaa kursseja yliopistossa. Tavallisestihan kuusi viikkoa kestävällä periodilla käydään kurssin laajuudesta riippuen luennoilla 1-3 kertaa viikossa ja tämän lisäksi monissa kursseissa järjestetään laskuharjoituksia.

Kuuden viikon opiskelun jälkeen kurssista järjestetään tentti, jonka perusteella opiskelija saa arvosanan väliltä 0-5. Nolla on siis hylätty, eli läpi pääsemiseen vaaditaan ykkönen.

Itsenäisesti suorittaminen

Monet esimerkiksi kielikeskuksen kursseista voi suorittaa itsenäisesti, jolloin opiskelija sopii kurssin opettajan kanssa, mitä tehtäviä hänen pitää kurssin loppuun mennessä olla tehnyt. Opiskelija osallistuu tenttiin aivan kuten muutkin, mutta suorittaa vain ne tehtävät, jotka muut tekevät tunneilla, kotona.

Harjoitustyö

Joillain kursseilla tentin vaikutus arvosanaan ei ole 100 % vaan kurssilla tehtävä harjoitustyö voi kattaa arvosanasta jopa 60 %. Tällöin kurssilla järjestetään luentoja ja tentti, mutta niiden lisäksi pitää, usein yksilö tai parityönä, tehdä harjoitustyö liittyen kurssilla käsiteltyihin aiheisiin. Harjoitustyön pituus voi sen painoarvosta ja kurssin laajuudesta riippuen vaihdella alle kymmenestä sivusta aina viiteenkymmeneen asti.

Esimerkiksi mä käyn tällä hetkellä energiatekniikan laboratoriotyöt-kurssia, jossa kurssi suoritetaan tekemällä kahdeksan laboratoriomittausta ja kirjoittamalla jokaisesta mittauksesta ja niiden tuloksista raportti. Kurssin lopuksi koko raportti palautetaan ja sen perusteella saadaan arvosana. Kurssi kestää kaksi periodia ja puolessa välissä on välinäyttö, jossa raportti pitää olla valmis puoleen väliin asti. Välinäytöstäkin saadaan arvosana. Työ tehdään parityönä.

Intensiivikurssi

Jokaisen periodin välissä on intensiiviviikko, jolloin järjestetään viikon mittaisia intensiivikursseja. Yhden viikon aikana opiskellaan kurssin asiat ja opetusta voikin tuolloin olla samasta aiheesta kuusi tuntia päivässä. Esimerkiksi viime intensiiviviikolla minulla oli ydintekniikan yleiskurssi, jossa joka päivä oli 8.15 – 9.45 aamuluento, 10.15 – 11.45 laskuharjoitukset ja 13.15 – 14.45 iltapäiväluento. Seuraavalla viikolla kurssista oli tentti.

Intensiivikurssi opetusmuotona on sellainen, että se ei sovi kaikille. Mulle henkilökohtaisesti se sopi yllättävän hyvin, sillä sain viikon ajan opiskella vain yhtä juttua, eikä tarvinnut suunnitella ajankäyttöä eri aineiden välillä. Mutta tosiaan se on henkilökohtaista tykkääkö tuosta tavasta opiskella.

Projektikurssi

Projektikurssille osallistuakseen opiskelijan on haettava ”työpaikkaa” aloittavassa yrityksessä. Opettajat käyvät läpi opiskelijoiden vahvuudet ja osaamisalueet ja muodostavat heistä viidestä kuuteen ”yritystä”, jotka työskentelevät yhdessä koko lukukauden. Kokonaisuus on rakennettu viidestä eri talouden ja tekniikan kurssista ja se simuloi kaikissa vaiheissa oikeaa liiketoiminnan aloittamista.

Yritysryhmän ensimmäinen tehtävä on työnjako. Tekniseksi suunnittelijaksi valikoituu usein konetekniikan opiskelija ja toimitusjohtajaksi tuotantotalouden tai kauppatieteiden osaaja.

Lue lisää projektikurssista

Erilaisia tenttejä

Tavallinen tentti tehdään auditoriossa kynällä ja paperilla. Aikaa tentin tekemiseen on kolme tuntia ja vartin jälkeen kokeen alkamisesta salista saa poistua. Ensimmäisen tentti jännitti, kun ei tiennyt yhtään, mitä odottaa, mutta nyt ne ovat jo rutiinia, asioita, jotka on pakko hoitaa aina kuuden viikon välein.

Tenttejä voidaan järjestää myös verkossa, jolloin ne tehdään joko tenttiakvaariossa kirjastossa tai kotona Moodle-tenttinä. Moodle- tentissä vastausaika on yleensä rajoitettu esimerkiksi vaikka yhteen tuntiin, jolloin asiat täytyy osata, sillä tiedonhakuun ei ole loputtomasti aikaa.

Tenteissä sallitut materiaalit vaihtelevat kursseista riippuen. Joissain tenteissä ei saa olla mukana mitään materiaalia, joissain laskin on sallittu ja osassa mukana saavat olla käsin kirjoitetut muistiinpanot. Tentin soveltavuus vaihtelee sen mukaan kuinka paljon materiaalia mukaan saa ottaa. Jos mukana saa olla kaikki mahdollinen kirjallinen materiaali, totta kai tentti on silloin soveltavampi kuin tilanteessa, jossa mukana ei saa olla laskimen lisäksi mitään muuta.

Iida, energiatekniikan opiskelija

Jätä meille kommentti