Kauppatieteiden opiskelu käytännössä: Hankintatoimen perusteet -kurssi

Toisen vuoden kauppatieteiden opiskelija Elisa kertoo perusopintoihin kuuluvasta hankintatoimen perusteet -kurssista:

”Kauppatieteissä ensimmäisen vuoden aikana käydään eri suuntautumisvaihtoehtojen peruskursseja läpi. Kaikki opiskelijat pääsevät suorittamaan nämä peruskurssit. Näihin peruskursseihin kuuluu myös hankintatoimen perusteet -kurssi. Kurssi suoritetaan yleensä ensimmäisen vuoden aikana, kevätlukukaudella.

Hankintatoimi tarkoittaa käytännössä kaikkea yrityksen hankintoihin liittyvää toimintaa. Eli esimerkiksi puhelimia valmistava yritys hankkii paljon erilaisia osia oman yrityksensä ulkopuolelta, koska se on taloudellisesti kannattavaa.

Tämä koko hankintaketju ja sen eri vaiheet ovat tyypillinen esimerkki hankintatoimen osaajan tehtäväkentästä. Hankintatoimen osaajat myös pitävät huolen yrityksen varastojen määrästä eli siitä, että myytäviä tuotteita riittää, mutta niitä ei kuitenkaan ole liikaa. Pohjaksi kurssilla opiskellaan hankintoihin liittyviä teorioita sekä käydään läpi erilaisia laskutapoja.

Kurssi lähtee liikkeelle tyhjältä pöydältä eli aivan aluksi käydään läpi mitä hankinnat tarkoittavat ja miksi hankinnat ovat tärkeätä toimintaa yritykselle. Luennoilla käydään läpi erilaisten esimerkkien avulla, kuinka hankintoja tehdään ja millaisia erilaisia toimittajavaihtoehtoja esimerkiksi on olemassa.

Luennoilla käy myös vierailevia puhujia yritysmaailmasta kertomassa, miten heidän yrityksessään hankintoja tehdään. Nämä luennot olivat mielestäni hyvin mielenkiintoisia ja avasivat selkeästi sitä, mitä hankintatoimella tarkoitetaan ja mitä siihen kuuluu.

Kurssin arviointi perustuu kahteen suoritukseen. Ensimmäinen näistä on harjoitustyö, jossa aineistoksi saadaan kuvitteellisen yrityksen hankintojen tämänhetkinen tilanne, ja opiskelijan tulee miettiä, kuinka hankintoja voidaan lähteä tehostamaan.

Harjoitustyössä pääsee käyttämään luennoilla opittuja teorioita sekä miettimään luovasti, kuinka yrityksen hankinnoista saadaan tehtyä entistä tehokkaampi prosessi. Esimerkkiyritykseen ja sen tapaukseen on piilotettu muutamia sudenkuoppia, jotka opiskelijan tulisi huomata. Nämä sudenkuopat ovat täysin vääriä työskentelytapoja, mutta luennolla käytyjen esimerkkien avulla nämä ”virheet” löytää yleensä helposti.

Toinen osuus kurssin arvioinnista perustuu tenttiin. Tentissä pyydetään selittämään muutamia hankintatoimeen kiinteästi liittyviä termejä sekä kirjoittamaan muutama noin 1–2 sivun mittainen essee.

Esseissä pääsee yleensä avaamaan hyvin omia mielen sopukoita ja miettimään laajasti, mitä kaikkea tunneilla on opittu. Kysymykset liittyvät yleensä johonkin käytännön esimerkkiin, joten siinä mielessä kysymykset ovat mielenkiintoisia ja antavat jo hiukan valmiuksia tulevaan työelämään.

Kurssilla mielenkiintoisinta oli käytännön esimerkit sekä opit siitä, mitä kaikkea hankintatoimeen kuuluu. Ennen kurssin alkua olin hieman mietteliäs, onko hankinnat aiheena yhtään minua kiinnostava juttu, mutta kurssin käytyäni päätin ottaa lisää hankintatoimen kursseja.

Kurssi myös antoi hyvän kuvan siitä, miten isossa roolissa hankinnat ovat työelämässä, sillä jokaisen yrityksen tarvitsee hankkia asioita. Tehostamalla hankintojaan sekä luomalla hyvät suhteet toimittajiin yritykset voivat säästää pitkän pennin.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *