Kauppakorkean valintakoekirjojen esittely

Kauppatieteellisen alan valintakoe on lähinnä motivaatiotesti, joka testaa hakijoiden istumalihaksia ja asioiden ulkoa oppimista. Pääsykoe koostuu kolmesta kirjasta, sekä lyhyen matematiikan 7. kurssin oppimäärästä, eli talousmatematiikasta.

Mitä nämä kirjat sitten ovat ja mitä ne sisältävät? Tässä kirjoituksessa käymme läpi kauppatieteellisen alan kevään 2017 valintakokeen pääsykoekirjat.

Johtaminen & markkinointi

Akatemiasta markkinapaikalle – johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina (Puusa, Reijonen, Juuti ja Laukkanen, 2014)

Ensimmäinen kolmesta kirjasta keskittyy johtamiseen ja markkinointiin. Kirjassa käydään läpi eri aikakausien johtamistyylejä ja mitä hyviä ja huonoja puolia niissä on ollut. Lisäksi kirja käsittelee yritysten kansainvälistymistä, strategista suunnittelua sekä strategista ajattelua. Käydään läpi miten päätös kansainvälistymisestä tulisi tehdä, sekä siitä miten erilaisten yritysten tulisi toimia kansainvälistymisen kanssa.

Kirjassa käsitellään lisäksi yritysten kilpailukeinoja markkinoilla, asiakkaiden eroavaisuuksia, yrityksen mielikuvan luomista sekä nykyisiä johtamisen trendejä. Kirjassa on siis paljon monenlaista asiaa, mutta se ei kuitenkaan ole kovin vaikeaa, vaikka uutta asiaa tulee varmasti paljon.

Hyvänä puolena voidaan mainita myös se, että näitä asioita tulet tarvitsemaan vielä paljon itse opiskelussakin kauppakorkeassa, kuten muidenkin pääsykoekirjojen asioita.

8eznkvlqosk-maarten-van-den-heuvel

Laskentatoimi & rahoitus

Yrityksen taloushallinto tänään (Ikäheimo, Laitinen, Laitinen, Puttonen, 2014)

Toinen pääsykoekirja käsittelee ehkä hieman konkreettisempia asioita kuin ensimmäinen. Yrityksen taloushallinto tänään -kirjassa käydään läpi yrityksen tilinpäätöstä, mistä se koostuu, ja miten sen eri osat rakentuvat.

Kirjassa perehdytään myös tilinpäätöksen tulkintaan ja siitä saatavaan informaatioon, yrityksen erilaisiin rahoitusmuotoihin sekä laskentatoimen yleisiin tehtäviin yrityksissä. Tämä kirja siis antaa pintaraapaisun yrityksen talousasioista sekä yleisesti siitä, mikä laskentatoimen rooli yrityksissä on.

Kirjassa on myös hieman laskuja, joiden kaavoja tulee opetella ulkoa. Nämä laskut eivät kuitenkaan ole mitään ylitsepääsemättömän vaikeita, vaan sujuvat nelilaskimella, jollainen sinulla tulee olemaan käytössäsi myös pääsykokeissa.

fvul6kzivlg-jan-kahanek

Kansantaloustiede

Yritysjohdon taloustiede (Hyytinen ja Maliranta, 2015/2016)

Taloustieteen kirjaksi käy edellämainitun kirjan 1. ja 2. painos. Sivulta taloustiede.fi löytyy 1. painokseen tehdyt korjaukset. Näihin tutustuminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, koska kauppatieteellisen yhteisvalinnan sivuilla mainitaan seuraavasti:

”Jos hakija lukee 1. painoksen 1. version, hän vastaa kysymykseen kuten tässä teoksessa on sanottu. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen on valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkin useampi kuin yksi oikea vastausvaihtoehto, arvostellaan koe hyväksymällä ko. kysymykseen yhtäaikaisesti kaikki oikeat vastausvaihtoehdot. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkaan ole oikeaa vastausvaihtoehtoa, arvostellaan koe jättämällä ko. kysymys huomioon ottamatta.”

Kirja itsessään käy läpi taloustieteen perusasioita talouden mekanismeista ja ilmiöistä. Tähän väliin voidaankin sanoa, että taloustieteen perusperiaatteiden ymmärtäminen pitäisi opettaa jo peruskoulussa, joten tämä kirja on yleissivistyksen ja maailman toiminnan ymmärtämiseksi myös erittäin yleishyödyllinen kirja.

Tämä kirja mielletään usein hankalimmaksi kirjaksi, mutta ei sekään ole mikään mahdottoman vaikea, ja aukeaa varmasti kaikille, kunhan sitä jaksaa päntätä.

u_5bnlnfpn4-oliver-klein

Talousmatematiikka

Viimeisenä vuorossa siis talousmatematiikka, joka perustuu Lyhyen matematiikan 7. kurssiin (MAB7). Tämän aihealueen opiskeluun käy kyseisen kurssin kirjat. Kannattaa myös perehtyä opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin (Talousmatematiikka s.127), koska kirjojen sisällöt saattavat erota toisistaan.

Kannattaa myös katsoa mitä asioita edellisissä valintakokeissa on kysytty. Huomionarvoinen seikka on myös se, että pääsykokeeseen ei saa tuoda omaa laskinta, vaan jokaiselle jaetaan laskin koesalissa.

Laskin on nelilaskin, eli erittäin pelkistetty. Kannattaakin jo lukiessa hankkia nelilaskin ja harjoitella sillä laskujen laskemista, koska se eroaa hieman esimerkiksi funktiolaskimella laskemisesta esimerkiksi potenssien puuttuessa.

Tässä kaikki kirjat nopeasti esiteltyinä. Kuten aikaisemmin mainittu, on kauppakorkean valintakoe lähinnä motivaatiotesti, joka testaa hakijoiden istumalihaksia. Lukekaa paljon ja ennen kaikkea lukekaa laadukkaasti! Lukeminen ei myöskään mene hukkaan, sillä kauppakorkean ensimmäisen vuoden opinnot pyörivät pääsääntöisesti pääsykoekirjoissa esillä olleiden aiheiden ympärillä.

Jätä meille kommentti