Kauppatieteiden opiskelijan päivä yliopistolla

Millaista on kauppatieteiden opiskelu yliopistossa? Pyysimme kolmea kauppatieteiden opiskelijaamme kertomaan, millainen on heidän tyypillinen päivänsä opintojen parissa.

Siihen vaikuttaa paitsi opiskelijan tapa oppia ja opiskella, myös pääaine, jota hän opiskelee. Esimerkiksi kansainvälisen markkinoinnin pääaineessa tehdään paljon ryhmätöitä, kun taas strategisen rahoituksen pääaineessa on enemmän esimerkiksi laskuharjoituksia.

Päästetään opiskelijat ääneen:

Tarun päivä

Kansainvälisen markkinoinnin opinnoissa tutustutaan markkinointiin monipuolisesti eri näkökulmista. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja niissä korostuu – pääaineen nimen mukaisesti –kansainvälisyys: kulttuurierot tulee ottaa huomioon niin markkinoinnissa kuin sen johtamisessakin. Toista vuotta markkinointia opiskeleva Taru kuvailee omaa päiväänsä näin:

”Tavallisena päivänä minulla saattaa olla yksi tai muutama luento. Viikkoon mahtuu usein myös päiviä, jolloin ei ole luentoja ollenkaan. Luentojen jälkeen teemme kavereiden kanssa usein ryhmässä harjoitustöitä, joko ryhmätyötiloissa tai koulun kirjastossa.

Markkinoinnin opinnoissa ryhmätyötaidot tulevat hyvin tutuiksi, sillä lähes jokaisella kurssilla suoritetaan jonkintasoinen ryhmätyö. Itse vietän viikoittain aikaa myös verkko-opiskelun merkeissä. Luen verkosta esimerkiksi kurssikirjoja tai erilaisia kansainvälisiä artikkeleja.

Kursseilla on suhteellisen vähän perinteisiä luentoja. Yhdellä kurssilla saattaa olla vain muutama luento, joilla käsitellään yleisesti kurssin teemat ja teoriat. Osa niistä voi olla vierailijoiden, kuten työelämän asiantuntijoiden, pitämiä. Kurssin suoritus painottuu sitten muihin, luentojen ulkopuolisiin tehtäviin.

Kursseilla tehdään paljon harjoitustöitä, joiden kautta pääsee soveltamaan luennoilla opittuja asioita käytäntöön. Joskus koko kurssin arvostelu perustuu pelkästään harjoitustyöhön, toisinaan vain osa arvosanasta muodostuu harjoitustyöstä ja osa tentistä.

Esimerkkejä kurssien toteutuksesta:

Introduction to digital marketing. Kurssilla on yhteensä viisi luentoa, joista yksi on vierailijaluento. Vierailija F-Securelta tulee kertomaan verkkomainonnasta. Muita luentojen aiheita ovat muun muassa digital analytics and metrics, content marketing and social media sekä web design and conversion optimization.

Kurssiin kuuluu myös googlen Fundamentals of digital marketing -sertifikaatin suorittaminen. Lisäksi on luettava kolme artikkelia, joista tehdään artikkelianalyysit. Kurssin lopussa on tentti.

Services marketing and customer experience management. Kurssilla on yhteensä kuusi luentoa eri malleista, joiden avulla voidaan havainnollistaa asiakkaan kokemaa polkua palvelussa. Näin saamme tarttumapintaa muuten abstraktin asian, palvelun, markkinointiin ja asiakaskokemuksen johtamiseen.

70 prosenttia kurssin arvosanasta koostuu tietokoneella tehtävästä tentistä. 30 prosenttia kurssin arvosanasta tuli ryhmätyöstä. Ryhmätyö toteutettiin yhteistyössä Lappeenrantalaisen SYKE-kuntosalin kanssa. Saimme kahden kuukauden ilmaisen jäsenyyden SYKE-kuntosalille, ja tehtävänämme oli toimia ”mysteerishoppaajina”, ja arvioida asiakaskokemusta kuntosalilla.

Ryhmätyössä arvioimme kehityskohteita ja esitimme omia uusia ideoitamme niin asiakaskokemuksen kuin palvelun markkinoinnin parantamiseksi. Esitimme ryhmätyöt SYKE-salin johdolle, ja he lähtivät kehittämään parhaimpia ideoita eteenpäin.”

Oskarin päivä

Strategista rahoitusta opiskeleva Oskari valitsi oman suuntautumisvaihtoehtonsa sen käytännönläheisyyden vuoksi. Rahoituksen opinnoissa matematiikalla on suurempi painoarvo, kuin muissa kauppatieteiden pääaineissa. Oskarin tyypilliseen päivään kuuluukin luentojen lisäksi muun muassa laskuharjoituksia.

”Tyypillisenä päivänä käytän opiskeluun keskimäärin noin 4 tuntia tehokasta aikaa päivittäin. Jaksojen eli periodien lopussa määrä kasvaa, ja viimeisellä viikolla työmäärä voi jopa tuplaantua, jos periodin päätteeksi on luvassa haastavia tenttejä.

Opiskelen usein yksin koulun kirjastolla, koska koen saavani silloin enemmän aikaan. Kavereiden kanssa opiskelu on tehokkaampaa etenkin silloin, kun kurssin sisältö on haastavaa ja opiskellessa kaipaa apua. Samalla voi itse auttaa myös kavereita.

Yleensä muutaman tunnin opiskelun jälkeen käyn salilla ja salin jälkeen jatkan opiskelua. Pieni irtautuminen kouluhommista kesken päivän mahdollistaa tehokkaammat työtunnit. Iltaisin pyrin näkemään kavereita ja viettämään vapaa-aikaa.”

Oskarin mukaan rahoituksen pääaineessa pääsee tekemään myös harjoitustöitä, mutta niitä on vähemmän kuin esimerkiksi kansainvälisen markkinoinnin ja hankintojen johtamisen pääaineissa.

”Sen sijaan rahoituksen pääaineessa lasketaan enemmän ja myös tilastollisessa tutkimuksessa mennään muita pääaineita pidemmälle.

Laskeminen rahoituksen ohjelmassa ei kuitenkaan ole vain mekaanista toistoa, vaan matematiikkaa sovelletaan käytäntöön, esimerkiksi erilaisten osakkeiden arvonmääritysmallien kautta. Senpä vuoksi rahoitus sopii erityisesti sijoittamisesta kiinnostuneille.

Esimerkkejä kurssien toteutuksesta:

Tilinpäätösanalyysi-kurssilla perehdytään siihen, miten reaalimaailman ilmiöt vaikuttavat tilinpäätöksen arvoihin ja kuinka lopullinen tilinpäätös oikaistaan vertailukelpoiseksi muiden yritysten tilinpäätösten kanssa. Kurssilla kukin ryhmä tekee tilinpäätösanalyysin heille annetusta yrityksestä ja antavat ratkaisuehdotuksen siitä, kuinka yritys voisi tehostaa toimintaansa.

Finanssi-investointien kurssilla taas käydään läpi erilaisten arvopapereiden, kuten osakkeiden ja rahastojen, arvon määritystä esimerkiksi niiden riskisyyden perusteella. Kurssilla tulee tutuksi vaativatkin arvonmääritysmallit, joita harjoitellaan yhdessä laskuharjoituksissa.”

 

Veeran päivä

Hankintatoimen opinnoissa perehdytään laajasti muun muassa hankintatoimen merkitykseen yrityksissä, erilaisiin hankintamenetelmiin sekä kansainvälisten hankintojen tärkeisiin asiakirjoihin. Hankintatoimen pääaineen valinnut Veera nauttii opiskelusta ja se näkyy myös hänen päivittäisessä työmäärässään.

”Opiskelen päivässä noin 7–10 tuntia, opiskelupäiviä tulee viikossa keskimäärin noin viisi, riippuen hieman töiden määrästä. Työskentelen opintojen ohella LUTin Abitiimissä eli kierrän lukioissa kertomassa opiskelusta LUTissa.

Hankintojen pääaine ei vaatine näin paljoa tehtävää, mutta itselle opiskelu on ollut aina lähellä sydäntä, joten tykkään käyttää siihen hieman enemmän aikaa.

Arkisin opiskelen koululla klo 8–16 kirjaston hiljaisessa tilassa, joskus hieman pidempäänkin. Siellä saa todella hyvin tehtyä hommia, kun ei ole muita häiriötekijöitä. Koen oppivani asiat paremmin itse opiskellen, kuin käymällä luennoilla.

Aika harvoin myöskään opiskelen kavereiden kanssa yhdessä, sillä silloin tulee helposti juteltua muista asioista, eikä kouluhommat edisty yhtä hyvin. Kavereiden kanssa on kiva viettää aikaa opiskeluiden jälkeen, kun on ensin tehnyt tehokkaasti kouluhommat alta pois.

Koulun ohella tykkään käydä salilla, ryhmäliikuntatunneilla sekä ulkoilemassa. Lisäksi tapaan kavereitani ja joskus käymme myös yhdessä liikuntatunneilla. Tykkään myös laittaa ruokaa, joten sekin vie jonkun verran aikaa päivästä.

Hakintatoimen opinnot ovat todella käytännönläheisiä ja suurin osa kursseista suoritetaankin esimerkiksi harjoitustyön kautta. Harjoitustyöt toteutetaan suurimmaksi osaksi aina ryhmissä.

Opintojen käytännönläheisyyttä lisäävät myös vierailijaluennot. Lähes jokaisella kurssilla on useampi vierailijaluento, joilla hankinnan ammattilaiset eri yrityksistä opettavat meille teoriaa käytännön esimerkkien kautta.

Esimerkkejä kurssien toteutuksesta:

Vienti- ja tuontitoiminnan kurssilla käsittelimme yritysten ulkomaankauppaa ja siihen liittyviä eri toimintoja, kuten maksuehtoja, hankintojen rahoittamista ja takuita OP:n yrityspankin vierailijan johdolla. Lisäksi Suomen Tullin edustaja perehdytti meitä tullin toimintaan kansainvälisessä kaupassa. Tällä kurssilla tehtiin harjoitustyö yhdessä ryhmän kanssa.

Ryhmätyössä valitsimme kotimaisen yrityksen, jolla ei vielä ole ulkomaille suuntautuvaa toimintaa. Lähdimme ryhmän kanssa viemään yrityksen tuotetta kansainvälisille markkinoille. Etsimme tietoa kohdemaan markkinoista, suurimmista kilpailijoista sekä tärkeimmistä vientiin vaikuttavista tekijöistä. Lopuksi teimme päätelmiä siitä, olisiko tuotetta kannattavaa viedä ulkomaille.

Julkisten hankintojen kurssilla käsittelimme hankintojen toteutumista esimerkiksi valtioiden ja kuntien näkökulmasta. Analysoimme muun muassa hankinnan kohteeseen, tarjoajaan ja hankintamenettelyihin liittyviä vaatimuksia. Myös tämä kurssi piti sisällään vierailijaluentoja. Esimerkiksi Väylä-viraston asiantuntija kertoi meille muun muassa julkisten hankintojen kehittämisestä ja johtamisesta.

Kurssi suoritettiin ryhmässä tehtävän harjoitustyön sekä itsenäisen esseen kautta. Harjoitustyössä analysoimme erään julkisen yhteisön oppimisalustan hankintaan liittyviä tekijöitä, kuten sen liiketoimintaympäristöä, itse hankinnan kohteen luonnetta sekä kestävän kehityksen toteutumista. ”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *