Kauppatieteiden opiskelu käytännössä: Business Relationships in International Value Networks

Kurssi Business Relationships in International Value Networks kuuluu kauppatieteiden kandidaatin opintoihin ja se suoritetaan yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuonna. Tällä kurssilla oppii ymmärtämään erilaisia yritysten välisiä suhteita ja verkostoja etenkin toimittajasuhteiden näkökulmasta. Kurssista saa kuusi opintopistettä ja se suoritetaan kokonaan verkossa.

Kolmannen vuoden kauppatieteiden opiskelija Niina kertoo kurssista: ”Kurssi koostuu ryhmäesseestä, ryhmätyöstä sekä kahdesta verkossa tehtävästä tunnin mittaisesta tentistä. Kaikki materiaalit mitä ryhmätöiden ja tenttien tekemiseen tarvitaan, jaetaan verkossa. Kurssilla luetaan paljon artikkeleita, joista kysytään esimerkiksi tenteissä. Lisäksi kurssiin kuuluu paljon myös videoiden katselua, sillä läsnäopetusta ei ole.

Kurssin ryhmäesseessä analysoidaan ryhmän kesken yhtä jaettua artikkelia, josta tehdään kahden sivun raportti. Lopuksi luetaan myös muiden ryhmien tekemiä tiivistelmiä muista artikkeleista – siten kaikki pystyvät oppimaan jonkin verran myös muista aiheista, joita oma artikkeli ei koske. Artikkelit käsittelevät pääasiassa erilaisia strategisia verkostoja, joissa yritykset toimivat.

Harjoitustyö taas käsittelee erästä case-yritystä, joka toimii vaatealalla. Työssä pohditaan case-yrityksen hankintastrategiaa sekä toimittajasuhteiden valintaa, ja siitä tehdään noin kymmenen sivun teksti. Lisäksi ryhmän tulee kuvata kymmenen minuutin mittainen video, jossa olennaisimmat harkkatyön löydökset käydään läpi. Lopuksi katsotaan myös muiden ryhmien tekemät videot ja annetaan kommentteja niihin.

Verkossa tehtävien tenttien paino kurssin loppuarvosanasta on 40% ja molemmista tenteistä täytyy saada vähintään puolet pisteistä, jotta kurssin voi päästä läpi. Tenttimateriaali koostuu pääasiassa useista artikkeleista sekä kurssilla katsottavista videoista. Ryhmäesseen paino on 20% ja ryhmän tekemän case-harkkatyön painotus on 40%. Myöskin sekä esseestä että harkkatyöstä täytyy saada vähintään puolet maksimipisteistä, jotta kurssin voi läpäistä.

Kurssilla oli kiinnostavaa tehdä harkkatyötä, sillä case oli mielenkiintoinen ja ryhmän kesken tuli käytyä monipuolista keskustelua kurssin aiheista. Lisäksi videon tekeminen oli hauskaa, sillä suunnittelimme melko tarkasti, miten kuvaamme ja esitämme sen. Tentit olivat mielestäni myös hyviä, sillä ne hyvällä tavalla patistivat paremmin perehtymään kurssilla jaettuihin artikkeleihin ja videoihin.

Kurssilla oppi paljon hyödyllistä tietoa esimerkiksi erilaisista ulkoistamisvaihtoehdoista: nämä ovat keinoja, joilla yrityksen ei tarvitse tehdä kaikkea itse oman tuotteensa eteen, vaan esimerkiksi toimituksen tai jonkin osan valmistamisen voi ulkoistaa jollekin toiselle yritykselle. Kurssilla oppi lisäksi myös ajan hallintaa, sillä kurssiin kuului monta deadlinea ja piti hoitaa monia asioita päällekkäin.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *