Kauppatieteiden opiskelu käytännössä: Digital Marketing

Neljännen vuoden kauppatieteiden opiskelija Tero kertoo suorittamastaan Digital Marketing -kurssista:

”Kauppatieteiden maisterin tutkinto on jaettu kahteen eri vaiheeseen: ensimmäiseksi suoritetaan alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto, jonka jälkeen suoritetaan maisterivaiheen opinnot. Maisterivaiheessa syvennytään entisestään omaan alaan ja valittuun pääaineeseen. Itse valitsin pääaineeksi kansainvälisen markkinoinnin, jonka opinnot suoritetaan LUTissa englannin kielellä.

Digital Marketing kuuluu ensimmäisiin markkinoinnin maisteriohjelmassa suoritettaviin kursseihin. Kurssin tavoitteena on opettaa, kuinka digitaalinen markkinointi toimii ja kuinka sitä käytännössä tehdään. Kurssi koostuu luennoista, harjoitustyöstä sekä tentistä.

Luennoilla teoria haltuun 

Kurssin luennot toteutettiin verkkoluentoina kahta seminaaria lukuun ottamatta. Verkkoluennoille pääsee osallistumaan omalta koneelta käsin missäpäin maailmaa tahansa. Kurssin opettajana toiminut professori oli San Franciscosta, joten verkkoluennot olivat luonteva tapa hoitaa kurssin teoriaosuus.

Luennoilla käytiin läpi digitaalisen markkinoinnin teorioita, ja opimme esimerkiksi eri sosiaalisen median kanavien hyödyistä sekä eroista. Professorimme tuli kurssin aikana myös viikoksi Lappeenrantaan ja piti meille kaksi seminaaria. Ensimmäisessä seminaarissa kävimme keskustellen läpi kurssin keskeisiä osa-alueita. Toinen seminaari oli varattu ryhmätöiden esittelyyn.

Digitaalisen markkinoinnin tentissä testattiin osaamista luennoilla läpikäydyistä aiheista. Tentin kysymykset liittyivät opittuun teoriaan sekä etukäteen ilmoitettuun lehtiartikkeliin. Esimerkiksi yhdessä kysymyksessä annettiin markkinoinnille tavoite ja opiskelijan piti vastata, miten tavoite täytetään hyödyntämällä digimarkkinoinnin eri kanavia.

Käytännön oppimista harjoitustyön kautta

Kurssin suurin ja omasta mielestäni mielenkiintoisin osuus oli harjoitustyö. Harjoitustyö tehtiin ryhmätyönä, ja ryhmässä sai olla maksimissaan viisi opiskelijaa. Jokaisessa ryhmässä tuli olla mukana myös vaihto-opiskelija, jotta saimme kokemusta monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta. Meidän ryhmäämme liittyi vaihto-opiskelija Hollannista.

Ryhmien tehtävänä oli luoda nettisivut, joille piti saada tietty määrä kävijöitä. Nettisivujen tuli liittyä ympäristöteemoihin. Ryhmämme kaikki jäsenet opiskelivat pääaineenaan markkinointia, joten päätimme yhdistää markkinoinnin ja ekologisuuden. Loimme siis omat nettisivut ja ostimme nettidomainin. Mietimme myös, millaisella sisällöllä saisimme houkuteltua ihmisiä käymään sivuillamme. Päätimme keskittyä blogiteksteihin.

Harjoitustyössä tavoitteet oli jaettu kolmeen osaan. Ykköstavoitteena meidän piti saada nettisivuillemme kahdessa kuukaudessa 500 eri kävijää ja 2000 käyntikertaa. Markkinointikanavina saimme käyttää Facebookia sekä ostettua Google-mainontaa. Facebookiin meidän piti luoda sivu ja saada sille 300 tykkääjää. Kolmantena tavoitteena oli saada sähköpostilla lähetettävälle uutiskirjeelle 50 tilaajaa. Budjettia näiden tavoitteiden saavuttamiseen annettiin 250 euroa.

Saavutimme kutakuinkin kaikki tavoitteet. Nettisivuillemme saimme reilut 700 kävijää ja yli 3000 käyntikertaa. Facebook-sivullemme saimme 458 tykkääjää, mutta uutiskirjeen tilaajissa jäimme vajaaseen 30 henkilöön.

Teorian ja käytännön yhdistäminen kasvattaa mielenkiintoa

Digitaalisen markkinoinnin kurssi on yksi mielenkiintoisimmista, mitä olen yliopisto-opintojeni aikana käynyt. Kurssilla yhdistyivät hyvin teoria sekä käytäntö: pääsimme heti soveltamaan opittua teoriaa harjoitustyössä. Opin itse helpommin käytännön tekemisen kautta, ja harjoitustyön avulla sai hyvän käsityksen siitä, mitä digitaalinen markkinointi käytännössä on.

Kurssilla oppi paljon uusia ja erilaisia asioita. Opin esimerkiksi perustamaan nettisivut sekä luomaan sisältöä sinne. Opin myös, miten luoda Facebook-sivu, miten ostaa mainontaa Facebook-päivityksille sekä miten Google-haku toimii ja kuinka voin parantaa asemiani hakutuloksissa. Olen varma, että pääsen hyödyntämään näitä kurssilla oppimiani asioita tulevaisuudessa työelämässä.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *