Kauppatieteiden opiskelu käytännössä: Hankintatoimen työkalut ja kustannustenhallinta -kurssi

Hankintatoimen työkalut ja kustannustenhallinta on kauppatieteiden kandidaattiopintoihin kuuluva kurssi ja osa hankintojen johtamisen suuntautumisvaihtoehdon opintoja. Kurssi suoritetaan yleensä toisena opiskeluvuotena. Kauppatieteiden toisen vuoden opiskelija Taru kertoo kurssista:

”Hankintatoimen työkalut ja kustannustenhallinta toimii jatkokurssina hankintatoimen perusteet -kurssille. Kurssiin kuuluu professorin pitämien luentojen lisäksi myös vierailijaluento, jolla alan asiantuntija työelämästä tulee kertomaan  käytännön esimerkkejä ja kokemuksia.

Tänä vuonna kurssin sisältö koostuu varastonhallinnasta, käyttöpääomasta ja toimitusketjun rahoittamisesta, hankinnan suorituskyvyn mittaamisesta sekä hinta- ja kustannusanalyyseihin perehtymisestä. Vierailijaluennoitsija SAP Aribalta luennoi hankintatoimen tietojärjestelmistä.

Kurssi suoritetaan laskuharjoituksilla, harjoitustyöllä sekä kirjallisella tentillä. Opettajan ohjaamilla laskuharjoitustunneilla opetellaan laskemaan varaston optimointiin liittyviä laskuja. Suorittamalla bonuslaskutehtävät voi saada lisäpisteitä tenttiin eli mahdollisesti korottaa kurssiarvosanaansa.

Näistä bonustehtävistä voi saada tenttiin 10 lisäpistettä. Harjoitustyön osuus kurssin arvostelusta on 30 pistettä ja tentin maksimipisteet ovat 70 pistettä. Kurssin läpipääsyyn vaaditaan 50 pistettä, 60 pisteellä arvosanaksi saa 1, 70 pisteellä 2, 80 pisteellä arvosanan 4 ja saamalla yhteensä vähintään 90 pistettä voi saada arvosanaksi 5. Läsnäolo luennoilla ja laskuharjoituksissa on vapaaehtoista.

Harjoitustyössä perehdytään huonekaluja kokoavan yrityksen varastointipolitiikkaan. Harjoitustyö suoritetaan neljän hengen ryhmissä, ja se sisältää excelissä tehtävät varaston optimointiin liittyvät laskut ja tunnusluvut, sekä kirjallisen raportin yrityksen hankintatoimen tilasta ja kuinka sitä tulisi parantaa.

Optimointilaskuissa lasketaan erilaisia kaavoja hyödyntämällä esimerkiksi sitä, kuinka usein yrityksen kannattaisi tilata erilaisia osia, kuinka suuria varastotasoja sen kannattaisi pitää, jotta puutetilanteilta vältyttäisiin sekä millainen on optimaalinen varaston kiertonopeus eli kuinka usein tuotteet vaihtuvat varastossa.

Kirjallisessa raportissa tulkitaan ja analysoidaan excelissä saatuja tuloksia ja esitetään kehitysehdotuksia yrityksen hankintojen johtamiseen liittyen. Kirjallisen raportin pituus on noin 10 sivua. Harjoitustyössä ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan erilaisia ratkaisuja voi löytyä riippuen siitä, päättääkö ryhmä painottaa esimerkiksi kustannusten pienentämistä vai palveluasteen eli käytännössä asiakastyytyväisyyden maksimointia. 

Kurssin kirjallinen tentti koostuu taas esseekysymyksestä, lyhyistä vastaustehtävistä, monivalintatehtävästä sekä laskutehtävästä. Tenttimateriaalina toimii kurssikirja Tilaus-toimitusketjun hallinta (Sakki Jouni, 2014) sekä luennoilla jaettu materiaali. Tentin suorittamiseen on aikaa kolme tuntia. 

Mielestäni kurssi on erittäin mielenkiintoinen, sillä siinä oppii käytännön työelämässä tarvittavia työkaluja, ja miten niitä voidaan hyödyntää yrityksen materiaalihallintaa ja varastointipolitiikkaa suunnitellessa.

Ryhmätyössä pääsee yhdessä pohtimaan, mikä on yrityksen kannalta kannattavinta. Siinä näkee todella, minkä verran yritys voi saavuttaa säästöjä laatimalla esimerkiksi eri tuotekategorioille omat varastotasot ja suunnittelemalla hankintoja pitkälle aikavälille. Ryhmätyö sopii opetusmuotona kurssille hyvin, sillä pohtiessa ryhmässä erilaisia vaihtoehtoja saa erilaisia näkökulmia asiaan, ja vaikeammatkin työn kohdat sujuvat helpommin.

Kurssi on mielestäni jo huomattavasti haastavampi, kuin hankintojen perusteet -kurssi, ja vaatii myös enemmän työtä. Kurssilla oppii tunnistamaan erilaisia varastointipolitiikkoja ja kustannustenhallintamenetelmiä hankinnoissa, laskemaan keskeiset materiaalihallinnon tunnusluvut ja ymmärtämään käyttöpääoman merkityksen yritystoiminnan kannattavuuden taustalla sekä tietämään toimitusketjun rahoituksen keinot.

Opitut tiedot ovat suoraan hyödynnettävissä työelämässä ja luovat parempaa kokonaiskuvaa yrityksen toiminnasta. Kurssi kuuluu hankintojen johtamisen -kokonaisuuteen, jonka voi valita kandivaiheessa sivuaine- tai pääainekokonaisuudeksi. Opintoja voi myös jatkaa hankintojen johtamisen maisteriohjelmassa, joka on ainut laatuaan Suomessa eli sitä voi opiskella ainoastaan LUT-yliopistossa.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *