Kauppatieteiden opiskelu käytännössä: International Business Essentials -kurssi

International Business Essenatials -kurssi kuuluu kauppatieteiden vapaasti valittaviin vaihtoehtoisiin opintoihin. Annetaan Emmin – toisen vuoden kauppatieteiden opiskelijan – kertoa, mitä kurssi pitää sisällään.

Perustiedot kurssista

  • Koulutusohjelma: Kauppatieteet
  • Suoritusvuosi: 2.
  • Kurssin kesto: 1 periodi
  • Opintopisteet: 6 op.
  • Toteutus: Hybriditoteutus, eli mahdollista suorittaa etänä sekä läsnä.
  • Arviointi: Kotitehtäväesseet 20 pistettä, harjoitustyö 35 pistettä, vertaisarviointi 5 pistettä & tentti 40 pistettä.
  • Kurssin kuvaus opinto-oppaassa

Kurssilla syvennytään kansainvälisen liiketoiminnan teorioihin, kansainväliseen kilpailukykyyn ja kansainvälisen liiketoiminnan strategioihin. Kurssi kestää yhden periodin ja sen suorittamisesta saa kuusi opintopistettä. Samalle kurssille osallistui myös tuotantotalouden opiskelijoita. 

Kurssin luennoille oli mahdollista osallistua kampuksella paikan päällä tai etänä tietokoneen välityksellä. Luennot myös nauhoitettiin, jotta niitä pystyi myös jälkikäteen katsomaan. Lisäksi luentojen sisällöt löytyivät kurssin Moodle-sivulta, joten kurssin pystyi suorittamaan myös etänä hyvin kätevästi.

Aina luennon jälkeen kurssin opettaja antoi luennon sisältöön liittyvän tehtävän, jonka pohjalta piti kirjoittaa parin sivun mittainen essee. Esseen tuli pohjautua tieteellisiin lähteisiin, joten tehtävä sisälsi myös tiedonhakua. Esseitä oli kaikkiaan neljä kappaletta, joista jokaisesta oli mahdollista saada viisi pistettä kurssin arviointiin. 

Kurssiin kuului myös pakollinen harjoitustyö, joka tehtiin viiden hengen ryhmissä. Ryhmätyön aiheeksi valittiin yksi yritys, joka tekee kansainvälistä liiketoimintaa. Ryhmätyössä piti hyödyntää kurssilla käsiteltyjä teorioita ja soveltaa niitä kansainvälisen yrityksen strategian analysoimiseen. Harjoitustöihin kuului myös vertaisarviointi, jossa eri harjoitusryhmät pääsivät arvioimaan toistensa harjoitustöitä. 

Oma ryhmäni valitsi harjoitustyön aiheeksi Nokian. Lisäksi yrityksen strategiasta piti rajata työtä varten jokin tietty alue, joten valitsimme Nokian 5G-strategian ja tarkastelimme sen toteutumisen eritoten Euroopan alueella. Se vaikutti ajankohtaiselta ja kiinnostavalta aiheelta. Ryhmätyön yksi parhaita puolia oli ehdottomasti se, että ryhmät saivat itse päättää yrityksen ja sen tarkentavan aihealueen, johon ryhmätyössä syvennyttiin.

Lisäksi kurssin arviointiin kuului tentti, joka oli myös mahdollista suorittaa joko perinteisenä paperitenttinä koululla tai sähköisenä Exam-tenttinä. Exam-tentti suoritetaan yliopiston Exam-luokassa, jossa koe tehdään määrätyllä tietokoneella ja kokeen suorittamista seuraa valvoja. Tentti sisälsi kaksi esseetä sekä tehtävän, jossa selitetään kurssiin liittyviä käsitteitä. 

Kurssilla mielenkiintoista oli syventyä yrityksen kansainvälistymismahdollisuuksiin. Varsinkin harjoitustyön tekeminen oli erittäin mielenkiintoista, koska sen avulla kurssin teoreettista sisältöä pystyi käytännössä soveltamaan kansainvälisten yritysten toimintaan. Kurssilta sai tärkeää ja relevanttia informaatiota siitä, mitä globaalissa maailmassa yritysten tulisi ottaa huomioon.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *