Kauppatieteiden opiskelu käytännössä: kirjanpidon peruskurssi

Toisen vuoden ympäristötekniikan opiskelija Anni kertoo kirjanpidon peruskurssista. Kyseessä on kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluva pakollinen kurssi, joka suosituksen mukaan suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena.

”Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kirjanpidon peruskäsitteisiin ja siihen, mikä on kirjanpidon rooli osana yrityksen toiminnan suunnittelua.

Kurssin aikana opiskelija oppii, miten kirjanpitoa tehdään käytännössä ja perehtyy myös siihen, miten ja miksi tilinpäätös tulee tehdä. Tilinpäätös tehdään tilikauden päättyessä ja yksinkertaisuudessaan tilinpäätöksestä selviää, onko yritys tehnyt voittoa vai tappiota ja mikä on ollut yrityksen liikevaihto.

Kurssilla on viikoittain luentoja, joilla käydään läpi kirjanpidon käsitteistöä sekä tehdään harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävät alkavat yksinkertaisista kirjauksista eli opetellaan, miten kirjanpitoon kirjataan esimerkiksi yrityksen pankkitililtä maksettava lasku. Tehtävät tehdään Excel-taulukossa.

Harjoitukset liittyvät aina parhaillaan opiskeltavaan kirjanpidon aihepiiriin ja vaikeutuvat vähitellen. Kurssin lopussa opiskelija osaa tehdä jo haastaviakin tilinpäätökseen liittyviä tehtäviä, joissa yhdistyy monta yrityksen kirjanpidon osa-aluetta kuten palkat, varasto ja poistot.

Kurssin arviointi perustuu tenttiin, mutta kurssin aikana on suotavaa tehdä viikoittaiset harjoitustehtävät, sillä tentissä on samantyylisiä tehtäviä kuin mitä harjoitukset ovat. Tentissä on myös kurssin teoriaosuuteen liittyviä monivalintakysymyksiä, joten teoria on hyvä ottaa haltuun jo kurssin aikana.

Mielenkiintoisinta kurssissa oli oppia ymmärtämään kirjanpitoa laajasti: mistä yrityksen liikevaihto koostuu ja kuinka moni asia siihen vaikuttaa. Kirjauksia oli ylipäätään hauska tehdä, koska ne vaativat monesti tarkkuutta sekä loogista ajattelua. Parasta kurssin aikana olivat onnistumisen tunteet – kun ymmärsi, mistä jokin kirjaus tulee tai kun osasi tehdä haastavankin tehtävän alusta loppuun asti oikein.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *