Kauppatieteiden opiskelu käytännössä: Kustannusjohtamisen peruskurssi

Kauppatieteiden toisen vuoden opiskelija Roope kertoo Kustannusjohtamisen peruskurssista:

”Kurssi kuuluu talousjohtamisen kandidaattiohjelman pakollisiin opintoihin. Kustannusjohtamisen peruskurssilla perehdytään siihen, millaiset investoinnit ovat yrityksille taloudellisia ja järkeviä toteuttaa sekä miten erilaiset kustannukset vaikuttavat yritysten kannattavuuteen.

Kurssin opetus koostuu luennoista sekä harjoituksista. Luennoilla opetetaan kurssilla käytävät asiat läpi hyödyntäen paljon esimerkkejä, vaikkapa miten kustannukset jakautuvat tuotteen valmistuksessa eri vaiheisiin tai miten tuotannon tehostaminen vaikuttaa kustannusten kautta yrityksen tekemään tulokseen.

Kurssilla on neljästä kuuteen ratkaistavia kotitehtäviä viikoittain. Harjoituksia järjestetään kerran viikossa ja niissä ratkaistaan tehtävät yhdessä.

Kurssin asioiden opiskeleminen on sekä teorian että laskutehtävien opettelua. Aika kuluu pitkälti harjoituksissa ratkaistavien laskutehtävien tekemiseen sekä niiden menetelmien opetteluun.  Kavereiden merkitys tehtävien teossa on äärimmäisen suuri, sillä laskutehtävät saa silloin tehtyä huomattavasti nopeammin ja oppiminenkin tuntuu silloin paljon tehokkaammalta.

Kurssin arviointi tapahtuu tenttimällä sekä saamalla tenttiin kurssin aikana lisäpisteitä. Tentti järjestetään kahdessa osassa, laskutenttinä sekä teoriatenttinä, jotka järjestetään Moodlessa (sähköinen oppimisympäristö). Lisäpisteitä voi saada tekemällä laskutehtäviä sekä vastaamalla teoriakysymyssarjoihin.

Sisältö kurssilla on mielenkiintoista, kun tehdään investointilaskelmia tai selvitetään, paljonko yrityksissä on kiinni omaisuutta, jota voitaisiin saada tehokkaampaan käyttöön.

On havainnollistavaa huomata, millainen vaikutus yrityksen taloudelle voi olla pieniltäkin tuntuvilla asioilla, kuten yritysten varastojen suuruudella tai laskutusajoilla. Investointilaskelmia tehdessä puolestaan voidaan selvittää esimerkiksi sitä, millainen korko saa suurimmillaan olla, jotta investoinnin toteuttaminen on taloudellisesti kannattavaa.

Asiat ovat teoriapainotteisia, mutta on silti kiinnostavaa huomata, miten konkreettisilla asioilla vaikutetaan yritysten kannattavuuteen. Vaikka asiat ovat vielä melko perusasioita, herää ajatus, että niitä olisi hauskaa päästä toteuttamaan oikeasti. On kannustavaa tietää, että tulevaisuudessa voi omalla osaamisella auttaa yrityksiä pääsemään entistä parempiin tuloksiin.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *