Kauppatieteiden opiskelu käytännössä: Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -kurssi

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät -kurssi kuuluu kauppatieteiden kandivaiheen pakollisiin opintoihin ja kurssilla syvennytään kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen toteuttamalla harjoitustyönä oma tutkimus ryhmän kanssa.

Kauppatieteiden opiskelija Oskari kuvailee kurssia seuraavasti:

”Kurssi on suunniteltu suoritettavaksi opintojen toisena vuonna ja se toimii jatkokurssina ensimmäisenä vuonna suoritettavalle Tilastollisen tutkimuksen perusteet -kurssille. Kurssi rakentuu viikoittaisista harjoituksista ja videoluennoista, joita tulee katsoa sitä mukaa kun harjoituksissa edetään. Luennot eivät siis ole tiettyyn aikaan tai paikkaan sidoksissa, mikä helpottaa kurssin sovittamista muuhun arkeen ja opiskeluun.

Harjoituksissa käydään läpi kvantitatiivisen tutkimuksen toteuttamista siihen luodun Stata 16 -ohjelmiston avulla. Se on tilastolaskentaan tarkoitettu työkalu, jolla tietoja voidaan analysoida ja hallita sekä muodostaa niistä erilaisia kuvaajia.

Vaikka kyseiseen ohjelmistoon on pintapuolisesti tutustuttu jo Tilastollisen tutkimuksen perusteet -kurssilla riittää siinä silti opettelemista. Harjoitusten suurin etu onkin siinä, että siellä saa tarvittaessa ihan kädestä pitäen opastusta erilaisten haasteiden ratkomiseen.

Kurssin arviointi perustuu kokonaisuudessaan harjoitustyöhön eli ryhmän kanssa tehtävään tutkimukseen ja sen esittämiseen. Oma ryhmäni tutki tulojen vaikutusta henkilön elämässään kokemiin riskeihin.

Tutkimus suoritetaan hyvin pitkälle harjoituksissa käytettävällä ohjelmistolla. Harjoituksissa on varattu aikaa tutkimusmenetelmien harjoittelun lisäksi myös tutkimuksen tekemiselle, mikä vähentää siihen käytettävää panostusta vapaa-ajalla.

Tutkimus tehdään valmiiksi kerätyllä aineistolla, joten aineiston kokoamiseen ei tarvitse itse käyttää aikaa. Harjoitustyön tutkimustulokset esitetään yhteisessä seminaarissa, joka muodostaa kurssin pisteytyksestä 25 prosenttia.   

Tutkimusmenetelmien ohella kurssilla oppi myös sen, miten tilastollinen tutkimus rakentuu. Mielenkiintoisinta kurssilla oli se, että tutkimuksen aiheen sai kerätyn tutkimusaineiston rajoissa valita vapaasti oman mielenkiinnon mukaan.

Esimerkiksi yksi meidän ryhmän tutkimuskysymyksistä käsitteli sitä, miten puoluekanta vaikuttaa koettuihin tulevaisuuden uhkiin. Kurssilla opiskelumotivaatiota lisäsi myös se, että niin kandidaatintyössä kuin myös gradussa eli maisteriopintojen päättötyössä tulee suurella todennäköisyydellä tarvitseman tilastollisen tutkimuksen menetelmiä.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *