Kauppatieteiden opiskelu käytännössä: Markkinoinnin perusteet -kurssi

Ensimmäisen vuoden kauppatieteiden opiskelija Akseli kertoo suorittamastaan Markkinoinnin perusteet -kurssista:

”Markkinoinnin perusteet -kurssi kuuluu kauppatieteiden kandidaattivaiheen pakollisiin opintoihin ja kurssi suoritetaan yleensä ensimmäisen vuoden syyslukukaudella. Kurssi kestää kahden periodin verran eli noin neljä kuukautta. Ensimmäinen periodi alkaa syyskuun alussa ja joulukuussa on tentti eli koe, johon kurssi sitten päättyy. Kurssilla saa kattavan käsityksen markkinoinnin erilaisista teorioista sekä markkinoinnin suunnittelun työkaluista ja keinoista.

Kurssi oli mielestäni monipuolinen: se koostui viikottaisista luennoista, kahdesta case-harjoituksesta, yhdestä harjoitustyöstä sekä tentistä, joka oli kurssin lopussa. Kurssin arvosana koostuu case-harjoitusten, harkkatyön ja tentin pohjalta, jolloin kaikki kurssin työt vaikuttivat kurssin arvosanaan.

Luennoilla oppi erilaisia teorioita, joita sitten case-harjoituksissa sekä harjoitustyössä hyödynnettiin. Opetuksen koostuessa useasta eri menetelmästä asiat jäävät hyvin opiskelijan mieleen, koska pelkän kuuntelemisen lisäksi asioita täytyy osata hyödyntää konkreettisesti.

Case-harjoitusten raporttien pituus oli 10 sivua ja harjoitukset liittyivät oikeisiin yrityksiin. Ensimmäinen case-harjoitus liittyi Appleen ja toinen liittyi Taco Belliin. Yritykset ja tehtävänannot olivat kaikille opiskelijoille samat ja harjoitukset tehtiin neljän hengen ryhmissä.

Molemmissa harjoituksissa oli tietyt kysymykset, joihin vastaamiseksi piti soveltaa luennoilla opittuja markkinoinnin teorioita ja taitoja. Vastauksista laadittiin lopuksi virallinen raportti, jonka piti ulkonäöltään ja rakenteeltaan noudattaa tiettyjä kriteerejä. Molemmat työt arvosteltiin ja niistä sai tietyn verran pisteitä, jotka vaikuttivat kurssin arvosanaan.

Ensimmäinen case-työ eli Apple-case käsitteli ensimmäisen iPhonen lanseerausta ja sen tuloa markkinoille. Aiheena oli iPhonen hinnan muodostuminen ja sen muutokset markkinoille tulon jälkeen. Meidän piti selittää markkinoinnin teorian kautta, miten iPhonen hinta muodostui juuri sellaiseksi kuin se oli ja miksi sitä laskettiin heti julkaisun jälkeen.

Käsittelimme myös Applen tilannetta maailmanmarkkinoilla ja Applen käyttämiä markkinointistrategioita. Taustamateriaaliksi saimme englanninkielisen, reilun 10 sivun mittaisen julkaisun, jossa käsiteltiin ensimmäisen iPhonen julkaisua eli tästä saimme suurimman osan faktoista työhömme. Sen jälkeen meidän piti etsiä erilaisista lähteistä teoriaa ja syitä sille, miksi Apple toimi kyseisellä tavalla.

Toinen case liittyi Taco Belliin ja sen hyödyntämiin markkinoinnin keinoihin ja markkinointiviestintään. Työssä käsiteltiin myös Taco Bellin tekemän markkinoinnin historiaa. Työ oli samankaltainen ensimmäisen keissin kanssa eli saimme englanninkielisen tietopaketin ja laadimme taas 10-sivuisen loppuraportin opittujen ja löydettyjen tietojen pohjalta.

Kolmas harjoitustyö oli laajempi kuin kaksi edellistä case-harjoitusta ja siinä jokainen ryhmä sai valita vapaasti yrityksen, jolle piti luoda markkinointistrategia kun se siirtyy uuteen maahan. Työn pituus oli 20–25 sivua ja siinä piti hyödyntää laajasti erilaisia strategioita ja markkinoinnin suunnittelun keinoja.

Lisäksi kurssiin kuului esitys, joka pidettiin ryhmän kanssa yhdestä harjoitustyöstä eli joko case-harjoituksista tai laajemmasta harjoitustyöstä. Esitystä varten laadimme powerpoint esityksen ja toinen markkinoinnin ryhmä sitten arvioi meidän esityksen. Jokainen ryhmä arvioi toisen ryhmän esityksen ja laati siitä palautteen. 

Kurssin lopuksi oli vielä tentti, jossa pääsi näyttämään kurssin aikana opitut tiedot ja taidot. Tentti koostui monivalintakysymyksistä, sanaselityksistä sekä esseekysymyksistä. Tentin suorittamiseen sai käyttää maksimissaan kolme tuntia. Tenttiin valmistautuessa luin läpi kurssin aikana käydyt luentokalvot, joista löytyi tarvittava teoria sekä kertasin laatimiemme harjoitustöiden raportit. Yksi esseekysymys liittyi johonkin tehdyistä kolmesta harjoitustyöstä.

Kurssi oli mielenkiintoinen, koska sen aikana oppi paljon uutta markkinoinnin keinoista, joita näkee ihan jokapäiväisessä elämässä. Myös oikeiden yritysten markkinointiin tutustuminen oli todella kiinnostavaa, samoin kuin perehtyminen artikkeliin ensimmäisen iPhonen julkaisusta ja siihen, mitä sen markkinoinnin taustalla oli. Kurssista jäi asioita hyvin muistiin, koska tietoja sovellettiin harjoitustöissä sekä esityksessä tentin lisäksi.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *