Kauppatieteiden opiskelu käytännössä: Strategic Supply Management

Strategic Supply Management -kurssi kuuluu kauppatieteiden englanninkieliseen MSM-maisteriohjelmaan (Master’s Programme in Supply Management). Kurssin aihealueiden hallitsemista edellytetään myöhemmillä kyseiseen maisteriohjelmaan kuuluvilla kursseilla.

Neljännen vuoden kauppatieteiden opiskelija Linda kertoo kurssista: ”Kurssin pääsisältönä käsiteltiin erilaisia hankintojen johtamisen strategioita ja niiden eri osa-alueita; esimerkiksi missä tilanteessa yrityksen on kannattavaa ulkoistaa toimintojaan, ja millaisia toimintoja puolestaan on paras tehdä itse. Lisäksi paneuduttiin erilaisiin yhteistyön muotoihin yrityksen hankintaketjussa, ja pohdittiin esimerkiksi toimintojen ulkoistamiseen liittyviä hyötyjä ja riskejä.

Kurssin suoritus jakautui kolmeen osa-alueeseen: viikkoväittämiin (40 %), harjoitustyöhön (25 %) sekä kirjallisuuskatsaukseen (35 %). Viikkoväittämiä varten tuli opiskella tietyt kappaleet kurssikirjoista sekä aiheeseen liittyvät luentodiat; näihin materiaaleihin liittyen esitettiin 8 monivalintakysymystä, joista saadut pisteet muodostivat 40 % kurssin kokonaisarvosanasta.

Harjoitustyö oli tällä kurssilla melko kevyt, sillä siihen tuli lukea muutaman sivun mittainen case, jossa kuvailtiin erään yrityksen organisaatiossa tapahtuneita muutoksia ja hankintoihin liittyviä ongelmia. Casen lopussa oli esitetty kysymyksiä, joihin vastattiin 3 hengen ryhmissä, ja palautettiin vastaukset powerpoint-esityksenä. Usein kursseilla kaikki ryhmät esittävät oman ryhmätyönsä, mutta tällä kurssilla ryhmien joukosta arvottiin 5 esittävää ryhmää ja toiset 5 ryhmää, jotka antoivat esityksistä ja niiden sisällöstä vertaispalautetta.

Kirjallisuuskatsaus tehtiin johonkin kurssin aihealueeseen liittyen. Sitä varten tuli etsiä tietoa erilaisista lähteistä, esimerkiksi tieteellisistä artikkeleista, ja kirjoittaa noin 10 sivun pituinen teksti. Valitsin omaksi aiheekseni kestävän toimittajavalinnan; pohdin siis esimerkiksi sitä, miten yritys voi toimittajavalintojensa avulla vähentää aiheutuvia ympäristöhaittoja ja lisätä tuotteen toimitusketjun läpinäkyvyyttä kuluttajille.

Tällä kurssilla kandikursseilta tuttuja asioita, kuten toimittajavalintaa ja hankintaverkoston osien välistä yhteistyötä, käsiteltiin aiempaa syvällisemmällä tasolla. Kurssin mielenkiintoisinta antia oli mielestäni kirjallisuuskatsauksen kirjoittaminen, sillä sen avulla pääsi syventymään paremmin itseä kiinnostavaan aihealueeseen.

Oli mukava päästä soveltamaan aiemmin opittuja asioita; esimerkiksi erilaisia kauppatieteisiin ja liiketoimintaan liittyviä malleja ja teorioita on mahdollista hyödyntää todella monipuolisesti. Isona plussana oli myös englanninkielisen alasanaston oppiminen.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *