Kauppatieteiden opiskelu käytännössä: tilinpäätösanalyysin kurssi

Tilinpäätösanalyysin kurssi kuuluu laskentatoimen, liiketoiminta-analytiikan sekä strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehtojen aineopintoihin, ja kurssi suoritetaan yleensä toisena vuonna. Kurssi on kestoltaan kahden periodin eli opintojakson mittainen. Toisen vuoden kauppatieteiden opiskelija Essi kertoo, mitä kurssi pitää sisällään:

”Kurssin tarkoituksena on perehtyä yritysten vuosikertomusten ja erityisesti tilinpäätösten analysointiin. Suurin osa yrityksistä laatii yleensä vuosittain tilinpäätöksen, jonka avulla se pyrkii kuvaamaan vuoden aikana tapahtunutta liiketoimintaansa ja esimerkiksi kertomaan, kuinka paljon se on tehnyt voittoa tai tappiota.

Yritysten tilinpäätöksissä esiintyy valtavasti erilaisia tunnuslukuja, joita ymmärtämällä pystytään analysoimaan ja selittämään yritysten toiminnan kannattavuutta, taloudellista tilaa ja kehitystä. Esimerkiksi sijoituspäätöstä tehdessä on taito  analysoida näitä tunnuslukuja erittäin hyödyllinen, sillä lukujen avulla voidaan saada selville esimerkiksi yrityksen taloudellinen epävakaus, joka ei muuten välttämättä tulisi esille. Kurssin aikana opitaan myös analysoimaan tunnuslukujen tasoa erilaisten toimialatilastojen ja asteikkojen avulla.

Kurssi koostuu luennoista, harjoituksista sekä yhdestä, pienessä ryhmässä tehtävästä harjoitustyöstä. Tilinpäätöksiin tutustumisen aloitetaan käymällä läpi joidenkin yritysten tilinpäätöksiä luentojen aikana ja luennoilla opiskelijat saavat myös teoriatietoa kurssin aihepiiristä harjoitustyötä varten.

Kurssin aikana opettelemme käyttämään myös Navita-yritysmallia, joka toimii apuna tilinpäätösten tulkinnassa. Ohjelmiston avulla voimme myös oikaista tilinpäätöksiä. Navita osaa myös itse laskea tunnuslukuja, mikä helpottaa yritysten taloudellisen tilan analysointia. Harjoitukset ovat Navitan opettelussa merkittävässä asemassa, sillä harjoitusten avulla opettelemme ohjelmiston ja sen eri ominaisuuksien käyttöä.

Kurssin harjoitustyön tarkoituksena on perehtyä yhden suomalaisen yrityksen tilinpäätöksiin neljän vuoden ajalta. Harjoitustyössä käytetään Navitaa apuna tilinpäätösten analysoinnissa, ja tulosten perusteella kirjoitetaan tutkimusraportti. Ryhmä saa itse valita kysymyksen, johon etsii vastausta Navitan ja muiden lähteiden avulla. Esimerkki kysymyksestä voisi olla, että kannattaisiko jonkin globaalin yrityksen ostaa tietty suomalainen yhtiö vaiko ei.

Mielestäni tilinpäätöksen kurssissa mielenkiintoista oli se, että kurssin aikana pääsi oikeasti tutustumaan yritysten tilinpäätöksiin ja oppi ymmärtämään, mitä asioita yrityksen tulee ottaa huomioon toimiakseen kannattavasti. Kurssilla oppi myös, miten paljon yritysten toimintaympäristöt ja toimialan muutokset vaikuttavat yritysten taloudelliseen tilaan. Myös sijoittaminen kiinnostaa minua, joten kurssin avulla sain lisää neuvoja liittyen siihen, mitä asioita kannattaa arvioida aloittaessaan sijoittamaan johonkin yritykseen.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *