Kauppatieteiden opiskelu käytännössä: Yritysjuridiikan perusteet

Yritysjuridiikan perusteet on kaikille kauppatieteiden opiskelijoille pakollinen kurssi, joka suoritetaan yleensä opintojen toisena vuonna. Peruskurssin jälkeen voi syventää osaamista muilla yritysjuridiikan kursseilla ja LUTissa yritysjuridiikkaa voi opiskella myös sivuaineena.

Toisen vuoden kauppatieteiden opiskelija Olivia kertoo seuraavaksi, mitä Yritysjuridiikan perusteet -kurssi piti sisällään.

Perustiedot kurssista:

  • Koulutusohjelma: Kauppatieteet
  • Suoritusvuosi: 2.
  • Kurssin kesto: 1 periodi
  • Opintopisteet: 6 op.
  • Toteutus: Hybriditoteutus eli mahdollista suorittaa etänä sekä läsnä.
  • Arviointi: tentti
  • Kurssin kuvaus opinto-oppaassa

Kurssin alussa käytiin läpi perusasioita, kuten oikeuden järjestelmää, erilaisia tuomioistuimia, oikeudenkäynnin vaiheita, oikeussubjekteja ja erilaisia oikeustoimia. Tämä loi ymmärryksen siitä, mitä yritysjuridiikka käytännössä on.

Kurssin loppupuolella käsiteltiin tarkemmin muun muassa yritystoiminnan rahoittamista, velkoja ja vakuuksia, luottosopimuksia ja erilaisia velkakirjoja. Nämä olivat osittain täysin uusia asioita, mutta kurssin jälkeen minulla oli niistä kattava käsitys.

Tärkein ja laajin aihe kurssilla oli yritysmuodot, joita käsiteltiin kurssin aikana paljon. Kurssilla opittiin, miten esimerkiksi yritykset perustetaan, miten ne käytännössä toimivat ja miten niitä rahoitetaan. Kurssilta saa siis kattavan katsauksen perusasioista juridisesta näkökulmasta.

Kurssi toteutettiin tänä vuonna kokonaan etänä eli luennot videoitiin ja opiskelijat pystyivät katsomaan ne omaan tahtiin. Kurssilla oli yhteensä 11 luentoa, jotka olivat pituudeltaan 15–40 minuuttisia. Tämän lisäksi kurssilla oli viikoittain zoom-luento, jossa kertailtiin sillä viikolla käytyjä asioita.

Kurssi oli siis helppo suorittaa omien aikataulujen mukaisesti, koska opiskelun pystyi aikatauluttamaan juuri itselleen sopivaksi. Vaikka kurssilla oli paljon uutta asiaa, oli asiat selitetty selkeästi ja kurssi lähti liikkeelle todella perusasioista. 

Kurssin arvosana perustuu kokonaan tentin arvosanaan. Tentti suoritetaan tenttiviikolla kurssin loputtua. Tentti koostuu kahdesta laajemmasta esseetehtävästä; osiosta, jossa selitetään käsitteitä sekä oikein/väärin -väittämistä.

Tenttialueena on kurssin luentomoniste eli se materiaali, joka on luentojen aikana käyty läpi sekä rajattu alue Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet -kirjasta.

Kurssi oli mielestäni erittäin hyödyllinen, koska sen aikana opin ymmärtämään tärkeitä perusasioita, joita ei ole käyty läpi muiden aineiden kursseilla. Opin paljon uutta ja tärkeää tietoa varsinkin yritysmuodoista ja siitä on varmasti hyötyä tulevissa opinnoissa sekä työelämässä. Sain myös lisää ymmärrystä siitä, millainen Suomen oikeusjärjestelmä on ja miten se toimii.” 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *