Kauppatieteilijän sivuopinnot käytännössä: Ympäristötekniikan perusteet -kurssi

Ympäristötekniikan perusteet -kurssi kuuluu pakollisena monien tekniikan alojen kandivaiheen opintoihin. Toisen vuoden kauppatieteiden opiskelija Victoria opiskelee sivuaineenaan ympäristötekniikkaa ja esittelee meille sivuopintoihinsa kuuluvan kurssin sisältöä. 

Perustiedot kurssista:

  • Koulutusohjelma: tekniikan alat
  • Suoritusvuosi: 1. tai 2.
  • Kurssin kesto: 2 periodia
  • Opintopisteet: 6 op
  • Toteutus: Etänä/läsnä
  • Arviointi: Moodle-tentti 70 %, harjoitustyö 30 %
  • Kurssikuvaus opinto-oppaassa

“Energia- ja konetekniikan opiskelijoille suositellaan kurssin suorittamista toisen opiskeluvuoden syksyllä. Sähkö- ja ympäristötekniikan opiskelijoille kurssia suositellaan ensimmäisen vuoden kevätlukukaudelle. Itse suoritin kurssin toisen vuoden syksyllä osana sivuopintojani. Kurssi kestää noin kahden periodin verran eli kaksi kuukautta. Kurssista saa kuusi opintopistettä. 

Kurssin arviointi perustuu viikottain tehtäviin luentotehtäviin ja ryhmässä tehtävään harjoitustyöhön. Harjoitustyö on enintään 30 % kurssiarvosanasta ja luentotehtävät muodostavat 70 % arvosanasta. Kurssilla järjestetään viikottain yksi luento eli kahden periodin aikana järjestetään yhteensä 11 luentoa.

Luentotehtävien kysymykset liittyvät aina viikon luennon teemoihin. Tehtävät ovat auki viikon ajan, jonka aikana ne tulee tehdä Moodlessa. Luentotehtävät ovat lyhyitä ja voivat koostua esimerkiksi monivalintakysymyksistä. 

Luentotehtävien lisäksi kurssille kuuluu pakollinen harjoitustyö, joka tehdään neljän hengen ryhmissä. Työtä varten valitaan ryhmää kiinnostava aihe analysoitavaksi.

Harjoitustyössä tunnistetaan esimerkiksi tuotteen/palvelun elinkaaren vaiheita, ympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja mietitään ympäristövaikutusten hallintakeinoja. Kurssin lopussa harjoitustyöt esitellään seminaareissa, joihin ryhmät tekevät harjoitustöistään posterit muille ryhmäläisille. Harjoitustyöhön kuuluu myös toisen ryhmän opponointi eli arviointi.

Suoritin kurssin syksyllä 2020, jolloin koko kurssi järjestettiin poikkeuksellisesti etänä. Tästä huolimatta pidin kurssia hyvin mielenkiintoisena, sillä kauppatieteitä opiskeltaessa ympäristö- ja vastuullisuusasiat ovat keskeisiä teemoja, mutta niihin ei pureuduta yhtä syvälle kuin tällä kurssilla.

”Sain kurssilta paljon tarpeellisia eväitä elämää varten.”

Kurssin aikana hienointa oli tehdä harjoitustyö, jossa haluamaansa aiheeseen pystyi paneutumaan toden teolla. Samalla, kun etsin faktoja ja lähteitä harjoitustyöhön, opin myös paljon hyödyllistä tietoa. 

Sain kurssilta paljon tarpeellisia eväitä elämää varten. Opin esimerkiksi tyypillisimpiä kestävyyshaasteiden hallintakeinoja ja sen, mitkä ovat suurimpia ympäristöä uhkaavia haasteita. Kurssi avasi silmiäni ja muutti ajatusmaailmaani sekä kulutustapojani radikaalisti kestävämpään suuntaan. “

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *