Kevään ensimmäinen ja toinen korkeakoulujen yhteishaku – miten hakea?

Hakeminen korkeakoulujen kevään yhteishaussa on nykyään jaettu kahteen osaan: ensimmäisessä yhteishaussa haetaan englanninkielisiin koulutuksiin ja toisessa yhteishaussa suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Pureudutaan seuraavaksi hieman tarkemmin siihen, mitä mahdollisuuksia kaksiosainen haku tarjoaa hakijalle.

Korkeakoulujen kevään 2020 ensimmäisen yhteishaun hakuaika on 8.–22.1.2020 klo 15 (UTC +2). Tässä haussa LUTilla on mukana vain englanninkielinen tekniikan kandidaattiohjelma. Yhteishaun toinen hakuaika on 18.3–1.4.2020 klo 15. Tässä haussa LUTilla on mukana kahdeksan tekniikan kandidaattiohjelmaa sekä kauppatieteiden kandidaattiohjelma.

Hakija voi hakea sekä ensimmäisessä että toisessa yhteishaussa. Haut eivät siis sulje toisiaan pois vaan voit hakea sekä englanninkielisiin että suomenkielisiin koulutuksiin.

Miten hakijan siis tulee toimia, jos haluaa hakea molemmissa hauissa?

Jutussa vertaamme LUTin englanninkieliseen kandidaattiohjelmaan hakemista suomenkieliseen tekniikan alojen DIA*-yhteisvalintaan, koska kyseessä on niin ikään tekniikan alan ohjelma.

*Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta.

Kuusi vaihtoehtoa per haku

Sekä ensimmäisessä että toisessa yhteishaussa hakija voi hakea enintään kuuteen eri hakukohteeseen. Yhteensä hakija voi siis hakea 12 eri hakukohteeseen. Hakeminen tapahtuu molemmissa hauissa Opintopolku.fi-palvelussa (englanniksi Studyinfo).

Hakijalle voidaan tarjota enimmillään seitsemää opiskelupaikkaa. Hakija voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista.

Englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä – hakukohteita ei siis tarvitse priorisoida. Näin ollen sinulle voidaan tarjota enimmillään kuutta opiskelupaikkaa.

DIA-yhteisvalinnassa sen sijaan hakukohteiden järjestyksellä on aina merkitystä: hakijalle tarjotaan vain sitä paikkaa, mihin hänen pisteet ylimmillään riittävät. Eli mikäli tulet valituksi useampaan hakukohteeseen, sinulle tarjotaan näistä vain sitä, jonka olet asettanut opintopolussa korkeimmalle sijalle. Sinulle tarjotaan siis vain yhtä paikkaa.

Englanninkielisen kandidaattiohjelman etu LUTissa on se, että hakijan ei tarvitse vielä hakuvaiheessa tietää, mille tekniikan alalle haluaa suuntautua. LUTin ohjelma yhdistää konetekniikan, sähkötekniikan, energiatekniikan ja ympäristötekniikan koulutusalat, ja oma erikoisala valitaan toisena lukuvuotena. DIA-yhteisvalinnassa hakija sen sijaan valitsee jo hakuvaiheessa, mille tekniikan aloille hän haluaa hakea.

LUTissa sekä englanninkieliseen että suomenkielisiin ohjelmiin valitut opiskelijat saavat automaattisesti oikeuden suorittaa tekniikan kandidaatin (TkK) tutkinnon jälkeen myös diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon.

Kaksi valintajonoa ja sama alkupistetaulukko

Englanninkielisiin koulutuksiin on kaksi valintajonoa: todistukseen perustuva valinta sekä SAT-kokeeseen perustuva valinta. Kaikki suomenkielisen ylioppilastutkinnon tai IB, EB, RP/DIA-tutkinnon suorittaneet voivat tulla valituksi todistusvalinnalla.

Todistusvalinnan pisteytys on sama, kuin DIA-yhteisvalinnassa: pisteitä saa pitkästä matematiikasta, äidinkielestä sekä hakijan edun mukaisesti paremmat pisteet antavasta fysiikan tai kemian arvosanasta. Lisäksi hakijalla tulee olla ylioppilastodistuksessa englannista pitkänä kielenä vähintään arvosana M.

SAT (Scholastic Assessment Test) -kokeen kautta voivat hakea ne hakijat, joilla on ylioppilastodistukseen verrattavissa oleva muu (ulkomaalainen) tutkinto tai jos todistuksen arvosanat eivät täytä todistusvalinnan kynnysarvosanoja. SAT-koe sisältää kolme osiota, jotka mittaavat luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattista osaamista. Lue lisää SAT-kokeen aikatauluista ja suorituspaikoista.

Opiskelupaikoista vain yksi otetaan vastaan

Kuten edellä jo mainittiin, hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista koulutuksista.

Ensimmäisen yhteishaun osalta todistusvalinnan tulokset julkaistaan 5.6.2020 mennessä ja SAT-testin tulokset 21.4.2020 mennessä. (IB-/EB-tutkinnolla hakevat toimittavat Opintopolkuun alustavat arvosanat 8.4.2020 mennessä, ja kopion lopullisesta tutkintotodistuksesta heinäkuun puoliväliin mennessä.)

Toisen yhteishaun tulokset julkaistaan todistusvalinnan osalta 22.5.2020 ja koepistevalinnan osalta 8.7.2020. Opiskelupaikan vastaanotto englanninkielisissä koulutuksissa tulee tehdä 10.7.2020 mennessä ja suomenkielisissä koulutuksissa 15.7.2020 mennessä.

Vaikka olisit saanut opiskelupaikan ensimmäisessä yhteishaussa, voit odottaa toisen yhteishaun tuloksia, ja vasta sitten päättää, minkä opiskelupaikan haluat ottaa vastaan.

LUTin englanninkielisen koulutuksen valintaprosessissa ei ole varasijamenettelyä. DIA-yhteisvalinnassa puolestaan varasijoilla olevia hakijoita hyväksytään järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Eli kun joku opiskelupaikan saanut jättää opiskelupaikan vastaanottamatta, hänen tilalleen nousee seuraava varasijalla oleva hakija. Näin täytetään kaikki tarjolla olevat aloituspaikat. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.2020.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *