Konetekniikan opiskelu käytännössä: Materiaalitekniikan kurssi

Materiaalitekniikan kurssi kuuluu konetekniikan kandidaatintutkinnon pakollisiin opintojaksoihin. Se suoritetaan yleensä opintojen ensimmäisenä vuonna.

Toista vuotta konetekniikkaa opiskeleva Olivia kertoo seuraavaksi kurssin sisällöstä.

Perustiedot kurssista:

  • Koulutusohjelma: Konetekniikka
  • Suoritusvuosi: 1. vuosi
  • Kurssin kesto: periodit 1–2
  • Opintopisteet: 7 op
  • Toteutus: laboratorioharjoitukset läsnä, luennot hybriditoteutuksena
  • Arviointi: arvosana 0–5, joka perustuu tenttiin (70 %) sekä laboratorio- ja harjoitustöihin (30 %)
  • Kurssin kuvaus opinto-oppaassa

”Materiaalitekniikan kurssilla opitaan tunnistamaan, luokittelemaan ja vertailemaan erilaisia materiaaleja ja materiaaliryhmiä. Lisäksi kurssilla tutustutaan materiaalien tyypillisiin käyttötarkoituksiin ja opitaan arvioimaan erilaisten materiaalien soveltuvuutta uusiin käyttökohteisiin. Opintojakso koostuu luennoista sekä laboratorio- ja harjoitustöistä.

Kurssin luennot järjestetään hybriditoteutuksena, eli opiskelija voi osallistua joko lähi- tai etäopetukseen. Luentojen aiheina ovat muun muassa erilaiset muovit, polymeerit, komposiittimateriaalit, teräkset ja metallit. Lisäksi luennoilla esitellään käytännönläheisiä esimerkkejä.

Pakollisissa laboratorioharjoituksissa testataan erilaisia materiaaleja ja perehdytään niiden ominaisuuksiin. Laboratorioharjoituksiin kuuluu myös jälkiselvitystehtäviä, jotka on suoritettava hyväksytysti.

Kurssi arvioidaan tentin sekä laboratorio- ja harjoitustöiden perusteella. Tentin voi korvata kahdella välikokeella, joista ensimmäinen suoritetaan kurssin puolivälissä ja toinen kurssin lopussa. Välikokeet auttavat jakamaan kurssin kuormaa tasaisemmin, sillä ensimmäinen välikoe koostuu alkupäässä käsitellyistä aiheista ja toinen ensimmäisen välikokeen jälkeisistä asioista.

Kurssin mielenkiintoisinta antia oli päästä näkemään käytännössä, miten materiaalien ominaisuudet muuttuvat, kun niitä rasitetaan eri tavoilla. Lisäksi opin erilaisten materiaalien käyttötarkoituksia ja ominaisuuksia. Pidin myös siitä, että laboratoriossa pääsi työskentelemään muiden opiskelijoiden kanssa. Kurssista on ollut erittäin paljon hyötyä muilla konetekniikan opintojaksoilla, joissa on valikoitu sopivaa materiaalia tiettyyn käyttötarkoitukseen, kuten suunniteltavaan osaan. Koen, että kurssista on hyötyä myös tulevaisuuden työelämässä.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *