Kuinka hillitä ilmastonmuutosta? LUTin MOOC tarjoaa vastauksia

LUT-yliopistolla on tarjolla maksuton kahden opintopisteen laajuinen verkkokurssi Climate Action – Solutions for Carbon Neutral Transport. Kurssi käsittelee pyrkimystä hiilineutraaliin liikenteeseen LUTissa kehitettyjen ratkaisujen avulla. Kurssi soveltuu erityisesti lukioikäisille, mutta myös kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssin aihetta lähestytään kolmen toisiinsa linkittyvän teeman kautta:

➔ ilmastonmuutos
➔ YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030)
➔ energiajärjestelmät

Kyseessä on ensimmäinen LUTin MOOC-alustalla julkaistava kurssi (MOOC = Massive Open Online Course). Koska keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on vino pino, haluttiin ensimmäisen MOOC-kurssin aiheeksi valita kaikille tuttu arjen osa-alue.

”Halusimme ensimmäiseksi tarttua käyttäjille tuttuun teemaan, siksi keskitymme liikkumiseen ja liikenteeseen. Kurssilla on hyvin käytännönläheinen ote: käymme läpi konkreettisia keinoja, joita kuka tahansa voi tehdä omassa arjessa. Esimerkiksi jokainen voi valita, nouseeko bussiin vai meneekö pyörällä”, kertoo kurssin kokoamisvastuussa ollut tutkijaopettaja Harri Eskelinen.

Kurssi sisältää kolmen tyyppisiä tehtäviä. Osa tehtävistä mittaa, miten hyvin opiskelija on ymmärtänyt hänelle opetetut asiat. Osa tehtävistä on poikkileikkaavia ja ne mittaavat opiskelijan kykyä yhdistää asioita. Lopuksi opiskelija pääsee kokeilemaan, miten omat arjen valintapolut voisivat edesauttaa kestävää kehitystä.

”Opiskelija voi kokeilla, millaisia seurauksia erilaisilla valinnoilla ja teoilla on. Hän voi esimerkiksi nähdä, miten vaatteiden valinnalla voi vaikuttaa liikenteen päästöihin tai jos jättäisikin pikamuotituotteet ostamatta, niin mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitealueisiin se vaikuttaa”, Eskelinen sanoo ja jatkaa:

”Jos joku harkitsee auton ostamista, niin MOOCin avulla voi vertailla, millainen kokonaisvaikutus erityyppisillä ja -ikäisillä autoilla voi olla ilmastonmuutokseen ajamisen ja hankkimisen näkökulmasta, kuinka monta kyyditettävää kannattaisi olla mukana tai mikä merkitys on ajokilometrien määrällä.”

Kurssi järjestetään englanniksi ja sen voi suorittaa itsenäisesti omalla aikataululla. Sisältö on koottu puolen opintopisteen paketeista, joista muodostuu lopulta kahden opintopisteen kokonaisuus.

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työtä. Opintopisteet on myöhemmin mahdollisuus hyväksilukea osaksi LUTissa suoritettavaa tutkintoa.

”Kurssi sopii erityisesti lukiolaisille, jotka harkitsevat hakevansa tai ovat jo tulleet valituksi LUTiin. Kurssi on oiva keino harjoitella englanninkielistä sanastoa valmiiksi mahdollisia tulevia opintoja varten. Jos opiskelija tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi LUTiin, nämä opinnot voi sisällyttää ensimmäisen vuosikurssin opintoihin”, kertoo Eskelinen.

Opintosisältöjä kurssille on tuottanut yhteensä 12 LUTin professoria kaikista kolmesta LUTin akateemisesta yksiköstä. Sisältöä on testattu lukiokohderyhmällä ja palaute kurssista on ollut Eskelisen mukaan erittäin positiivista.

”Tällaisia kursseja, jossa näitä teemoja käsiteltäisiin yhtenä kokonaisuutena, on harvassa. Emme ota kurssilla kantaa esimerkiksi sähköautojen tai kaasuautojen puolesta vaan tuomme esiin erilaisia näkökulmia – puolueetonta tutkimuslaitoksen tuottamaan tietoa. MOOCin avulla tarjoamme yliopistomme parasta mahdollista oppia globaalisti hyödynnettäväksi.”

Tulevaisuudessa MOOC-kurssin ympärille rakennetaan kokonainen sarja kursseja, jotka käsittelevät ilmastotekoja useasta eri näkökulmasta.

”Esimerkiksi yksi mielenkiintoinen teema voisi olla teollisuuden päästöjen hyödyntäminen raaka-aineena”, Eskelinen visioi.

Climate Action – Solutions for Carbon Neutral Transport -kurssille voi ilmoittautua osoitteessa lut.fi/mooc ja kurssin voi käydä oman aikataulun mukaisesti.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *