Kuinka opiskelija hyötyy yliopiston yrityssuhteista?

Yritykset ovat kiinnostuneita yliopisto-opiskelijoista tulevaisuuden työntekijöinä ja tuoreiden näkökulmien antajina. Yritykset näkyvät opiskelijoiden arjessa opintojaksoilla sekä kampuksen käytävillä.

Yliopistossa opiskeluun kuuluu työelämään ja yritysten toimintaan perehtyminen erilaisten projektien, harjoitus- ja lopputöiden muodossa. Harjoitustyön tarkoituksena on ratkaista jokin yrityksen ongelma. Työskentely tehdään yleensä ryhmässä ja jonkin kurssin oppimistehtävänä.

Työelämän ongelma ratkaistaan soveltamalla opintojakson sisältöä. Sähkö- tai konetekniikassa harjoitustyön toimeksiantona voi olla esimerkiksi prosessin osan kehittäminen. Kauppatieteiden opiskelijat voivat auttaa yrityksiä muun muassa markkinoinnissa. LUT-yliopistossa tuotantotaloutta opiskeleva Maiju Kervinen laati markkinointisuunnitelman kahden kaverinsa kanssa Lappeenrannan kaupunginteatterille.

Yliopisto auttaa uran suunnittelussa

LUT-yliopistossa projekti- ja työtehtäviä tarjotaan opiskelijoille yliopiston urapalveluiden välityksellä. Joskus laajat ja monitieteiset projektit on pilkottu osiin. Sähkötekniikan opiskelija Sonja Mäkelä suoritti osan yliopiston ja yritysten yhteistä Fusion Grid -projektia. Hän kehitti ja testasi järjestelmää, joka tarjoaa sähkön ja tietoliikenneyhteydet kehitysmaiden kotitalouksille. Työhön osallistuminen antoi Sonjalle opintopisteitä ja mahdollisuuden täydentää ansioluetteloaan kehittämis- ja projektikokemuksella.

Yliopisto-opintojen aikana työkokemusta saadaan myös kesätöistä ja työharjoitteluista. LUTilla näitä sisältyy tutkintorakenteisiin eri tavoin, mutta kaikkiin koulutusohjelmiin saadaan sisällytettyä työharjoittelua vähintään täydentäviksi opinnoiksi.

Työharjoittelussa tai kesätöissä opiskelijat oppivat yleisiä työelämätaitoja ja oman alan taitoja. Joskus työpaikka löytyy yliopistolta, esimerkiksi tutkimusprojektiapulaisena. LUTin urapalvelut tukee opiskelijaa oman urasuunnan löytämisessä ja työnhakutaitojen kehittämisessä.

Lopputyö on vahvin väylä ensimmäiseen työpaikkaan

Myös LUT-yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoista koostuva Firmatiimi on olemassa, jotta tehtävät ja tekijät kohtaisivat. Firmatiimi pitää yhteyttä yrityksiin ja välittää niistä saatuja projekti-, kandi-, pro gradu- ja diplomityöaiheita opiskelijoille. Lopputyön aiheita löytyy lisäksi professoreiden, urapalveluiden ja erilaisten yritystapahtumien kautta. Aiheesta sovitaan aina yrityksen, ohjaavan professorin ja opiskelijan välillä. Esimerkiksi energiatekniikan opiskelija Marko Nousiainen tarkasteli Metsä Groupin Joutsenon sellutehtaalle tehdyssä kandityössään mäntyöljyn valmistusprosessia.

LUT-yliopistossa on tavoite, että mahdollisimman moni lopputyö tehdään yrityksille. Yliopisto myös suosittaa, että opiskelijalle maksetaan gradu- tai diplomityöstä palkkaa.

Yritykset ovat läsnä opiskelijan elämässä vierailijaluennoilla ja rekrytapahtumissa.

LUTilla on isoja ja pieniä rekrytempauksia

Opiskelijat luovat yrityskontakteja myös erilaisissa rekrytointitapahtumissa. LUT-yliopistossa niitä järjestetään keskimäärin 1-2 kuukaudessa. Alkuvuonna järjestettävässä DuuniDayssa jopa 90 yritystä etsii itselleen työntekijöitä. Match made in Lahti -tapahtumaan opiskelijoita kuljetetaan useita bussillisia tapaamaan potentiaalisia työnantajia Lahden seudulla. Rekrytointitapahtumien lisäksi eri alojen opiskelijat vierailevat yrityksissä ekskursioilla ympäri Suomen.

Yliopisto on yrityksille haluttu yhteistyökumppani, sillä sen kautta yritykset löytävät työntekijöitä, käynnistävät erilaisia selvityksiä ja saavat hyödynnettäväkseen arvokasta, tuoretta tietotaitoa.

Vierailevat luennoitsijat herättävät teorian eloon

Akateemiseen opiskeluun sisältyy paljon aitoja yrityscaseja eli tapauksia ja oppeja suoraan yrityselämästä. Niitä tuovat esiin myös vierailevat luennoitsijat. He eivät esitelmöi yrityksistä, vaan kertovat käytännön esimerkkejä opiskeltavasta aiheesta. Esimerkiksi energiayhtiön asiantuntija voi kertoa sähkötekniikan luennolla siitä, miten sähköverkot suojataan ukkoselta. Joskus vierailijat tuovat esiin kokonaan uuden osaamisalueen opiskeltavasta aihepiiristä.

Urataitojen kehittäminen ja yritysten kanssa työskenteleminen leikkaavat läpi yliopisto-opintojen. Yhteistyötä yritysten kanssa tehdään, jotta opiskelijat oppivat teoriaa käytännössä, luovat suhteita työelämään ja selvittävät työllistymisen vaihtoehtoja.

Yliopisto panostaa yritysyhteistyöhön, sillä sen avulla opetus ja tutkimus pidetään ajantasaisena ja työelämän tarpeita vastaavana. LUTilla tässä työssä auttavat myös yrityselämän edustajista koostuva LUTin Advisory Board ja työelämäprofessorit, Professor of Practicet.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *