Kuinka yliopistossa opiskelu eroaa lukiosta?

Oletko koskaan miettinyt onko sinusta opiskelemaan yliopistoon? Yliopisto saattaa aluksi kuulostaa haasteelta ja lukiosta tulevalle saattaa olla täysin pimennossa, mitä siellä yliopistossa oikeasti tehdään.

Seuraavaksi avaamme niitä eroja, joiden osalta opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opinnoista. Mistä kaikesta korkeakoulukurssit koostuvat? Mitä pitää tehdä, jotta kurssit läpäisisi kunnialla?

Suurin osa tekniikan ja kauppatieteiden opinnoista koostuvat luennoista ja harjoitustöistä. 

Luennot ovat lähimpänä lukioaikaisia opintomenetelmiä. Luentoja voi olla monenlaisia, suurista massaluennoista pienempiin ryhmäluentoihin. Luennoilla professorit tai opettajat esittelevät yleensä tiettyyn aiheeseen liittyvät teoriat, joita myöhemmin saatetaan harjoitella käytännössä harjoituksissa. Luentoja on noin kaksi kappaletta viikossa peri kurssi ja kestoltaan ne ovat kahdesta kolmeen tuntiin.

Luentojen lisäksi oppimismuotona on monilla tekniikan ja kauppakorkean kursseilla luentojen ohella tehtävät harjoitukset. ”Harkoissa” opetellaan käyttämään esimerkiksi kurssin harjoitustyössä vaadittavaa tietokoneohjelmaa tai lasketaan laskuharjoituksia.

9544567807_63876c0dea_b

Harjoitustyöt ovat yleensä hieman suurempia kurssitöitä, joita tehdään joko yksin, parin kanssa, tai ryhmässä. Harjoitustöissä yhdistyy useimmiten teoria ja käytäntöosa ja ne valmentavat esimerkiksi kandidaatintyön tekemiseen.

Harjoitustöistä esimerkkejä kauppatieteissä tehtävä ensimmäisen vuoden markkinoinnin casetyö, jossa pohditaan Starbucksin Australiaan laajentumista ja laajentumisen epäonnistumiseen johtaneita syitä. Tekniikan puolella harjoitustyö voi olla esimerkiksi tuotantolinjan suunnittelu. Harjoitustyöt linkittyvät useimmiten tosielämään ja tästä syystä ovat erittäin tehokas oppimismuoto.

Istuvatko yliopisto-opiskelijat nenä kiinni kirjassa aamusta iltaan? Moni kurssi vaatii tietysti myös kirjallisuuteen perehtymistä, mutta tärkeimmät kurssien materiaalit on lähes aina kerätty opettajien ja professorien kokoamiin prujuihin eli ns. tiivistelmiin, jotka koostuvat pitkälti kurssilla esitetyistä kalvoista. Nykyään saadaan myös nauttia videoluentojen mahdollistamasta joustavuudesta eli jos luentosali ei houkuta, niin hyvässä tapauksessa voi luentoon perehtyä kotoa käsin.

42-neural

Esimerkki kurssista kauppatieteiden puolelta, jossa käytetään monia erilaisia oppimismenetelmiä on tilinpäätösanalyysi. Kurssissa tehdään parin kanssa harjoitustyö oikeiden tilinpäätöstietojen perusteella. Sen lisäksi työssä pitää valita tietty näkökulma, jonka kautta tuloksia analysoitiin, esimerkiksi yrityksen rahoituspäällikön silmin. Kurssi sisälsi siis luentoja, harjoituksia ja itse harjoitustyön.

Kuten jo aiemmin on mainittu, yliopistossa suurin osa kursseista on vapaaehtoisia läsnäolon suhteen. Luennoille ei ole pakko mennä, jos tuntuu, että oma oppimistyyli sen sallii. Jotkut tykkäävät herätä aamulla luennoille, osa taas ei luennoilla käy, vaan käyttää ajan jotenkin muuten. Tämä mahdollistaa esimerkiksi työssäkäynnin tai vaikkapa harrastustoiminnan.

lut_mnikkinen0710

Vapaus opintojen suorittamiseen tuo myös vastuuta. Ryhmänohjaajia ei ole valvomassa esseiden ja harjoitustöiden valmistumista, eikä lähestyvistä tenteistä muistutella. Jokainen vastaa omasta edistymisestään, tosin hyvän hengen merkeissä ystävät ovat tarvittaessa apuna.

Moni miettii lukioaikana, miten tulee pärjäämään yliopistomaailmassa ja kuinka paljon opiskelu kuormittaa verrattuna lukioon. Opiskeluajan ja vapaa-ajan suhde tulee muuttumaan lukio-opintoihin verrattuna, mutta vapauden ja vastuuden korostuminen auttaa aikatauluttamaan opinnot juuri niinkuin itselle sopii.

Jätä meille kommentti