Miksi opiskella viestintätieteitä juuri LUTissa?

LUTin viestintätieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuu vaikuttavia ja vastuullisia viestijöitä, joilla on vahvan viestintäosaamisen lisäksi ymmärrystä yhteiskunnan kriittisistä järjestelmistä. Listasimme viisi syytä, miksi viestintätieteitä kannattaa opiskella juuri LUTissa.

1. Viestintää ja viestintätieteiden osaamista tarvitaan enemmän kuin koskaan

Viestintä on keskeisessä roolissa etsittäessä ratkaisuja globaaleihin muutosilmiöihin, kuten hyvinvoinnin haasteiden kasvuun tai luonnon kantokyvyn murenemiseen.

Viestinnän rooli organisaatioissa on muuttunut maailmanlaajuisten kriisien myötä yhä strategisemmaksi. LUTin viestintätieteiden opetus keskittyykin erityisesti strategiseen viestintään. Viestinnän kysymyksiin voi syventyä esimerkiksi organisaatioiden, johtamisen tai digitaalisen viestintäteknologian näkökulmista.

Viestinnällä voidaan ohjata ihmisten valintoja ja lisätä tietoisuutta erilaisten ratkaisuiden vaikutuksesta. Viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla osallistetaan ihmisiä yhteiseen toimitaan ja sen suunnitteluun.

Kuvassa opiskelijoita juttelemassa

2. Viestintätieteet tarjoavat pohjan moneen eri tehtävään

Viestintätieteiden osaajille on tulevaisuudessa yhä enemmän kysyntää. Vaikka kehittyvä teknologia muokkaa yhteiskuntaa ja työn tulevaisuutta, ei ihmisten välistä vuorovaikutusta tai viestinnässä tarvittavaa luovaa ja strategista osaamista voi automatisoida.

Viestinnän ala 2021 -tutkimuksen mukaan viestinnän ammattilaisista 25 prosenttia työskentelee yrityksissä, 22 prosenttia valtiolla ja 15 prosenttia järjestöissä. Alalta työllistytään myös muun muassa kuntiin, pörssiyhtiöihin ja yrittäjiksi. Viesti ry:n jäsenten yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi viestinnän asiantuntija, tiedottaja, viestintäsuunnittelija ja viestintäpäällikkö.

LUT-yliopistosta valmistuvat viestintätieteiden moniosaajat sijoittuvat erilaisiin organisaatioihin yrityksistä julkishallintoon ja kolmannelle sektorille, kuten yhdistyksiin tai järjestöihin. He saavat myös valmiuksia monialaisissa ja kansainvälisissä työyhteisöissä toimimiseen.

Kuvassa opiskelijoita luennolla

3. Viestintäosaamista tarvitaan kasvavalla teknologia-alalla

LUTin viestintätieteiden koulutuksessa luodaan ratkaisuja yhteiskuntatieteiden, tekniikan ja kauppatieteiden yhteistyöllä. LUTista valmistuvat viestintätieteilijät osaavat kertoa monipuolisesti kestävyyden ja teknologioiden eri teemoista.

LUTin viestintätieteiden opiskelijat saavatkin erinomaiset valmiudet toimia esimerkiksi teknologia-alan viestintätehtävissä. Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan yli 330 000 henkilöä ja on samalla tärkein vientiala.

Strategisen viestinnän osaaminen on kasvavalla alalla yhä tärkeämpää. Teknologiateollisuus ry:n mukaan alalla tullaan tarvitsemaan erityisesti digi- ja ympäristöosaamista sekä ihmistä ja yhteiskuntaa ymmärtäviä asiantuntijoita.

4. LUTista saa ainutlaatuista kestävyyden ja teknologioiden viestintäosaamista

LUTin viestintätieteiden opinnoissa keskitytään viestinnän vaikuttavuuteen ja vastuullisuuteen digitaalisessa viestintäympäristössä. Opiskelijat tutustuvat viestintäympäristön muutoksiin, vaikuttamisen mekanismeihin, strategiseen viestintään ja vastuullisuusviestintään.

Viestintätieteiden koulutus sisältää yhteiskunnan kriittisiin järjestelmiin liittyviä monitieteisiä opintoja, jotka antavat valmiuden ymmärtää kriittisiä järjestelmiä sekä viestinnän merkitystä niiden toiminnassa.

Kriittisillä järjestelmillä tarkoitetaan rakenteita ja toimintoja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan jatkuvalle toiminnalle. 35 opintopisteen laajuisissa opinnoissa käsitellään esimerkiksi ruoantuotantoon, teknologiaan, energiaan ja veteen liittyviä kysymyksiä. Opinnot antavat myös laajan näkökulman taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä liiketoiminnasta.

LUTissa viestintätieteiden opiskelu perustuu opettajajohtoisen oppimisen sijaan yhdessä tekemiseen. Opinnoissa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, kuten käänteistä opetusta (Flipped learning). Myös elinkeinoelämä ja julkiset organisaatiot tulevat tutuksi vierailijoiden ja yrityksille tehtävien projektitöiden kautta.

Kuvassa opiskelijoita istumassa pöydän ympärillä

5. Erinomainen opiskeluilmapiiri ja tiivis yhteisö

LUTissa opiskellaan, eletään, harrastetaan ja juhlitaan yhdessä. Tiiviiden ja palveluiltaan erinomaisten kampusalueiden, laadukkaan koulutuksen sekä ainutlaatuisen yhteishengen yhdistelmä onkin ainutlaatuinen kokemus, jota muistellaan vuosikymmentenkin jälkeen hymyillen.

LUTin opiskeluilmapiiri on jo vuosia ollut Suomen parhaimmistoa. Syksyllä 2022 tehdyn fuksikyselyn mukaan 98 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista suosittelee LUTia opiskelupaikkana. Tärkein syy hakea LUTiin on opiskelijayhteisö ja yhteishenki.

Tutustu viestintätieteiden kandidaattiopintoihin LUTissa ja hae kevään toisessa yhteishaussa 15.–30.3.2023 klo 15. Tutustu myös yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelmaan.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *