Millaista konetekniikan opiskelu on käytännössä?

Konetekniikan opiskelija Iikka Martikainen kertoo tämänhetkisistä kursseistaan LUT:lla: ”Ensimmäinen opiskeluvuosi koostui suurelta osin peruskursseista matematiikassa ja fysiikassa. Toisena vuonna päästään syvemmälle varsinaiseen konetekniikkaan ensimmäisenä vuonna opittujen perusteiden turvin. Opiskelut ovat muuttuneet mielekkäämmiksi, kun opinnoissa ollaan lähempänä tulevan ammatin vaatimia taitoja.

Materiaalitekniikka (konetekniikka)

Rakenteita ja koneiden osia suunniteltaessa ja valmistettaessa on syytä tuntea materiaalien ominaisuudet ja siten pystyä valitsemaan oikea materiaali. Kyseinen opintojakso kestää koko syyslukukauden ja ensimmäisellä kahdesta periodista käsitellään metallisten materiaalien ominaisuuksia.

Aluksi opetus painottuu luentoihin, joilla käsitellään esimerkiksi termejä kovuus ja myötölujuus sekä puhutaan mikrorakenteesta, lämpökäsittelyn vaikutuksesta siihen ja ominaisuuksiin.

Opintojakson toisella puolikkaalla pääsemme laboratorioon kokeellisesti määrittämään materiaalien ominaisuuksia ja luennoilla tutustutaan muihin materiaaleihin, kuten muoveihin, komposiitteihin ja puumateriaaleihin. Opituista tiedoista on myös hyötyä kevätlukukaudella, kun perehdymme valmistustekniikan opintojaksolla eri materiaaleille sopiviin valmistusmenetelmiin.

Mekatroniikka (konetekniikka)

Mekatroniikassa yhdistellään mekaanisia laitteita ja elektronisia toimilaitteita, antureita sekä tietotekniikkaa, jolla järjestelmiä ohjataan. Sovelluskohteita voi olla esimerkiksi kaivinkone tai pullonpalautuskone. Tällä mekatroniikan peruskurssilla tutustutaan erilaisiin tehonsiirtojärjestelmiin (hydrauliikka, pneumatiikka ja sähkökäyttö), elektronisiin sekä tietoteknisiin järjestelmiin, joilla fyysisiä liikkeitä varsinaisesti ohjataan.

Opetus koostuu luennoista, laskuharjoituksista, seminaareista ja harjoitustöistä. Laskuharjoituksissa lasketaan esimerkiksi hydraulisylinterin tuottamaa voimaa tietyllä nestepaineella ja seminaareissa tehdään ryhmässä lyhyt esitelmä esimerkiksi pneumatiikan käytöstä käsityökaluissa ja esitetään se muille ryhmille. Harjoitustyönä ohjelmoimme ryhmässä ohjausjärjestelmän pysäköintitaloon.

IMG_8762

IMG_8756

Lujuusoppi (konetekniikka)

Jotta voidaan mitoittaa rakenteet oikein ja valita oikeat materiaalit, täytyy tuntea rakenteessa vaikuttavat jännitykset. Lujuusopin avulla voidaan varmistua siitä, että rakenteet ja osat kestävät rasitukset, joille ne ovat suunniteltu. Luennoilla esitetään uusia rakenteisiin vaikuttavia jännityksiä, niihin liittyviä laskentakaavoja ja lasketaan esimerkkitehtäviä. Ohjatuissa laskuharjoituksissa päästään hyödyntämään viikon luennolla opittua teoriaa laskutehtäviin, jotka ovat yleensä oikean elämän rakenteista.

Laskuharjoituksissa saa opastusta tarpeen mukaan ja tehtäviä laskemalla saa harjoituksen lisäksi pisteitä lopulliseen arviointiin. Opintojakso kestää koko vuoden ja arvioitavia välitenttejä sekä harjoituksia on useampia vuoden mittaan, joten ei tarvitse pelätä koko vuoden työpanoksen menevän hukkaan yhden mokatun tentin vuoksi. Itse laskut eivät opintojaksolla ole mielettömän haastavia, lukion matematiikalla pärjää, kunhan osaa soveltaa kuhunkin tilanteeseen oikeita yhtälöitä.

Energiatekniikan peruskurssi (energiatekniikka)

Valitsin sivuaineekseni energiatekniikan ja tämä on ensimmäinen sivuaineopintojaksoni. Energia-, ympäristö-, ja sähkötekniikan koulutusohjelmissa tämä on pakollinen opintojakso ja tyypillisesti suoritetaan jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Luentoja on viisi ja periodin lopussa tentti. Luennoilla käydään läpi maailman energiavarat fossiilisista uusiutuviin ja ydinenergiaan, erilaisten tuotantotapojen yleisyys maailmalla, voimalaitostyypit ja energiankulutus. Opintojaksolla saa hyvän yleiskuvan koko maailman energiatilanteesta.

Tekninen suunnittelu (projektikurssi: konetekniikka ja kauppatieteet)

Koko lukuvuoden kestävällä projektikurssilla muodostetaan yrityksiä, joiden tavoitteena on suunnitella sekä valmistaa prototyyppi uudesta tuotteesta, jolla olisi oikeasti kaupallista potentiaalia. Toisen vuosikurssin konetekniikan opiskelijat toimivat yrityksissä suunnittelijoina sekä varsinaisen prototyypin valmistuksessa.

Vanhemmat konetekniikan opiskelijat harjoittelevat suunnitteluprosessin johtamista suunnittelu- ja projektipäällikköinä. Lisäksi yrityksissä on kauppatieteen opiskelijoita hoitamassa muun muassa yrityksen rahoitusta, taloudenhallintaa ja markkinointia. Tämä on ehdottomasti vuoden mielenkiintoisempia opintojaksoja, sillä pääsee tekemään asioita luovasti, keksimään uutta ja työskentelemään erittäin vapaamuotoisesti.

Opintojaksolla on aluksi muutamia luentoja, mutta yritysten muodostamisen jälkeen työskentelytahdista ja -tavoista sovitaan yrityksen kesken. Vuoden mittaan yrityksen aikaansaannoksia esitellään opettajista koostuvalle raadille muutamaan kertaan, mutta vastuu projektin etenemisestä on opiskelijoilla. Opintojaksolla kannustetaan rohkeasti kehittelemään uusia ideoita ja ajattelemaan laatikon ulkopuolelta – epäonnistuminen on turvallista, sillä kukaan ei menetä omaisuuttaan yritysidean epäonnistuessa.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *