Millaista tukea yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen?

LUTissa on monia toimijoita, jotka auttavat ja ohjaavat opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa. Toimijoiden joukossa on muun muassa opintoneuvojia, opintojen ohjaajia, opettaja- ja opiskelijatuutoreita, kampuspappeja sekä opintopsykologeja. Opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Vetoapua on saatavilla elämän pieniin ja suuriin solmukohtiin.

Yliopiston omat toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä paitsi keskenään, myös yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa. Esimerkiksi LUTin ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteiset opintopsykologit palvelevat opiskelijoita molemmissa kampuskaupungeissa ja ovat aktiivisesti yhteydessä muun muassa molempien korkeakoulujen opiskelijakuntiin ja opiskelijapalveluiden muuhun henkilökuntaan.

”Yksi esimerkki yhteistyöstä on opiskelijahyvinvointityöryhmä, johon kuuluu opiskelijoita, akateemisten yksiköiden ja opintopalvelujen edustajia, opinto-ohjaajia, kampuspapit sekä YTHS:n väkeä. Lisäksi toteutamme opiskelijoiden hyvinvointikyselyn keväisin, jotta saamme tietoa opiskelijoiden voinnista”, kertoo opintopsykologi Aino Elomäki.

Opintopsykologin jutteluaika on tarkoitettu opintoihin liittyvien asioiden käsittelyyn: juttusille voi hakeutua esimerkiksi silloin, jos esiintyminen jännittää tai esseen kirjoittaminen on hankalaa. Apua saa myös, jos tuntee olonsa yksinäiseksi tai opiskelijalla on pulmia opiskelussa, jaksamisessa tai stressin hallinnassa.

”Näkemykseni mukaan opiskelijat entistä paremmin ymmärtävät sen, että jos vaikeuksia tulee, niiden kanssa ei ole pakko jäädä yksin. Opiskelijat osaavat hakea tukea ja se on nykyään ihan perusjuttuja. Usein opiskelijat kaipaavat apua opiskelutekniikoihin, ajanhallintaan tai jaksamiseen. Meidän luokse on uskallettu tulla pientenkin asioiden kanssa ja juuri siksi olemme täällä”, Elomäki kiittelee.

Opintopsykologit ohjaavat opiskelijan tarpeen tullen eteenpäin muiden palveluiden piiriin.

”Esimerkiksi urapalveluiden pariin olemme jonkun verran ohjanneet opiskelijoita, samoin YTHS:n suuntaan – sinne etenkin silloin, kun opiskelijalla on mielenterveyspuolen haasteita. Henkilökohtaisen elämän kriiseissä olemme ohjanneet opiskelijoita Saimaan ja Lahden kriisikeskuksiin sekä kampuspappien luo. Ohjaamot ovat hyviä sellaisille opiskelijoille, joista tuntuu, etteivät he ole oikealla alalla tai oikeassa paikassa. Ohjaamoista saa monipuolisesti erilaista apua.”

Opintopsykologien työajasta noin puolet on varattu yksilötapaamisille. Toinen puolikas koostuu työstä, jolla tavoitetaan isompi määrä ihmisiä kerralla.

”Konsultoimme ja koulutamme myös henkilökuntaa. Opiskelijoille pyrimme tuottamaan kouluttavaa materiaalia, josta voisi olla apua esimerkiksi omien opiskelutapojen kehittämiseen. Materiaali on videoita, ohjeita tai äänitiedostoja – ja se voi olla oikeastaan mitä vain, mistä voisi olla opiskelijalle apua.”

Muut opiskelijaa tukevat toimijat

Yliopisto tarjoaa tukea ja ohjausta korkeakoulupolulla aina hakemisesta lähtien. Opintojen aloituksessa ovat tukena niin vanhemmat opiskelijat kuin opiskelijapalveluiden henkilökuntakin. Opintojen aikana apua saa opintojen suunnitteluun, vaihto-opiskeluun ja työllistymiseen liittyen.

Työelämään siirtyneille LUTin kasvateille on tarjolla alumnitoimintaa ja he voivat omalta osaltaan avittaa nykyisiä opiskelijoita työelämään siirtymisessä.

Alla lyhyesti listattuna eri tahot, jotka opiskelijaa matkan varrella tukevat.

Hakijapalvelut vastaavat hakijoiden neuvonnasta ja ohjauksesta, hakuun ja opiskelijavalintoihin liittyvistä käytännön tehtävistä, valintojen tulosten julkaisemisesta ja hakijoiden informoinnista.

Opiskelijatuutori on ylemmän vuosikurssin opiskelija, jonka tehtävänä on tutustuttaa uudet opiskelijat yliopistoon, opiskeluun ja opiskelijayhteisöön sekä auttaa opintojen käynnistämisessä. Kaikille uusille opiskelijoille nimetään omasta koulutusohjelmasta tuutori, joka ohjaa, auttaa, tukee, kertoo, opastaa, kannustaa ja välittää.

Opettajatuutori toimii linkkinä koulutusohjelman opetushenkilöstön ja opiskelijan välillä. Hän antaa opiskelijoille urasuunnitteluun, opintojen sisältöihin sekä ainevalintoihin liittyvää ohjausta.

Opintoneuvojat ovat LUTin opiskelijoita, jotka työskentelevät osa-aikaisesti opintojensa ohessa. Kullakin koulutusohjelmalla on omat opintoneuvojat. Heidän tehtävänään on antaa opintoihin liittyvää neuvontaa sekä osallistua opiskelijoille järjestettävien infojen organisointiin. He myös auttavat henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin tekemisessä ja päivittämisessä.

Opintojen ohjaajat auttavat opintoihin ja HOPSiin liittyvissä asioissa sekä antavat opintoneuvontaa vaihtoon lähteville opiskelijoille. Heiltä saa tietoa esimerkiksi kurssien korvaavuuksista, aiempien opintojen ja ulkomaan opintojen hyväksiluvuista sekä opintojen lisäaikaan liittyvistä asioista.

Opiskelijavaihdon koordinaattorit organisoivat opiskelijavaihto-ohjelmia sekä neuvovat ja opastavat vaihtoon lähteviä ja saapuvia opiskelijoita.

Urapalvelut auttaa opiskelijoita käytännön työnhaussa ja oman urasuunnan löytämisessä. Urapalvelut tarjoaa muun muassa neuvontaa ja ohjausta, työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyviä koulutuksia, koordinoi työpaikkojen välitystä sekä järjestää verkostoitumista ja työnhakua edesauttavia rekrytointitapahtumia.

Ylioppilaskunta opiskelijoiden edunvalvojana

Opiskelijoiden edunvalvojana ylioppilaskunnalla (LTKY) on tärkeä rooli opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. LUTissa tehdään kolmen vuoden välein yhdenvertaisuussuunnitelma, joka sisältää katsauksen yhdenvertaisuuden toteutumisen nykytilaan ja haasteisiin sekä kehittämisehdotuksia. Suunnitelma käsittää sekä opiskelijoiden että henkilökunnan yhdenvertaisuuden.

Opiskelijoiden yhdenvertaisuutta tarkastellaan sukupuolten välisen tasa-arvon, kielen ja kansalaisuuden, iän ja elämäntilanteen sekä opiskelun esteettömyyden näkökulmasta. Esteettömyyden yhteydessä tarkastellaan erityisesti fyysisen ympäristön ja sähköisten palvelujen saavutettavuutta sekä erilaisten oppijoiden huomioimista LUTissa.

Ylioppilaskunnassa toimii myös häirintäyhdyshenkilö, joka tukee ja neuvoo häirintää kohdanneita opiskelijoita.

Terveyteen liittyvissä asioissa palvelee YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n palveluja voivat käyttää kaikki perustutkintoa suorittavat yliopisto- tai korkeakouluopiskelijat, jotka ovat maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksun tai terveydenhoitomaksun.

Yleislääkäri, terveydenhoitaja, suuhygienisti, lyhyet hammaslääkärikäynnit (max. 10 min) ja mielenterveyden vastaanotot ovat opiskelijoille maksuttomia. Ensimmäinen hammaslääkärin tutkimuskäynti (laaja hammastarkastus, joka tehdään opiskeluaikana yhden kerran) on myös maksuton.

Vastaanottotoiminnan lisäksi YTHS tekee monipuolista työtä opiskelijoiden terveyden edistämiseksi. YTHS lähettää ensimmäisen vuoden opiskelijoille sähköisen terveyskyselyn, joka kartoittaa monipuolisesti terveydentilaa ja sen pohjalta opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen. Tilanteen mukaan opiskelija kutsutaan myös vastaanotoille.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *