Mitä LUT-kauppakorkeakoulussa voi opiskella?

Mitä kauppatieteissä opiskellaan? Mistä tietää, mikä ala kiinnostaa? LUT-kauppakorkeakoulussa sinun ei tarvitse vielä hakuvaiheessa tietää, että mistä olet kiinnostunut.

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa ensimmäinen vuosi opiskellaan yleisopintoja muun muassa laskentatoimesta, rahoituksesta, markkinoinnista ja hankintojen johtamisesta – se auttaa sinua tutustumaan monipuolisesti liiketoiminnan ja talouden eri osa-alueisiin. Ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa haet kandidaattiopintojen suuntautumisvaihtoehtoon mielenkiinnon kohteidesi pohjalta.

Kuvassa opiskelijoita pöydän ääressä

Suuntautumisvaihtoehdot LUT-kauppakorkeakoulussa

Hankintojen johtaminen

Hankintojen johtamisen opinnot auttavat sinua ymmärtämään, miten yrityksen raaka-aineiden, materiaalien ja palvelujen toimittajia ohjataan ja hallitaan yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kursseilla perehdyt myös hankinnan työkaluihin ja menetelmiin. Opinnot antavat sinulle valmiudet suunnitella ja toteuttaa yksityisten yritysten ja julkisen sektorin hankintoja ja toimituksia kansainvälisillä markkinoilla kannattavasti.

Hankintojen johtamisen suuntautumisvaihtoehdon kursseja ovat mm.

 • Julkiset hankinnat, 6 op
 • Hankintatoimen työkalut ja kustannustenhallinta, 6 op
 • Toimittajahallinta ja vastuullinen hankintatoimi, 6 op
 • Business Relationships in International Value Networks, 6 op
 • Vienti- ja tuontitoiminta, 6 op

Hankintojen johtamisen suuntautumisvaihtoehdosta jatketaan Supply Management -maisteriohjelmaan. Myös laskentatoimen maisteriohjelma, International Marketing Management -maisteriohjelma, International Business and Entrepreneurship -maisteriohjelma ja tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma ovat mahdollisia jatko-opintoja, jos kandidaattivaiheessa ottaa kyseisen alan sivuopinnot hankintojen johtamisen suuntautumisvaihtoehdon oheen.

Laskentatoimi

Laskentatoimen opinnoissa perehdyt rahoituksen, laskentatoimen ja johdon laskentatoimen keskeisiin periaatteisiin, menetelmiin ja työkaluihin. Tämän suuntautumisvaihtoehdon opinnot antavat sinulle valmiudet tuottaa ja tulkita yrityksen taloutta koskevia analyyseja ja raportteja erilaisia päätöksentekotilanteita varten.

Laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdon kursseja ovat mm.

 • Strateginen johdon laskentatoimi, 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi, 6 op
 • Tilinpäätössuunnittelu, 6 op
 • Tilintarkastuksen perusteet, 6 op
 • Kustannusjohtamisen peruskurssi, 6 op

Laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdosta jatketaan laskentatoimen maisteriohjelmaan. Myös Supply Management -maisteriohjelma, International Marketing Management -maisteriohjelma, International Business and Entrepreneurship -maisteriohjelma ja tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma ovat mahdollisia jatko-opintoja, jos kandidaattivaiheessa ottaa kyseisen alan sivuopinnot laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdon oheen.

Kuvassa opiskelijat tekevät ryhmätyötä

Liiketoiminta-analytiikka

Suuntautuessasi liiketoiminta-analytiikkaan opit hyödyntämään dataa, tilastollisia menetelmiä ja ohjelmointia ymmärtääksesi yritysten taloudellista ja muuta suoriutumista. Opinnot antavat sinulle vahvat analyyttiset valmiudet. Kursseilla tutustut lisäksi rahoituksen menetelmiin ja työvälineisiin.

Liiketoiminta-analytiikan suuntautumisvaihtoehdon kursseja ovat mm.

 • Introduction to Programmatic Business Analytics, 6 op
 • Ekonometrian perusteet, 6 op
 • Finanssi-investoinnit, 6 op
 • Strateginen johdon laskentatoimi, 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi, 6 op

Liiketoiminta-analytiikan suuntautumisvaihtoehdosta voi jatkaa teknillisen matematiikan sivuopinnoilla Business Analytics -maisteriohjelmaan. Myös laskentatoimen maisteriohjelmaSupply Management -maisteriohjelma, International Marketing Management -maisteriohjelma, International Business and Entrepreneurship -maisteriohjelma ja tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma ovat mahdollisia jatko-opintoja, jos kandidaattivaiheessa ottaa kyseisen alan sivuopinnot liiketoiminta-analytiikan suuntautumisvaihtoehdon oheen.

Kansainvälinen markkinointi

Kansainvälisen markkinoinnin opinnoissa perehdyt markkinoinnin keskeisiin käsitteisiin, prosesseihin ja markkinoinnin rooliin organisaatioiden toiminnassa. Opit ymmärtämään yrityksen arvon luontia ja asiakkaiden käyttäytymistä. Opinnot antavat sinulle valmiudet soveltaa erilaisia työkaluja asiakkaiden, kansainvälisten markkinoiden ja liiketoimintaympäristön analysoimiseen ja hyödyntää tätä tietoa markkinoinnin suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Kansainvälisen markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon kursseja ovat mm.

 • Cross-Cultural Issues in International Business, 6 op
 • Sales and Marketing Communication, 6 op
 • Vienti- ja tuontitoiminta, 6 op
 • Introduction to Digital Marketing, 3 op
 • Services Marketing and Customer Experience Management, 3 op
 • Applied Consumer Behaviour, 6 op

Kansainvälisen markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdosta jatketaan International Marketing Management -maisteriohjelmaan, ja opiskelijan tulee suorittaa kansainvälinen opiskelijavaihto viimeistään maisteriohjelman aikana. Myös laskentatoimen maisteriohjelmaSupply Management -maisteriohjelma, International Business and Entrepreneurship -maisteriohjelma ja tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma ovat mahdollisia jatko-opintoja, jos kandidaattivaiheessa ottaa kyseisen alan sivuopinnot kansainvälisen markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon oheen.

Kuvassa opiskelijat tekevät tehtävää

Strateginen rahoitus

Suuntautuessasi strategiseen rahoitukseen saat hyvän peruskuvan yritysrahoituksesta ja rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden toiminnasta. Kursseilla perehdyt myös rahoituksen menetelmiin ja työvälineisiin, joilla tuotetaan taloutta koskevaa tietoa, ja opit itse tuottamaan, tulkitsemaan ja hyödyntämään tätä tietoa. Opinnot antavat sinulle valmiudet soveltaa osaamistasi erilaisiin yrityksiin ja markkinatilanteisiin.

Strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon kursseja ovat mm.

 • Arvopaperimarkkinoiden sääntely, 6 op
 • Introduction to Programmatic Business Analytics, 6 op
 • Finanssi-investoinnit, 6 op
 • Tilinpäätösanalyysi, 6 op
 • Corporate Finance, 6 op

Strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdosta voi jatkaa taloustieteiden sivuopinnoilla Strategic Finance and Analytics -maisteriohjelmaan. Myös laskentatoimen maisteriohjelma, International Marketing Management -maisteriohjelma, International Business and Entrepreneurship -maisteriohjelma, Supply Management -maisteriohjelma ja tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma ovat mahdollisia jatko-opintoja, jos kandidaattivaiheessa ottaa kyseisen alan sivuopinnot strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon oheen.

Hyvä tietää LUT-kauppakorkeakoulusta

Hae opiskelemaan kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan LUT-kauppakorkeakouluun 15.–30.3.2023 klo 15 – lue lisää sivuiltamme ja hae Opintopolussa!

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *