Naisten ja miesten osuudet LUTin opiskelijoista

Vuonna 2020 kaikista alempaa korkeakoulututkintoa Suomen yliopistoissa suorittavista opiskelijoista 47 prosenttia oli miehiä ja hieman yli puolet eli 53 prosenttia opiskelijoista oli naisia. Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista 42 prosenttia oli miehiä ja 58 prosenttia naisia. Millainen on miesten ja naisten jakauma teknillisessä yliopistossa? Kuinka paljon miehiä ja naisia opiskelee LUTissa eri aloilla? 

Tutustuimme vuoden 2020 tilastoihin ja kokosimme luvut alle. Tiedot löytyvät opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta. Vipusen tilastoissa ei eritellä muunsukupuolisten määrää.

Kaikista LUTin kandidaattiopiskelijoista 74 prosenttia on miehiä ja 26 prosenttia naisia. Vuonna 2020 kaikki LUTin kandidaattiohjelmat järjestettiin Lappeenrannan kampuksella.

Kaikista ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista puolestaan 68 prosenttia on miehiä ja 32 prosenttia naisia. Lappeenrannan kampuksella naisten osuus heistä on 22 prosenttia ja miesten 78 prosenttia. Lahden kampuksella ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista LUTin opiskelijoista 41 prosenttia on naisia ja loput 59 prosenttia miehiä.

LUTin kanssa samalla kampuksella Lappeenrannassa ja Lahdessa toimii myös LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenrannan kampuksella ammattikorkeakoulun opiskelijoista 57 prosenttia on naisia ja 43 prosenttia miehiä. Lahden kampuksella naisten osuus ammattikorkeakoulun opiskelijoista on 55 prosenttia ja miesten 45 prosenttia.

Katsotaan seuraavaksi tarkemmin LUTin alakohtaista jakaumaa. Jutun lopusta löydät myös vertailun vuoksi miesten ja naisten osuudet muiden yliopistojen tekniikan aloilla.

Kauppatieteet

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 42,5 %
Miehet 57,5 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 54 %
Miehet 46 %

Energiatekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 19 %
Miehet 81 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 16 %
Miehet 84 %

Kemiantekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 37 %
Miehet 63 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 42 %
Miehet 58 %

Konetekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 4 %
Miehet 96 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 8 %
Miehet 92 %

Laskennallinen tekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 31 %
Miehet 69 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 33 %
Miehet 67 %

Sähkötekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 9 %
Miehet 91 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 3 %
Miehet 97 %

Tietotekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 9 %
Miehet 91 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 23 %
Miehet 77 %

Tuotantotalous

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 28 %
Miehet 72 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 36 %
Miehet 64 %

Ympäristötekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 65 %
Miehet 35 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 51 %
Miehet 49 %

Technology and Engineering Science

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 16 %
Miehet 84 %

Technology and Engineering Science -ohjelmalla ei ole omaa erillistä maisteriohjelmaa. Ohjelmasta voi jatkaa kone-, sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmiin.

Naisten ja miesten osuudet muiden yliopistojen tekniikan aloilla

Vertailun vuoksi etsimme Vipusesta jakaumat myös muiden yliopistojen tekniikan alojen opiskelijoista. Vipusessa on eritelty tekniikan alat sekä tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) -ala erikseen – LUTissa tietotekniikka on yksi tekniikan ohjelmista. Huomioimme tämän, kun laskimme prosenttiosuuksia muiden yliopistojen osalta.

Aalto-yliopisto

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 26 %, ICT ala laskettuna mukaan 25,5 %
Miehet 74 %, ICT-ala mukaan laskettuna 74,5 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 32 %, ICT-ala mukaan laskettuna 31 %
Miehet 68 %, ICT-ala mukaan laskettuna 69 %

Oulun yliopisto

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 26 %, ICT ala laskettuna mukaan 23 %
Miehet 74 %, ICT-ala mukaan laskettuna 77 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 31 %, ICT-ala mukaan laskettuna 28 %
Miehet 69 %, ICT-ala mukaan laskettuna 72 %

Turun yliopisto

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 37 %, ICT ala laskettuna mukaan 22 %
Miehet 63 %, ICT-ala mukaan laskettuna 78 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 55 %, ICT-ala mukaan laskettuna 29 %
Miehet 45 %, ICT-ala mukaan laskettuna 71 %

Vaasan yliopisto

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 20 %, ICT ala laskettuna mukaan 19 %
Miehet 80 %, ICT-ala mukaan laskettuna 81 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 16 %, ICT-ala mukaan laskettuna 26 %
Miehet 84 %, ICT-ala mukaan laskettuna 74 %

Åbo Akademi

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 22 %, ICT ala laskettuna mukaan 15 %
Miehet 78 %, ICT-ala mukaan laskettuna 85 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 26 %, ICT-ala mukaan laskettuna 18 %
Miehet 84 %, ICT-ala mukaan laskettuna 82 %

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *