Naisten ja miesten osuudet LUTin opiskelijoista

Vuonna 2021 kaikista alempaa korkeakoulututkintoa Suomen yliopistoissa suorittavista opiskelijoista 47 prosenttia oli miehiä ja hieman yli puolet eli 53 prosenttia opiskelijoista oli naisia. Ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista 42 prosenttia oli miehiä ja 58 prosenttia naisia. Millainen on miesten ja naisten jakauma teknillisessä yliopistossa? Kuinka paljon miehiä ja naisia opiskelee LUTissa eri aloilla?

Tutustuimme vuoden 2021 tilastoihin ja kokosimme luvut alle. Tiedot löytyvät opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta. Vipusen tilastoissa ei eritellä muunsukupuolisten määrää.

Kaikista LUTin kandidaattiopiskelijoista 75 prosenttia on miehiä ja 25 prosenttia naisia. Prosentit jakautuvat samoin Lappeenrannan kampuksella kandidaatin tutkintoa suorittavien kesken. Lahden kampuksella kandidaatin tutkintoa suorittavista 70 prosenttia on miehiä ja 30 prosenttia naisia.

Kaikista ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista puolestaan 65 prosenttia on miehiä ja 35 prosenttia naisia. Lappeenrannan kampuksella naisten osuus heistä on 35 prosenttia ja miesten 65 prosenttia. Lahden kampuksella ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista LUTin opiskelijoista 42 prosenttia on naisia ja loput 58 prosenttia miehiä.

LUTin kanssa samalla kampuksella Lappeenrannassa ja Lahdessa toimii myös LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenrannan kampuksella ammattikorkeakoulun opiskelijoista 59 prosenttia on naisia ja 41 prosenttia miehiä. Lahden kampuksella naisten osuus ammattikorkeakoulun opiskelijoista on 60 prosenttia ja miesten 40 prosenttia.

Katsotaan seuraavaksi tarkemmin LUTin alakohtaista jakaumaa. Jutun lopusta löydät myös vertailun vuoksi miesten ja naisten osuudet muiden yliopistojen tekniikan aloilla.

Kauppatieteet

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 39 %
Miehet 61 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 58 %
Miehet 42 %

Energiatekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 18 %
Miehet 82 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 17 %
Miehet 83 %

Kemiantekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 41 %
Miehet 59 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 42 %
Miehet 58 %

Konetekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 6 %
Miehet 94 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 11 %
Miehet 89 %

Laskennallinen tekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 22 %
Miehet 78 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 40 %
Miehet 60 %

Sähkötekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 11 %
Miehet 89 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 4 %
Miehet 96 %

Tietotekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 14 %
Miehet 86 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 27 %
Miehet 73 %

Tuotantotalous

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 28 %
Miehet 72 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 34 %
Miehet 66 %

Ympäristötekniikka

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 64 %
Miehet 36 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 56 %
Miehet 44 %

 

Naisten ja miesten osuudet muiden yliopistojen tekniikan aloilla

Vertailun vuoksi etsimme Vipusesta jakaumat myös muiden yliopistojen tekniikan alojen opiskelijoista. Vipusessa on eritelty tekniikan alat sekä tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) -ala erikseen – LUTissa tietotekniikka on yksi tekniikan ohjelmista. Huomioimme tämän, kun laskimme prosenttiosuuksia muiden yliopistojen osalta.

Aalto-yliopisto

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 27 %, ICT ala laskettuna mukaan 27 %
Miehet 73 %, ICT-ala mukaan laskettuna 73 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 33 %, ICT-ala mukaan laskettuna 31 %
Miehet 67 %, ICT-ala mukaan laskettuna 69 %

Oulun yliopisto

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 28 %, ICT ala laskettuna mukaan 24 %
Miehet 72 %, ICT-ala mukaan laskettuna 76 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 30 %, ICT-ala mukaan laskettuna 28 %
Miehet 70 %, ICT-ala mukaan laskettuna 72 %

Tampereen yliopisto

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 28 %, ICT-ala mukaan laskettuna 26 %
Miehet 72 %, ICT-ala mukaan laskettuna 74 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 30 %, ICT-ala mukaan laskettuna 28 %
Miehet 70 %, ICT-ala mukaan laskettuna 72 %

Turun yliopisto

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 28 %, ICT ala laskettuna mukaan 25 %
Miehet 72 %, ICT-ala mukaan laskettuna 75 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 45 %, ICT-ala mukaan laskettuna 29 %
Miehet 55 %, ICT-ala mukaan laskettuna 71 %

Vaasan yliopisto

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 20 %, ICT ala laskettuna mukaan 19 %
Miehet 80 %, ICT-ala mukaan laskettuna 81 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 16 %, ICT-ala mukaan laskettuna 26 %
Miehet 84 %, ICT-ala mukaan laskettuna 74 %

Åbo Akademi

Alempi korkeakoulututkinto

Naiset 26 %, ICT ala laskettuna mukaan 18 %
Miehet 74 %, ICT-ala mukaan laskettuna 82 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Naiset 29 %, ICT-ala mukaan laskettuna 21 %
Miehet 71 %, ICT-ala mukaan laskettuna 79 %

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *