Oman alan työkokemusta jo opintojen ohella

Yliopisto-opinnoissa on se hyvä puoli, että halutessaan voi jo opintojen ohessa kerryttää työkokemusta – kunhan vain itse huolehtii opintojen edistymisestä aikataulun mukaisesti. Hyvin usein pidemmällä opinnoissaan olevat opiskelijat tekevät jo oman alan töitä ja kokemuksen kartuttua on entistä helpompi siirtyä työelämään opintojen päätyttyä. Olemme koonneet kahden opiskelijan kokemuksia oman alan työskentelystä jo opintojen aikana.


Tomi Saarentola, konetekniikka

”Opiskelen nyt neljättä vuotta konetekniikkaa. Pääsin kesällä 2016 kesätöihin Hyvinkään Etteplanille lujuuslaskijaksi. Lujuuslaskijan työ on välillä hyvinkin itsenäistä ja haastavaa. Työ sisältää esimerkiksi asiakkaan tuotteiden sekä rakenteiden kestävyyden muokkausta käyttökohteeseen soveltuvaksi sekä tuotekehitystä esimerkiksi kustannusten säästämiseksi. Työ on projektiluontoista ja vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa asiakkaisiin ympäri maailmaa.

Työn luonteesta johtuen minulla oli mahdollisuus jatkaa töitä koulun ohella, pääosin etätöinä. Tämä sopi minulle erinomaisesti. Projekteilla on aina tietty deadline, mutta työajat ja paikan voin yleensä päättää itse. Voin myös vaikuttaa todella hyvin työmäärään, jottei koulunkäynti liiaksi kärsi.

Koulussa opituista asioista on ollut paljon hyötyä työelämässä. Töissä sovelletaan hyvin pitkälti lujuusopin ja varsinkin FE-analyysin kursseja. Esimerkiksi FEM-laskenta raportteineen on samankaltaista kuin koulussa, mutta erittäin paljon laajemmassa mittakaavassa.

Oman alan töiden aloittaminen opiskeluvaiheessa on ollut ehdottoman kannattavaa. Työ on ollut erittäin palkitsevaa, mutta mahdollisuus vaikuttaa työmäärään on ollut omalla kohdalla erittäin tärkeä asia. Koen töistä saadun kokemuksen melko korvaamattomaksi ja kurssejakin käy nykyään aika eri mielenkiinnolla.”

 

Sanna Erola, kauppatieteet

”Opiskelen neljättä vuotta kauppatieteitä ja viime syksynä siirryin kandidaatin opinnoista tietojohtamisen maisteriohjelmaan. Aloittaessani maisteriohjelmassa aloitin lisäksi työskentelyn rekrytointialan yrityksessä Talentorissa Research Analyst -nimikkeellä kesän ajan kestävän harjoittelujakson jälkeen. Tehtäväkuvaani kuuluu rekrytointiprosessien tukeminen kaikissa prosessin vaiheissa eli ehdokkaiden etsimisessä, haastatteluissa ja henkilöarvioinneissa.

Tietojohtamisen maisteriohjelma on suunniteltu siten, että sen ohella pystyy halutessaan myös tekemään töitä, mikä tarkoittaa, että luentoja on vain perjantaisin ja/tai lauantaisin. Aluksi ajattelin, että työn sovittaminen koulunkäyntiin olisi siis helppoa, mutta koulun ja työn sovittaminen olikin odotettua vaikeampaa. Töiden ja kouluhommien ohella haluan myös harrastaa säännöllistä liikuntaa ja tavata kavereita eli aikataulu on välillä todella tiukilla. Aikatauluttamisen ja tarkan suunnittelun avulla olen kuitenkin onnistunut tekemään töitä ja kouluhommia sekä nauttimaan vapaa-ajasta.

Koulussa opituista asioista on ollut todella paljon hyötyä työelämässä. Vaikka välillä luennoilla ajattelee, että mihin näitä juttuja tulee oikein käytettyä, niin töissä huomaa, että kursseista on ollut oikeasti paljon hyötyä. Työelämässä kursseilla opitut asiat konkretisoituu, mikä helpottaa eri käsitteiden ja teorioiden ymmärtämistä.

Töiden kautta olen oppinut olemaan myös hieman tehokkaampi koulunkäynnissä. Yleensä työpäivän aikana pyrin käyttämään ajan mahdollisimman tehokkaasti, jotta saan kaikki tarvittavat asiat tehtyä. Ja kun tätä samaa ajattelutapaa hyödyntää kouluhommien tekemisessä, niin jää paljon enemmän aikaa vapaa-ajan juttuihin!

Vaikka töiden tekeminen koulun ohella on välillä haastavaa ja raskasta, niin olen silti tullut siihen tulokseen, että on ollut kannattavaa aloittaa oman alan työt jo opiskeluvaiheessa. Oman alan töissä pystyy hyödyntämään koulussa opittuja asioita, mikä lisää (ainakin omalla kohdallani) motivaatiota opiskeluihin. Ja puolestaan kun oppii uusia asioita kursseilla, niin niitä pystyy heti peilaamaan työelämässä esiintyviin asioihin, jolloin uusien asioiden oppiminen on helpompaa. Samalla pystyy paremmin käsittelemään eri asioiden merkitsevyyttä ja syy-seuraussuhteita työelämässä.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *