Onko heikko kielitaito este yliopisto-opinnoille?

Yliopisto-opinnoissa usein korostuu kielitaidon merkitys ja jo opiskeluvaiheessa toimitaan jokseenkin kansainvälisessä ympäristössä. Alasta ja pääaineesta riippuen samoilla kursseilla ja ryhmätöissä voi olla mukana eri kansallisuuksia, jolloin kommunikointikieli on englanti. Myös kokonaisia kursseja pidetään englanniksi, jolloin kaikki kurssimateriaalit ovat englanniksi sekä lisäksi itse tehdään ryhmätyöt englanniksi.

Aina kuitenkaan se oma kielitaito ei ole hirveän vahva, jolloin puhumisessa tai kirjoittamisessa saattaa olla epävarmuutta. Se ei kuitenkaan haittaa, koska yliopistossakin ollaan vielä oppimassa työelämää varten. Lisäksi monet saattavat pitää omaa kielitaitoaan huonompana kuin se todellisuudessa onkaan.

Englannin kieltä ei tarvitse osata yliopistossa täydellisesti, eikä edes lähellekään. Alaan liittyvä sanasto rakentuu itsestään kurssien lomassa kun kieltä pääsee käyttämään. Ensimmäisten vieraskielisten aineistojen käytön jälkeen alkavat oman alan tärkeimmät sanat painumaan mieleen. Kielitaitoa tietenkin kohotetaan varsinaisten kielikurssien avulla. Meillä LUTissa voit valita kieliopintoja sekä kandidaatti- että maisteritutkintoon. Esimerkiksi englannin kursseja on saatavilla laaja valikoima: kirjoitusharjoittelukursseja, sanaston laajentamiseen keskittyviä kursseja sekä puhekursseja.


”En olisi ikinä uskonut pärjääväni opiskeluissa englannin kielellä, mutta nyt harkitsen opiskelevani DI-tutkintoni englanniksi”

Toisen vuoden tuotantotalouden opiskelija Susanna kertoo omasta englanninkielen osaamisestaan ja siitä, millaisia kielten opiskelu on ollut, kun se oma englanti ei ole ollut vielä opintojen alkuvaiheessa aivan vahvimmillaan.

”Koko lukiossa opiskeluni ajan pelkäsin, etten tule pääsemään englannin ylioppilaskirjoituksia hyväksytysti läpi, sillä kielten opiskelun on aina ollut minulle erittäin haastavaa. Muistan istuneeni englannin kielen kursseilla aina takarivissä peläten ja odottaen vastausvuoroani. Vaikka kuinka yritin, ei kielitaitoni tuntunut paranevan. Kirjoitin ylioppilaaksi aikataulussa kokonaisvaltaisesti melko hyvin arvosanoin ja englanninkin onnistuin läpäisemään arvosanalla C.

Aloitin tuotantotalouden opinnot Lappeenrannassa heti seuraavana syksynä, ajattelematta sen suuremmin kielitaitoani. Kandivaiheessa tuotantotalouden puolella ei ole oikeastaan pakollisia englanninkielisiä kursseja, mutta niitä on mahdollisuus halutessaan valita. Kanditutkintoon sisältyy yksi pakollinen englannin kielikurssi, joka minullakin oli edessäni heti ensimmäisen opiskeluvuoteni keväällä.

Tajutessani joutuvani jälleen perinteiselle englannin tunnille, pelkokuvat lukion tunneista palasivat mieleeni. Todellisuudessa pahin jännitys laantui nopeasti ja koin yliopiston kieltentunnit paljon mukavammiksi. Opiskelu ja luennot eivät ole yhtä jäykkiä ja niissä keskitytään enemmän muiden kanssa kommunikointiin kuin kielioppivirheisiin. Koin kurssin hyvin kannustavaksi ja totesin, etten ehkä olekaan toivoton tapaus. Oli myös mukava huomata, ettei monien muidenkaan englanti ole täydellinen.

Vaikken olekaan sisällyttänyt kanditutkintooni englanninkielisiä kursseja tähän mennessä, on monilla kursseilla englannin kieli esillä esimerkiksi tehtävien pohja-aineistojen ja ulkomaalaisten vierailijaluennoitsijoiden kautta. Alkuun pitkien englanninkielisten tekstien lukeminen oli melko raskasta, mutta se helpottui nopeasti ja on nykyään melkein arkipäivää. Englanninkieliset vierailijaluennotkaan eivät ole olleet ongelma, varsinkaan jos luennot katsoo kotona videolta omassa tahdissa.

Koen yliopisto-opintojen tehneen kaiken kaikkiaan hyvää kielitaidolleni ja tuoneen minulle lisää itsevarmuutta. Aikaisemmin en olisi ikinä uskonut pärjääväni opiskeluissa englannin kielellä, mutta nyt harkitsen jopa opiskelevani koko DI-tutkintoni englanniksi. Aion myös lähteä vaihtoon kolmannen opiskeluvuoteni jälkeen ja sitä kautta hankkia lisää rohkeutta sekä parempaa kielitaitoa. Uskon vaihtovuoden antavan minulle viimein sen rohkeuden puhua ja käyttää englantia, mistä olen koko elämäni ajan haaveillut.”


”Uskon, että jokainen joka on saanut kirjoitettua ylioppilaskirjoituksissa englannin läpi, pärjää myös yliopistossa”

Toisen vuoden kauppatieteiden opiskelija Veera kertoo omista kokemuksistaan englannin kielen käytössä, kun kanditutkinnon suuntautumisena on kansainvälinen liiketoiminta ja jo opiskeluiden alussa on totuttava vieraan kielen käyttöön.

”Opiskelen toista vuotta kauppatieteitä ja pääaineenani on kansainvälinen liiketoiminta. Osa kursseista on jo kandivaiheessa englanniksi, tarkoittaen että luennot, kurssikirja, harjoitustyöt ja tentti ovat englanniksi. Lukiossa sain hyvän pohjan niin kielioppiin kuin myös sanastoon, joten koen että minulla oli hyvät lähtökohdat myös opiskella englanniksi. Uskon, että jokainen joka on saanut kirjoitettua ylioppilaskirjoituksissa englannin läpi, pärjää myös yliopistossa.

Kun opintojen alussa kuulin, että eräs kurssi on kokonaan englanniksi, oli ensimmäinen reaktioni kauhistunut. Kuitenkin huomasin pian, että opiskelu vieraalla kielellä ei ollutkaan niin haastavaa ja pelottavaa mitä ajattelin. Tietysti vieraita sanoja tuli vastaan, mutta onneksi niiden kanssa auttoi sanakirja, jota on saanut hyödyntää myös joissakin tenttitilanteissa.

Turhaan kuitenkin pelkäsin omaa kirjoitustaitoani ja kieliopillisia virheitä. Kun lakkasi turhaa miettimästä ja antoi mennä, sai helposti luotua hyvää tekstiä ja esiintyminenkin meni hyvin. Suurin haaste olikin eri termien löytäminen englanniksi, mutta jo aiemminkin mainittu sanakirja auttoi aina. Myös ryhmätöitä olen esittänyt englanniksi: huomasin, että kun hyväksyi sen faktan, että kukaan ei voi odottaa täydellistä englannin kielen taitoa tai lausuntaa, sujuu esiintyminen rennosti ja hyvin.

Yliopistolla on tietysti englannin kielen kursseja, joilla keskitytään tarkemmin kielioppiin ja lausuntaan, mutta ainekursseilla ei kielioppivirheistä pisteitä vähennetä tentissä tai ryhmätöissä. Kun kuuntelee luennoilla englanninkielistä opetusta ja kaikki opiskelumateriaalit ovat englanniksi, alkaa kieli tulla hyvin luontevaksi. Koenkin, että oma englanninkielen taitoni (niin suullinen kuin kirjoitettukin) on kehittynyt älyttömästi opintojen aikana. Kielen käyttäminen usein luo ihan uutta varmuutta puhumiseen ja kirjoittamiseen.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *