Pisterajat Lappeenrantaan kauppatieteiden ja tekniikan aloille

Pisterajat, joilla yliopistoon otetaan opiskelijoita sisään vaihtelevat suuresti yliopistojen ja eri alojen välillä. Mitkä ovat valintaperusteet, joilla hakijat asetetaan valintajärjestykseen? Entä mitkä tekijät vaikuttavat rajojen muodostumiseen?

Tekniikan alojen sisäänpääsy

Tekniikan aloille hyväksytään hakijoita sisään kolmella eri tavalla:
Alkupisteet
Alku- ja koepisteet
Koepisteet

Alkupistevalinnassa muodostuvat ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Ylioppilastutkinnon arvosanoista otetaan huomioon viisi eri ainetta niin, että hakija saa parhaat mahdolliset pisteet. DIA yhteisvalintasivuille on koottu taulukko alkupisteiden muodostumisesta ylioppilastodistuksen perusteella.  Jo kirjoituksiin valmistautuessa onkin hyvä asettaa itselleen tavoitteita, joista on hyötyä koulupaikkaa valitessa.

LUTin osalta alkupistevalinnan kynnysehtoina on jokin seuraavista 1) pitkän matematiikan kirjoituksista M, 2) fysiikasta C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettu 3) kemiasta C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettu (pl. laskennallisen tekniikan koulutusohjelma). Mikäli yksi edellisistä ehdoista täyttyy, olet automaattisesti mukana alkupistevalinnassa, joka tehdään yo-todistuksen perusteella ilman valintakoetta.

On syytä myös muistaa, että voit tulla hyväksytyksi alkupisteiden perusteella vain ensisijaiseen diplomi-insinöörihakukohteeseen, eli siis siihen, jonka olet DIA-valinnasta laittanut ensimmäiseksi DI-hakukohteeksi opintopolussa. Meillä Lappeenrannassa 50 % hakukohteen aloituspaikoista täytetään suoraan alkupisteiden perusteella.

Alku- ja koepisteillä valituksi tulleilla otetaan huomioon sekä ylioppilastutkinnon arvosanat että valintakoepisteet. Ylioppilastutkintoarvosanoista otetaan huomioon viisi eri ainetta niin, että hakija saa parhaat mahdolliset pisteet. Alkupistetaulukko on sama kuin alkupistevalinnassa käytetty. Alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä otetaan 70 % alku- ja koepisteiden perusteella.

Koepisteillä sisään valitaan 30 % alkupistevalinnan jälkeisistä paikoista. Koepisteet muodostuvat pelkistä valintakoepistemääristä.

LUTin tekniikan aloilla on yhteensä 395 aloituspaikkaa syksylle 2019. Aloituspaikat jakautuvat seuraavasti: energiatekniikka 60, konetekniikka 50, sähkötekniikka 55, ympäristötekniikka 30, kemiantekniikka 35, laskennallinen tekniikka ja analytiikka 20, tuotantotalous 55, tietotekniikka 50 ja englanninkielinen kandidaattiohjelma 40.

Tekniikan pisterajat LUT

Energiatekniikka

Valinta alkupisteillä

2018: 13
2017: 13
2016: 14,29
2015: 17
2014: 18

Valinta alku- ja koepisteillä

2018: 23,67
2017: 23,33
2016: 19,44
2015: 23,67
2014: 25,11

Valinta koepisteillä

2018: 11,11
2017: 11,11
2016: 6,67
2015: 10,56
2014: 11,33

Kemiantekniikka

Valinta alkupisteillä

2018: 14
2017: 13
2016: 8,37
2015: 19
2014: 18

Valinta alku- ja koepisteillä

2018: 26,44
2017: 21,33
2016: 15,11
2015: 16,67
2014: 25,78

Valinta koepisteillä

2018: 13,33
2017: 10
2016: 5,56
2015: 5,56
2014: 13

Konetekniikka

Valinta alkupisteillä

2018: 13
2017: 12
2016: 8
2015: 16
2014: 16

Valinta alku- ja koepisteillä

2018: 22,11
2017: 21,11
2016: 14,67
2015: 21,11
2014: 21,22

Valinta koepisteillä

2018: 10
2017: 10
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 9,11

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Valinta alkupisteillä

2018: 17
2017: 13
2016: 12,34
2015: 18
2014: 22

Valinta alku- ja koepisteillä

2018: 31,67
2017: 25,33
2016: 14,78
2015: 28,67
2014: 31,33

Valinta koepisteillä

2018: 13,89
2017: 12,22
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 17,22

Sähkötekniikka

Valinta alkupisteillä

2018: 10
2017: 8
2016: 12,27
2015: 13
2014: 15

Valinta alku- ja koepisteillä

2018: 20,11
2017: 18
2016: 17,33
2015: 15,89
2014: 21,22

Valinta koepisteillä

2018: 9,44
2017: 6,67
2016: 6,11
2015: 7,78
2014: 10

Tietotekniikka

Valinta alkupisteillä

2018: 18
2017: 15
2016: 13,4
2015: 16
2014: 18

Valinta alku- ja koepisteillä

2018: 28,33
2017: 27,78
2016: 20
2015: 23,33
2014: 25,44

Valinta koepisteillä

2018: 13,89
2017: 14,44
2016: 8,89
2015: 10,22
2014: 12,44

Tuotantotalous

Valinta alkupisteillä

2018: 16
2017: 16
2016: 16,3
2015: 18
2014: 19

Valinta alku- ja koepisteillä

2018: 32,78
2017: 35,67
2016: 29,11
2015: 28,78
2014: 33,56

Valinta koepisteillä

2018: 16,67
2017: 18,89
2016: 12,78
2015: 14,11
2014: 16,33

Ympäristötekniikka

Valinta alkupisteillä

2018: 13
2017: 13
2016: 10,24
2015: 18
2014: 17

Valinta alku- ja koepisteillä

2018: 26,22
2017: 25,67
2016: 10,56
2015: 22,33
2014: 23,22

Valinta koepisteillä

2018: 12,78
2017: 10
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 10,56

Pisterajoihin vaikuttavina tekijöinä ovat hakijamäärät, sisäänottomäärät ja tietenkin hakijoiden taitotaso. Edellisten vuosien pisterajoista voi tehdä jonkunasteisia päätelmiä tulevista rajoista, mutta liikoja oletuksia ei niistä tule tehdä, koska ne vaihtelevat vuosittain.

Tekniikan DIA-yhteisvalinnassa luovuttiin ensisijaisuuspisteiden käytöstä vuonna 2016. Maksimipistemäärät eri valintaryhmissä olivat vuonna 2018: valinnassa alkupisteillä 26, valinnassa alku- ja koepisteillä 66 ja valinnassa koepisteillä 40.

Lisäksi vuodesta 2017 asti on ollut voimassa, että yliopistojen tulee varata tietty määrä aloituspaikoistaan ensikertalaisille. Ensikertalainen olet, jos:

  • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
  • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa ensikertalaisille on varattu vähintään 60 % aloituspaikoista.

Kauppatieteellisen sisäänpääsy

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakijoita hyväksytään vain kahdessa eri valintajonossa:

Todistusvalinta 

Koepisteet

Vuonna 2018 kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa poistuivat käytöstä sekä ensisijaisuuspisteet että yhteispistevalinta (valinta yo-todistuksen ja valintakokeiden arvosanojen yhteistuloksella).

Todistusvalinnassa hyväksyttävät voivat olla ainoastaan ensikertalaisia, eli siis niitä, jotka eivät ole aiemmin vastaanottaneet korkeakoulupaikkaa. Todistusvalinnalla täytetään enintään 60 % aloituspaikoista. Erona tekniikan alan yhteisvalintaan kauppatieteellisen alan valinnassa voi päästä suoraan todistuspisteillä mihin tahansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen.

Jotta todistuspisteillä voi tulla valituksi, on saatava vähintään 20 todistusvalintapistettä. Ylioppilastutkintotodistuksen mukaan saatavat valintapisteet löytyvät kauppatieteellisen haun infosivuilta.

Pelkillä koepisteillä otetaan sisään 40 % hakijoista. Valintakokeessa on saatava vähintään 60 % positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta. Kokeissa voi saada myös negatiivisia pisteitä eli väärästä vastauksesta menettää pisteitä.

Kauppatieteiden pisterajat  LUT

Todistusvalinta

2018: 26
2017: 30

Koepistevalinta

2018: 26
2017: 30,25
2016: 26,00
2015: 30,50
2014: 27,25

LUT:n kauppatieteiden koulutusohjelmassa on syksylle 2019 120 aloituspaikkaa.

Kuten tekniikankin puolella, myös kauppatieteiden pisterajat muodostuvat hakijoiden määrän, sisäänottomäärän ja muiden hakijoiden osaamisen mukaan.

Koko tekniikan alan ja kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pisterajat vuodelta 2018 löytyvät seuraavien linkkien kautta.

Tekniikka: dia.fi

Kauppatieteet: kauppatieteet.fi


Lue myös aiempi juttumme todistusvalinnasta.

2 Comments

  1. Miksi tekniikan alojen alkupistevalintojen pisterajat ainakin vuosien 2017 ja 2018 osalta on lähes poikkeuksesta vähintään pisteen verran vähemmän kuin dian sivuilta tulokset kohdasta löytyvät alkupistevalinnan alimmat hyväksytyt pisteet kyseisiltä vuosilta?
    Esimerkiksi energiatekniikan kohdalla 2017 ja 2018 pisterajat tämän sivun mukaan ovat olleet 13, mutta dian sivuilta katsottuna alimmat alkupistevalintojen mukaan hyväksytyt pisteet ovat Lappeenrantaan olleet 15 ja 16 pistettä.

    • Hei Ville,

      Kiitos kysymyksestä! DIAn sivulla on viimeiseltä kahdelta vuodelta kolme eri listaa: ensimmäinen alkupistevalinta (toukokuu), pääsykokeiden jälkeinen pisteytys (kesäkuu) ja lopulliset tulokset kun kaikki paikat on vastaanotettu (elokuu). Listat on päätetty jättää kaikki nähtäville, jotta hakijat voivat nähdä kuinka lopulliset pisterajat muodostuvat. Blogipostauksessamme on käytetty noita viimeisiä lopullisia lukuja ja siksi ne ovat alempia kuin nuo ensimmäiset toukokuussa julkaistut pisterajat. Mikäli sinulla on aiheesta lisää kysyttävää, niin olethan yhteydessä hakijapalveluihimme (hakijapalvelut@lut.fi).

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *