Pisterajat Lappeenrantaan kauppatieteiden ja tekniikan aloille

Pisterajat, joilla yliopistoon otetaan opiskelijoita sisään vaihtelevat suuresti yliopistojen ja eri alojen välillä. Mitkä ovat valintaperusteet, joilla hakijat asetetaan valintajärjestykseen? Entä mitkä tekijät vaikuttavat rajojen muodostumiseen?

Tekniikan alojen sisäänpääsy

Tekniikan alojen sisäänpääsy

Tekniikan aloille hyväksytään hakijoita sisään kahdella eri tavalla:
Alkupisteet
Koepisteet

Alkupistevalinnassa pisteet muodostuvat ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Alkupistetaulukko uudistuu keväällä 2020 ja jatkossa ylioppilastutkinnon arvosanoista otetaan huomioon kolme eri ainetta siten, että hakija saa parhaat mahdolliset pisteet. DIA yhteisvalintasivuille on koottu uudistettu taulukko alkupisteiden muodostumisesta ylioppilastodistuksen perusteella.  Jo kirjoituksiin valmistautuessa onkin hyvä asettaa itselleen tavoitteita, joista on hyötyä koulupaikkaa valitessa.

Voit tulla hyväksytyksi alkupisteiden perusteella mille tahansa sijalle DIA-yhteisvalinnassa asettamaasi hakukohteeseen, mikäli sen kynnysehdot täyttyvät. Meillä Lappeenrannassa 70 prosenttia tekniikan hakukohteiden aloituspaikoista täytetään suoraan alkupisteiden perusteella. Koepistevalinnoilla täytetään 30 prosenttia aloituspaikoista. Koepisteet muodostuvat pelkistä valintakoepistemääristä.

Yhteispistevalinta eli valintajono, jossa lasketaan yhteen alku- ja koepisteet, poistuu käytöstä kevään 2020 yhteishaussa. Jäljelle jäävät siis alkupistevalinta ja koepistevalinta.

LUTin tekniikan alojen aloituspaikkamäärät syksylle 2020: energiatekniikka 60, konetekniikka 50, sähkötekniikka 55, ympäristötekniikka 35, kemiantekniikka 35, laskennallinen tekniikka ja analytiikka 20, tuotantotalous 55, tietotekniikka 50 ja englanninkielinen kandidaattiohjelma 40.

Tekniikan pisterajat LUT

Energiatekniikka

Valinta alkupisteillä

2019: 16
2018: 13
2017: 13
2016: 14,29
2015: 17
2014: 18

Valinta alku- ja koepisteillä

2019: 37,56
2018: 23,67
2017: 23,33
2016: 19,44
2015: 23,67
2014: 25,11

Valinta koepisteillä

2019: 24,44
2018: 11,11
2017: 11,11
2016: 6,67
2015: 10,56
2014: 11,33

Kemiantekniikka

Valinta alkupisteillä

2019: 15
2018: 14
2017: 13
2016: 8,37
2015: 19
2014: 18

Valinta alku- ja koepisteillä

2019: 36,89
2018: 26,44
2017: 21,33
2016: 15,11
2015: 16,67
2014: 25,78

Valinta koepisteillä

2019:  22,22
2018: 13,33
2017: 10
2016: 5,56
2015: 5,56
2014: 13

Konetekniikka

Valinta alkupisteillä

2019: 13
2018: 13
2017: 12
2016: 8
2015: 16
2014: 16

Valinta alku- ja koepisteillä

2019: 32,67
2018: 22,11
2017: 21,11
2016: 14,67
2015: 21,11
2014: 21,22

Valinta koepisteillä

2019: 21,22
2018: 10
2017: 10
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 9,11

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Valinta alkupisteillä

2019: 11
2018: 17
2017: 13
2016: 12,34
2015: 18
2014: 22

Valinta alku- ja koepisteillä

2019: 37,44
2018: 31,67
2017: 25,33
2016: 14,78
2015: 28,67
2014: 31,33

Valinta koepisteillä

2019: 24,44
2018: 13,89
2017: 12,22
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 17,22

Sähkötekniikka

Sähkötekniikka

Valinta alkupisteillä

2019: 9
2018: 10
2017: 8
2016: 12,27
2015: 13
2014: 15

Valinta alku- ja koepisteillä

2019: 31,11
2018: 20,11
2017: 18
2016: 17,33
2015: 15,89
2014: 21,22

Valinta koepisteillä

2019: 20
2018: 9,44
2017: 6,67
2016: 6,11
2015: 7,78
2014: 10

Tietotekniikka

Valinta alkupisteillä

2019: 13
2018: 18
2017: 15
2016: 13,4
2015: 16
2014: 18

Valinta alku- ja koepisteillä

2019: 35,22
2018: 28,33
2017: 27,78
2016: 20
2015: 23,33
2014: 25,44

Valinta koepisteillä

2019: 22,22
2018: 13,89
2017: 14,44
2016: 8,89
2015: 10,22
2014: 12,44

Tuotantotalous

Valinta alkupisteillä

2019: 16
2018: 16
2017: 16
2016: 16,3
2015: 18
2014: 19

Valinta alku- ja koepisteillä

2019: 42,89
2018: 32,78
2017: 35,67
2016: 29,11
2015: 28,78
2014: 33,56

Valinta koepisteillä

2019: 27,78
2018: 16,67
2017: 18,89
2016: 12,78
2015: 14,11
2014: 16,33

Ympäristötekniikka

2019: 16
2018: 13
2017: 13
2016: 10,24
2015: 18
2014: 17

Valinta alku- ja koepisteillä

2019: 39,44
2018: 26,22
2017: 25,67
2016: 10,56
2015: 22,33
2014: 23,22

Valinta koepisteillä

2019: 24,44
2018: 12,78
2017: 10
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 10,56

Pisterajoihin vaikuttavina tekijöinä ovat hakijamäärät, sisäänottomäärät ja tietenkin hakijoiden taitotaso.

Vuonna 2019 DIA-yhteisvalinnan valintakoe oli ensimmäistä kertaa yksipäiväinen ja rakenteeltaan kaksiosainen sisältäen kaikille pakollisen matematiikan osion sekä valinnaisista tehtävistä koostuvan osion, jossa valittavana oli fysiikan, kemian ja tekniikan alan luovaa ongelmaratkaisutaitoa mittaavia tehtäviä. Tästä syystä vuoden 2018 ja sitä aiemmat pisterajat eivät ole verrannollisia vuoden 2019 rajoihin. Maksimipistemäärät eri valintaryhmissä olivat vuonna 2019: valinnassa alkupisteillä 26, valinnassa alku- ja koepisteillä 66 ja valinnassa koepisteillä 40.

Lisäksi vuodesta 2017 asti on ollut voimassa, että yliopistojen tulee varata tietty määrä aloituspaikoistaan ensikertalaisille. Ensikertalainen olet, jos:

  • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
  • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa ensikertalaisille on varattu vähintään 70 prosenttia aloituspaikoista.

Kauppatieteellisen sisäänpääsy

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakijoita hyväksytään kahdessa eri valintajonossa:

Todistusvalinta
Koepisteet

Vuonna 2018 kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa poistuivat käytöstä sekä ensisijaisuuspisteet että yhteispistevalinta (valinta yo-todistuksen ja valintakokeiden arvosanojen yhteistuloksella).

Todistusvalinnassa hyväksyttävät voivat olla ainoastaan ensikertalaisia, eli siis niitä, jotka eivät ole aiemmin vastaanottaneet korkeakoulupaikkaa. Todistusvalinnalla täytetään enintään 60 prosenttia aloituspaikoista. Aivan kuten tekniikan alojen yhteisvalinnassakin, myös  kauppatieteellisen alan valinnassa voi päästä suoraan todistuspisteillä mihin tahansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen.

Jotta todistuspisteillä voi tulla valituksi, on saatava vähintään 20 todistusvalintapistettä. Ylioppilastutkintotodistuksen mukaan saatavat valintapisteet löytyvät kauppatieteellisen haun infosivuilta.

Pelkillä koepisteillä otetaan sisään 40 prosenttia hakijoista. Valintakokeessa on saatava vähintään 60 % positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta. Kokeissa voi saada myös negatiivisia pisteitä eli väärästä vastauksesta menettää pisteitä.

Kauppatieteiden pisterajat  LUT

Todistusvalinta

2019: 24
2018: 26
2017: 30

Koepistevalinta

2019: 24,5
2018: 26
2017: 30,25
2016: 26,00
2015: 30,50
2014: 27,25

LUTin kauppatieteiden koulutusohjelman aloituspaikkamäärä syksylle 2020 kauppatieteiden koulutusohjelmassa on 120 aloituspaikkaa.

Kuten tekniikankin puolella, myös kauppatieteiden pisterajat muodostuvat hakijoiden määrän, sisäänottomäärän ja muiden hakijoiden osaamisen mukaan.

Koko tekniikan alan ja kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pisterajat vuodelta 2019 löytyvät seuraavien linkkien kautta.

Tekniikka: dia.fi

Kauppatieteet: kauppatieteet.fi


Lue myös aiempi juttumme todistusvalinnasta.

2 Comments

  1. Miksi tekniikan alojen alkupistevalintojen pisterajat ainakin vuosien 2017 ja 2018 osalta on lähes poikkeuksesta vähintään pisteen verran vähemmän kuin dian sivuilta tulokset kohdasta löytyvät alkupistevalinnan alimmat hyväksytyt pisteet kyseisiltä vuosilta?
    Esimerkiksi energiatekniikan kohdalla 2017 ja 2018 pisterajat tämän sivun mukaan ovat olleet 13, mutta dian sivuilta katsottuna alimmat alkupistevalintojen mukaan hyväksytyt pisteet ovat Lappeenrantaan olleet 15 ja 16 pistettä.

    • Hei Ville,

      Kiitos kysymyksestä! DIAn sivulla on viimeiseltä kahdelta vuodelta kolme eri listaa: ensimmäinen alkupistevalinta (toukokuu), pääsykokeiden jälkeinen pisteytys (kesäkuu) ja lopulliset tulokset kun kaikki paikat on vastaanotettu (elokuu). Listat on päätetty jättää kaikki nähtäville, jotta hakijat voivat nähdä kuinka lopulliset pisterajat muodostuvat. Blogipostauksessamme on käytetty noita viimeisiä lopullisia lukuja ja siksi ne ovat alempia kuin nuo ensimmäiset toukokuussa julkaistut pisterajat. Mikäli sinulla on aiheesta lisää kysyttävää, niin olethan yhteydessä hakijapalveluihimme (hakijapalvelut@lut.fi).

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *