Pisterajat Lappeenrantaan kauppatieteiden ja tekniikan aloille

Pisterajat, joilla yliopistoon otetaan opiskelijoita sisään vaihtelevat suuresti yliopistojen ja eri alojen välillä. Mitkä ovat valintaperusteet, joilla hakijat asetetaan valintajärjestykseen? Entä mitkä tekijät vaikuttavat rajojen muodostumiseen?

Tekniikan alojen sisäänpääsy

Tekniikan aloille hyväksytään hakijoita sisään kolmella eri tavalla:
Alkupisteet
Alku- ja koepisteet
Koepisteet

Alkupistevalinnassa muodostuvat ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Ylioppilastutkinnon arvosanoista otetaan huomioon viisi eri ainetta niin, että hakija saa parhaat mahdolliset pisteet. DIA yhteisvalintasivuille on koottu taulukko alkupisteiden muodostumisesta ylioppilastodistuksen perusteella.  Jo kirjoituksiin valmistautuessa onkin hyvä asettaa itselleen tavoitteita, joista on hyötyä koulupaikkaa valitessa.

LUT:n osalta alkupistevalinnan kynnysehtoina on jokin seuraavista 1) pitkän matematiikan kirjoituksista M, 2) fysiikasta C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettu 3) kemiasta C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettu (pl. laskennallisen tekniikan koulutusohjelma). Mikäli yksi edellisistä ehdoista täyttyy, olet automaattisesti mukana alkupistevalinnassa, joka tehdään yo-todistuksen perusteella ilman valintakoetta.

On syytä myös muistaa, että voit tulla hyväksytyksi alkupisteiden perusteella vain ensisijaiseen diplomi-insinöörihakukohteeseen, eli siis siihen, jonka olet dia-valinnasta laittanut ensimmäiseksi DI-hakukohteeksi opintopolussa. Meillä Lappeenrannassa 50 % hakukohteen aloituspaikoista täytetään suoraan alkupisteiden perusteella.

Alku- ja koepisteillä valituksi tulleilla otetaan huomioon sekä ylioppilastutkinnon arvosanat että valintakoepisteet. Ylioppilastutkintoarvosanoista otetaan huomioon viisi eri ainetta niin, että hakija saa parhaat mahdolliset pisteet. Alkupistetaulukko on sama kuin alkupistevalinnassa käytetty. Alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä otetaan 70 % alku- ja koepisteiden perusteella.

Koepisteillä sisään valitaan 30 % alkupistevalinnan jälkeisistä paikoista. Koepisteet muodostuvat pelkistä valintakoepistemääristä.

LUT:n tekniikan aloilla on yhteensä 330 aloituspaikkaa syksylle 2018. Aloituspaikat jakautuvat seuraavasti: energiatekniikka 60, konetekniikka 50, sähkötekniikka 55, ympäristötekniikka 30, kemiantekniikka 35, laskennallinen tekniikka ja analytiikka 20, tuotantotalous 55, tietotekniikka 25.

Tekniikan pisterajat LUT


Energiatekniikka

Valinta alkupisteillä
2017: 13
2016: 14,29
2015: 17
2014: 18

Valinta alku- ja koepisteillä
2017: 23,33
2016: 19,44
2015: 23,67
2014: 25,11

Valinta koepisteillä
2017: 11,11
2016: 6,67
2015: 10,56
2014: 11,33


Kemiantekniikka

Valinta alkupisteillä
2017: 13
2016: 8,37
2015: 19
2014: 18

Valinta alku- ja koepisteillä
2017: 21,33
2016: 15,11
2015: 16,67
2014: 25,78

Valinta koepisteillä
2017: 10
2016: 5,56
2015: 5,56
2014: 13


Konetekniikka

Valinta alkupisteillä
2017: 12
2016: 8
2015: 16
2014: 16

Valinta alku- ja koepisteillä
2017: 21,11
2016: 14,67
2015: 21,11
2014: 21,22

Valinta koepisteillä
2017: 10
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 9,11


Laskennallinen tekniikka

Valinta alkupisteillä
2017: 13
2016: 12,34
2015: 18
2014: 22

Valinta alku- ja koepisteillä
2017: 25,33
2016: 14,78
2015: 28,67
2014: 31,33

Valinta koepisteillä
2017: 12,22
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 17,22


Sähkötekniikka

Valinta alkupisteillä
2017: 8
2016: 12,27
2015: 13
2014: 15

Valinta alku- ja koepisteillä
2017: 18
2016: 17,33
2015: 15,89
2014: 21,22

Valinta koepisteillä
2017: 6,67
2016: 6,11
2015: 7,78
2014: 10


Tietotekniikka

Valinta alkupisteillä
2017: 15
2016: 13,4
2015: 16
2014: 18

Valinta alku- ja koepisteillä
2017: 27,78
2016: 20
2015: 23,33
2014: 25,44

Valinta koepisteillä
2017: 14,44
2016: 8,89
2015: 10,22
2014: 12,44


Tuotantotalous

Valinta alkupisteillä
2017: 16
2016: 16,3
2015: 18
2014: 19

Valinta alku- ja koepisteillä
2017: 35,67
2016: 29,11
2015: 28,78
2014: 33,56

Valinta koepisteillä
2017: 18,89
2016: 12,78
2015: 14,11
2014: 16,33


Ympäristötekniikka

Valinta alkupisteillä
2017: 13
2016: 10,24
2015: 18
2014: 17

Valinta alku- ja koepisteillä
2017: 25,67
2016: 10,56
2015: 22,33
2014: 23,22

Valinta koepisteillä
2017: 10
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 10,56


Pisterajoihin vaikuttavina tekijöinä ovat hakijamäärät, sisäänottomäärät ja tietenkin hakijoiden taitotaso. Edellisten vuosien pisterajoista voi tehdä jonkunasteisia oletuksia tulevista rajoista, mutta liikoja oletuksia ei niistä tule tehdä, koska ne vaihtelevat vuosittain.

Tekniikan DIA-yhteisvalinnassa luovuttiin ensisijaisuuspisteiden käytöstä vuonna 2016. Maksimipistemäärät eri valintaryhmissä olivat vuonna 2017: valinnassa alkupisteillä 26, valinnassa alku- ja koepisteillä 66 ja valinnassa koepisteillä 40.

Kauppatieteellisen sisäänpääsy

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakijoita hyväksytään ensimmäistä kertaa vain kahdessa eri valintajonossa:

Todistusvalinta 

Koepisteet

Vuonna 2018 kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa poistuvat käytöstä sekä ensisijaisuuspisteet että yhteispistevalinta (valinta yo-todistuksen ja valintakokeiden arvosanojen yhteistuloksella).

Todistusvalinnassa hyväksyttävät voivat olla ainoastaan ensikertalaisia, eli siis niitä, jotka eivät ole aiemmin vastaanottaneet korkeakoulupaikkaa. Todistusvalinnalla täytetään enintään 60 % aloituspaikoista. Erona tekniikan alan yhteisvalintaan kauppatieteellisen alan valinnassa voi päästä suoraan todistuspisteillä mihin tahansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen.

Jotta todistuspisteillä voi tulla valituksi, on saatava vähintään 20 todistusvalintapistettä. Ylioppilastutkintotodistuksen mukaan saatavat valintapisteet löytyvät kauppatieteellisen haun infosivuilta.

Pelkillä koepisteillä otetaan sisään 40 % hakijoista. Valintakokeessa on saatava vähintään 60 % positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta. Kokeissa voi saada myös negatiivisia pisteitä eli väärästä vastauksesta menettää pisteitä.

Kauppatieteiden pisterajat  LUT


Todistusvalinta
2017: 30


Koepistevalinta

2017: 30,25
2016: 26,00
2015: 30,50
2014: 27,25


Yhteispistevalinta (poistuu käytöstä vuoden 2018 yhteishaussa!)

2017: 50
2016: 50
2015: 52
2014: 48,5


LUT:n kauppatieteiden koulutusohjelmassa on 120 aloituspaikkaa syksylle 2018.

Kuten tekniikankin puolella, myös kauppatieteiden pisterajat muodostuvat hakijoiden määrän, sisäänottomäärän ja hakija-aineksen mukaan.


Koko tekniikan alan ja kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pisterajat vuodelta 2017 löytyvät seuraavien linkkien kautta.

Tekniikka: dia.fi

Kauppatieteet: kauppatieteet.fi


Lue myös aiempi juttumme todistusvalinnasta.

Jätä meille kommentti