Pisterajat Lappeenrantaan kauppatieteiden ja tekniikan aloille

Pisterajat, joilla yliopistoon otetaan opiskelijoita sisään vaihtelevat suuresti yliopistojen ja eri alojen välillä. Mitkä ovat valintaperusteet, joilla hakijat asetetaan valintajärjestykseen? Entä mitkä tekijät vaikuttavat rajojen muodostumiseen?

Tilastoja verratessa on huomioitava, että koronapandemian vuoksi asetetut  poikkeusmenettelyt keväällä 2020 vaikuttivat myös pisterajoihin.

Tekniikan alojen sisäänpääsy

Tekniikan alojen sisäänpääsy

Tekniikan aloille hyväksytään hakijoita sisään kahdella eri tavalla:
Alkupisteet
Koepisteet

Alkupistevalinnassa pisteet muodostuvat ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Koepistevalinnassa pisteet muodostuvat kaksiosaisen valintakokeen perusteella. Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnan valintakoe uudistui keväällä 2019 ja todistusvalinnan pisteytys keväällä 2020. Näiden aiempien vuosien pistetaulukoihin voi tutustua DIA-yhteisvalinnan sivuilla.  

Valintakoe sisältää kaikille pakollisen matematiikan osion sekä valinnaisista tehtävistä koostuvan osion, jossa valittavana oli fysiikan, kemian ja tekniikan alan luovaa ongelmaratkaisutaitoa mittaavia tehtäviä.

Todistusvalinnassa ylioppilastutkinnon arvosanoista otetaan huomioon kolme eri ainetta (äidinkieli, pitkä matematiikka ja kemia tai fysiikka) siten, että hakija saa parhaat mahdolliset pisteet. Todistusvalinnan pisteytystaulukko löytyy DIA-yhteisvalinnan sivuilta. Jo kirjoituksiin valmistautuessa onkin hyvä asettaa itselleen tavoitteita, joista on hyötyä koulupaikkaa valitessa.

Hakija voi tulla hyväksytyksi alkupisteiden perusteella eli todistusvalinnalla mille tahansa sijalle DIA-yhteisvalinnassa asettamaansa hakukohteeseen, mikäli sen kynnysehdot täyttyvät. Meillä Lappeenrannassa 70 prosenttia tekniikan alojen aloituspaikoista täytetään suoraan alkupisteiden perusteella. Koepistevalinnoilla täytetään 30 prosenttia aloituspaikoista.

Lisäksi yliopistojen tulee varata tietty määrä aloituspaikoistaan ensikertalaisille eli niille hakijoille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa. Diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa ensikertalaisille on varattu vähintään 70 prosenttia aloituspaikoista (todistusvalinta ei edellytä ensikertalaisuutta).

LUTin tekniikan alojen aloituspaikkamäärät syksylle 2021:
energiatekniikka 70, konetekniikka 60, sähkötekniikka 65, ympäristötekniikka 45, kemiantekniikka 40, laskennallinen tekniikka ja analytiikka 25, tuotantotalous 70, tietotekniikka 65,
Electrical Engineering 25, Energy Technology 25, Mechanical Engineering 25, Software and Systems Engineering 40, Technology and Engineering Science 40.

Tekniikan pisterajat LUT

Huom! Koronapandemian vuoksi keväällä 2020 kaikissa tekniikan alojen hakukohteissa todistusvalinnan kiintiöitä nostettiin siten, että todistusvalinnalla täytettiin 80 % aloituspaikoista. Tämän lisäksi LUTissa pitkän matematiikan kynnysehto laskettiin M ➔ C. Loput 20 % hakijoista valittiin kaksivaiheisella valintakokeella.

Energiatekniikka

Valinta alkupisteillä

2020: 64,4
2019: 16
2018: 13
2017: 13
2016: 14,29
2015: 17
2014: 18

Valinta koepisteillä

2020: 11
2019: 24,44
2018: 11,11
2017: 11,11
2016: 6,67
2015: 10,56
2014: 11,33

Kemiantekniikka

Valinta alkupisteillä

2020: 65,4
2019: 15
2018: 14
2017: 13
2016: 8,37
2015: 19
2014: 18

Valinta koepisteillä

2020: 10
2019:  22,22
2018: 13,33
2017: 10
2016: 5,56
2015: 5,56
2014: 13

Esimerkki:
Vuonna 2020 todistusvalinnan alin pisteraja, jolla pääsi sisään LUTin kemiantekniikan koulutusohjelmaan, oli 65,4 pistettä. Ylioppilastutkintotodistuksesta otettiin huomioon kolme ainetta siten, että hakija sai parhaimmat mahdolliset pisteet.
Esimerkkihakijan pisteet: pitkä matematiikka M (26,4 pistettä), äidinkieli M (22,00 pistettä), kemia L (32,3 pistettä) = 80,7 pistettä. Enimmäispisteet vuonna 2020: 105,00.

Vuoteen 2019 asti pisteytys oli erilainen: ylioppilastutkintotodistuksesta otettiin huomioon viisi eri ainetta siten, että pistemäärä oli hakijalle edullisin.
Esimerkkihakijan pisteet vuoden 2019 pisteytyksen mukaan: pitkä matematiikka M (5 pistettä), kemia L (5 pistettä), fysiikka C (2 pistettä), äidinkieli M (3 pistettä), ruotsi C (1 piste) = 16 pistettä.

Konetekniikka

Valinta alkupisteillä

2020: 58
2019: 13
2018: 13
2017: 12
2016: 8
2015: 16
2014: 16

Valinta koepisteillä

2020: 11
2019: 21,22
2018: 10
2017: 10
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 9,11

Laskennallinen tekniikka 

Valinta alkupisteillä

2020: 64,4
2019: 11
2018: 17
2017: 13
2016: 12,34
2015: 18
2014: 22

Valinta koepisteillä

2020: 10
2019: 24,44
2018: 13,89
2017: 12,22
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 17,22

Sähkötekniikka

Valinta alkupisteillä

2020: 52,3
2019: 9
2018: 10
2017: 8
2016: 12,27
2015: 13
2014: 15

Valinta koepisteillä

2020: 10
2019: 20
2018: 9,44
2017: 6,67
2016: 6,11
2015: 7,78
2014: 10

Tietotekniikka

Valinta alkupisteillä

2020: 59,1
2019: 13
2018: 18
2017: 15
2016: 13,4
2015: 16
2014: 18

Valinta koepisteillä

2020: 10
2019: 22,22
2018: 13,89
2017: 14,44
2016: 8,89
2015: 10,22
2014: 12,44

Tuotantotalous

Valinta alkupisteillä

2020: 75,4
2019: 16
2018: 16
2017: 16
2016: 16,3
2015: 18
2014: 19

Valinta koepisteillä

2020: 15
2019: 27,78
2018: 16,67
2017: 18,89
2016: 12,78
2015: 14,11
2014: 16,33

Esimerkki:
Keväällä 2020 alin todistusvalinnan pisteraja, jolla pääsi sisään LUTin tuotantotalouden koulutusohjelmaan todistusvalinnalla oli 75,4 pistettä.

Esimerkkihakijan pisteet: pitkä matematiikka E (33,1 pistettä), äidinkieli E (27,5 pistettä), fysiikka C (16,2 pistettä) = 76,8 pistettä.

Ympäristötekniikka

2020: 64,6
2019: 16
2018: 13
2017: 13
2016: 10,24
2015: 18
2014: 17

Valinta koepisteillä

2020: 12
2019: 24,44
2018: 12,78
2017: 10
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 10,56

Pisterajoihin vaikuttavina tekijöinä ovat hakijamäärät, sisäänottomäärät ja tietenkin hakijoiden taitotaso.

Maksimipistemäärät eri valintaryhmissä olivat vuonna 2020:

 • valinnassa alkupisteillä 105,
 • valinnassa koepisteillä 24.

Kauppatieteellisen sisäänpääsy

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakijoita hyväksytään kahdessa eri valintajonossa:

Todistusvalinta
Koepisteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ylioppilastodistuksen perusteella valittavan tulee olla myös ensikertalainen, eli hakija, joka ei ole aiemmin vastaanottanut korkeakoulupaikkaa. Todistusvalinnalla täytetään enintään 60 prosenttia aloituspaikoista. Aivan kuten tekniikan alojen yhteisvalinnassakin, myös kauppatieteellisen alan valinnassa voi päästä suoraan todistuspisteillä mihin tahansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen. Pelkillä koepisteillä otetaan sisään 40 prosenttia hakijoista.

Todistusvalinnan pisteytys muuttui myös kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa keväällä 2020, joten todistuksen arvosanoja ei voi suoraan verrata aiempien vuosien pistetaulukoihin.

Esimerkki:
Vuoden 2019 yhteishaussa pienin pistemäärä, millä pääsi LUTin kauppatieteille sisään todistuksella, oli 24 pistettä.
Esimerkkihakijan pisteet: pitkä matematiikka M (7 pistettä), äidinkieli E (9 pistettä), pitkä englanti M (4 pistettä), ruotsi M (2 pistettä), psykologia M (2 pistettä) = 24 pistettä.

Keväästä 2020 lähtien pisteitä annetaan viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
 • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä . Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa (poikkeuksena matematiikka – pitkä tai lyhyt matematiikka tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voi tulla valituksi todistusvalinnalla). Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Esimerkiksi matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

Samoilla arvosanoilla kuin ylläolevassa esimerkissä pistemäärä olisivat nykyisen taulukon mukaan: pitkä matematiikka M (24 pistettä), äidinkieli E (27,5 pistettä), pitkä englanti M (18,9 pistettä), ruotsi M (16,8 pistettä), psykologia M (14,9 pistettä) = 102,1 pistettä.

Todistuspisteiden maksimimäärä on 154 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 77 pistettä.

LUTin kauppatieteiden koulutusohjelman aloituspaikkamäärä syksylle 2021 kauppatieteiden koulutusohjelmassa on 140 aloituspaikkaa.

Kauppatieteiden pisterajat  LUT

Huom! Keväällä 2020 koronapandemian vuoksi hakijoita valittiin kolmen valintatapajonon kautta:

 • 60 % todistusvalinnan alkuperäisillä valintaperusteilla 
 • 30 % samalla todistuspisteytyksellä kuin 1. todistusvalinnassa, mutta ilman kynnysehtoa ja vähimmäispistemäärää. Kiintiössä otettiin huomioon myös ei-ensikertalaiset hakijat.
 • 10 % kaksivaiheisella valintakokeella

Todistusvalinta

2020:

 1. valinta: 100,5
 2. valinta (ensikertalaiset): 98,3
 3. valinta (kaikki): 97,0

2019: 24
2018: 26
2017: 30

Koepistevalinta

2020:

Lopullinen koepistevalinta (ensikertalaiset): 12,98
Lopullinen koepistevalinta (kaikki): 10,45

2019: 24,5
2018: 26
2017: 30,25
2016: 26,00
2015: 30,50
2014: 27,25

Valintojen pisterajat vaihtelevat vuosittain hakijoiden määrän ja tason sekä sisäänottomäärän mukaan, joten etukäteen on vaikea arvioida, mihin pisteraja tulee asettumaan.

Lisätietoja tekniikan alojen sekä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnoista:

Tekniikka: dia.fi
Kauppatieteet: kauppatieteet.fi

Lue myös aiempi juttumme todistusvalinnasta.

4 Comments

 1. Miksi tekniikan alojen alkupistevalintojen pisterajat ainakin vuosien 2017 ja 2018 osalta on lähes poikkeuksesta vähintään pisteen verran vähemmän kuin dian sivuilta tulokset kohdasta löytyvät alkupistevalinnan alimmat hyväksytyt pisteet kyseisiltä vuosilta?
  Esimerkiksi energiatekniikan kohdalla 2017 ja 2018 pisterajat tämän sivun mukaan ovat olleet 13, mutta dian sivuilta katsottuna alimmat alkupistevalintojen mukaan hyväksytyt pisteet ovat Lappeenrantaan olleet 15 ja 16 pistettä.

  • Hei Ville,

   Kiitos kysymyksestä! DIAn sivulla on viimeiseltä kahdelta vuodelta kolme eri listaa: ensimmäinen alkupistevalinta (toukokuu), pääsykokeiden jälkeinen pisteytys (kesäkuu) ja lopulliset tulokset kun kaikki paikat on vastaanotettu (elokuu). Listat on päätetty jättää kaikki nähtäville, jotta hakijat voivat nähdä kuinka lopulliset pisterajat muodostuvat. Blogipostauksessamme on käytetty noita viimeisiä lopullisia lukuja ja siksi ne ovat alempia kuin nuo ensimmäiset toukokuussa julkaistut pisterajat. Mikäli sinulla on aiheesta lisää kysyttävää, niin olethan yhteydessä hakijapalveluihimme (hakijapalvelut@lut.fi).

 2. Hei, mitkä mahdollisuudet päästä opiskelemaan tuotantotaloutta lyhyellä matikalla ilman kemiaa ja fysiikkaa?

  • Hei Ansku, kiitos kysymyksestä! Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinnassa 80 % tuotantotaloudenkin paikoista jaetaan todistusvalinta-osuudessa, jossa mukana ovat vain pitkän matematiikan ylioppilastutkinnossaan kirjoittaneet.

   DI-valintakokeeseen voi osallistua myös lyhyen matematiikan kirjoittaneet. DI-valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta. Hakijan on saatava vähintään 6 pistettä 18:sta pisteestä matematiikan osiosta voidakseen tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa. Muutaman edellisen vuoden valintakoetehtävät ja malliratkaisut niihin ovat nähtävillä täällä: https://dia.fi/haluan-diplomi-insinooriksi/arkisto/.

   Mikäli opiskelupaikkaa ei yhteisvalinnan kautta saisi, kannattaa muista avoimen yliopistomme tarjonta ja LUT Kandidaatti Highway -väylä: https://www.lut.fi/opiskelu/avoin-yliopisto/highway/kandidaatti-highway.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *