Pisterajat Lappeenrantaan kauppatieteille ja tekniikan aloille

Pisterajat, joilla yliopistoon otetaan opiskelijoita sisään vaihtelevat suuresti yliopistojen ja eri alojen välillä. Mitkä ovat valintaperusteet, joilla hakijat asetetaan valintajärjestykseen? Entä mitkä tekijät vaikuttavat rajojen muodostumiseen?

Tekniikan alojen sisäänpääsy

Tekniikan aloille hyväksytään hakijoita sisään kolmella eri tavalla.

Alkupisteet

Alku- ja koepisteet

Koepisteet

Alkupistevalinnassa muodostuvat ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Ylioppilastutkinnon arvosanoista otetaan huomioon viisi eri ainetta niin, että hakija saa parhaat mahdolliset pisteet. DIA yhteisvalintasivuille on koottu taulukko alkupisteiden muodostumisesta ylioppilastodistuksen perusteella.  Jo kirjoituksiin valmistautuessa onkin hyvä asettaa itselleen tavoitteita, joista on hyötyä koulupaikkaa valitessa.

LUT:n osalta alkupistevalinnan kynnysehtoina on jokin seuraavista 1) pitkän matematiikan kirjoituksista M, 2) fysiikasta C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettu 3) kemiasta C ja pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti suoritettu (pl. laskennallisen tekniikan koulutusohjelma). Mikäli yksi edellisistä ehdoista täyttyy, olet automaattisesti mukana alkupistevalinnassa, joka tehdään yo-todistuksen perusteella ilman valintakoetta.

On syytä myös muistaa, että voit tulla hyväksytyksi alkupisteiden perusteella vain ensisijaiseen diplomi-insinöörihakukohteeseen, eli siis siihen, jonka olet dia-valinnasta laittanut ensimmäiseksi opintopolussa. Meillä Lappeenrannassa 50 % hakukohteen aloituspaikoista otetaan suoraan alkupisteiden perusteella.

Alku- ja koepisteillä valituksi tulleilla otetaan huomioon sekä ylioppilastutkinnon arvosanat että valintakoepisteet. Ylioppilastutkintoarvosanoista otetaan huomioon viisi eri ainetta niin, että hakija saa parhaat mahdolliset pisteet. Alkupistetaulukko on sama kuin alkupistevalinnassa käytetty. Alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä otetaan 70 % alku- ja koepisteiden perusteella.

Koepisteillä sisään valitaan 30 % alkupistevalinnan jälkeisistä paikoista. Koepisteet muodostuvat pelkistä valintakoepistemääristä.

LUT:n tekniikan aloilla on yhteensä 335 aloituspaikkaa syksylle 2017. Aloituspaikat jakautuvat seuraavasti: energiatekniikka 60, konetekniikka 55, sähkötekniikka 55, ympäristötekniikka 25, kemiantekniikka 35, laskennallinen tekniikka ja analytiikka 20, tuotantotalous 55, tietotekniikka 30.

Tekniikan pisterajat LUT


Energiatekniikka

Valinta alkupisteillä
2016: 14,29
2015: 17
2014: 18

Valinta alku- ja koepisteillä
2016: 19,44
2015: 23,67
2014: 25,11

Valinta koepisteillä
2016: 6,67
2015: 10,56
2014: 11,33


Kemiantekniikka

Valinta alkupisteillä
2016: 8,37
2015: 19
2014: 18

Valinta alku- ja koepisteillä
2016: 15,11
2015: 16,67
2014: 25,78

Valinta koepisteillä
2016: 5,56
2015: 5,56
2014: 13


Konetekniikka

Valinta alkupisteillä
2016: 8
2015: 16
2014: 16

Valinta alku- ja koepisteillä
2016: 14,67
2015: 21,11
2014: 21,22

Valinta koepisteillä
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 9,11


Laskennallinen tekniikka

Valinta alkupisteillä
2016: 12,34
2015: 18
2014: 22

Valinta alku- ja koepisteillä
2016: 14,78
2015: 28,67
2014: 31,33

Valinta koepisteillä
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 17,22


Sähkötekniikka

Valinta alkupisteillä
2016: 12,27
2015: 13
2014: 15

Valinta alku- ja koepisteillä
2016: 17,33
2015: 15,89
2014: 21,22

Valinta koepisteillä
2016: 6,11
2015: 7,78
2014: 10


Tietotekniikka

Valinta alkupisteillä
2016: 13,4
2015: 16
2014: 18

Valinta alku- ja koepisteillä
2016: 20
2015: 23,33
2014: 25,44

Valinta koepisteillä
2016: 8,89
2015: 10,22
2014: 12,44


Tuotantotalous

Valinta alkupisteillä
2016: 16,3
2015: 18
2014: 19

Valinta alku- ja koepisteillä
2016: 29,11
2015: 28,78
2014: 33,56

Valinta koepisteillä
2016: 12,78
2015: 14,11
2014: 16,33


Ympäristötekniikka

Valinta alkupisteillä
2016: 10,24
2015: 18
2014: 17

Valinta alku- ja koepisteillä
2016: 10,56
2015: 22,33
2014: 23,22

Valinta koepisteillä
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 10,56


Pisterajoihin vaikuttavina tekijöinä ovat hakijamäärät, sisäänottomäärät ja tietenkin hakijoiden taitotaso. Edellisten vuosien pisterajoista voi tehdä jonkunasteisia oletuksia tulevista rajoista, mutta liikoja oletuksia ei niistä tule tehdä, koska ne vaihtelevat vuosittain.

Tekniikan DIA-yhteisvalinnassa luovuttiin ensisijaisuuspisteiden käytöstä vuonna 2016. Maksimipistemäärät eri valintaryhmissä olivat vuonna 2016: valintaa alkupisteillä 26 (aikaisemmin 29), valinnassa alku- ja koepisteillä 66 (aikaisemmin 69) ja valinnassa koepisteillä 40 (aikaisemmin 43).

Kauppatieteellisen sisäänpääsy

Kauppatieteellisen sisäänpääsy muodostuu myös niin ikään kolmella eri vaihtoehdolla.

Todistusvalinta – nyt vuonna 2017 ensimmäistä kertaa!

Yhteispisteet

Koepisteet

Ensisijaisuuspisteitä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa annetaan siten, että hakija saa ensisijaiseksi asettamansa hakukohteen valinnassa kolme lisäpistettä, toiseksi asettamansa hakukohteen valinnassa kaksi lisäpistettä ja kolmanneksi asettamansa hakukohteen valinnassa yhden lisäpisteen. Jotta voit tulla valituksi, tulee sinun saada koepistevalinnassa tai yhteispistevalinnassa sisäänpääsemiseksi vähintään 10 pääsykoepistettä.

Todistusvalinnassa hyväksyttävät voivat olla ainoastaan ensikertalaisia, eli siis niitä, jotka eivät ole aiemmin vastaanottaneet korkeakoulupaikkaa. Todistusvalinnalla täytetään enintään 20 % aloituspaikoista. Jotta todistuspisteillä voi tulla valituksi, niin on saatava vähintään 30 todistusvalintapistettä, joiden määräytymisen voi tarkistaa kauppatieteellisen yhteisvalintasivuilta. On syytä muistaa, että myös kauppatieteellisen valinnassa voit päästä suoraan todistuspisteillä vain ensisijaiseen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen.

Yhteispistevalinnassa huomioon otetaan valintakoepisteet, ylioppilastutkinnon arvosanat sekä ensisijaisuuspisteet. Noin 50 % hakijoista valitaan yhteispistein. Ylioppilastutkintotodistuksen mukaan saatavat valintapisteet löytyvät kauppatieteellisen haun infosivuilta.

Pelkillä koepisteillä otetaan sisään n. 30 % hakijoista ja pisteet muodostuvat koepisteiden sekä ensisijaisuuspisteiden summana. Koepisteillä valitaan aluksi 60 % ensikertalaisia, jonka jälkeen loput koepisteiden ja yhteispisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä.

Kauppatieteiden pisterajat  LUT


Yhteispistevalinta
2016: 50
2015: 52
2014: 48,5


Koepistevalinta
2016: 26,00
2015: 30,50
2014: 27,25


Kuten tekniikankin puolella, myös kauppatieteiden pisterajat muodostuvat hakijoiden määrän, sisäänottomäärän ja hakija-aineksen mukaan.

 


Koko tekniikan alan ja kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pisterajat vuodelta 2016 löytyvät seuraavien linkkien kautta.

Tekniikka: dia.fi

Kauppatieteet: kauppatieteet.fi


Lue myös aiempi juttumme viisi faktaa yliopistoon hakemisesta.

Jätä meille kommentti