Pisterajat Lappeenrantaan kauppatieteiden ja tekniikan aloille

Pisterajat, joilla yliopistoon otetaan opiskelijoita sisään vaihtelevat suuresti yliopistojen ja eri alojen välillä. Mitkä ovat valintaperusteet, joilla hakijat asetetaan valintajärjestykseen? Entä mitkä tekijät vaikuttavat rajojen muodostumiseen?

Tekniikan alojen sisäänpääsy

Tekniikan alojen sisäänpääsy

Tekniikan aloille hyväksytään hakijoita sisään kahdella eri tavalla:
Alkupisteet
Koepisteet

Alkupistevalinnassa pisteet muodostuvat ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Todistusvalinnan pisteytys muuttuu tänä keväänä, joten todistuksen arvosanoja ei voi suoraan verrata aiempien vuosien pistetaulukoihin. Keväästä 2020 eteenpäin ylioppilastutkinnon arvosanoista otetaan huomioon kolme eri ainetta (äidinkieli, pitkä matematiikka ja kemia tai fysiikka) siten, että hakija saa parhaat mahdolliset pisteet. Todistusvalinnan uudistettu pisteytystaulukko löytyy diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintasivuilta (DIA). Jo kirjoituksiin valmistautuessa onkin hyvä asettaa itselleen tavoitteita, joista on hyötyä koulupaikkaa valitessa.

Voit tulla hyväksytyksi alkupisteiden perusteella eli todistusvalinnalla mille tahansa sijalle DIA-yhteisvalinnassa asettamaasi hakukohteeseen, mikäli sen kynnysehdot täyttyvät. Meillä Lappeenrannassa 70 prosenttia tekniikan alojen aloituspaikoista täytetään suoraan alkupisteiden perusteella. Koepistevalinnoilla täytetään 30 prosenttia aloituspaikoista. Koepisteet muodostuvat pelkistä valintakoepistemääristä.

LUTin tekniikan alojen aloituspaikkamäärät syksylle 2020: energiatekniikka 60, konetekniikka 50, sähkötekniikka 55, ympäristötekniikka 35, kemiantekniikka 35, laskennallinen tekniikka ja analytiikka 20, tuotantotalous 55, tietotekniikka 50 ja englanninkielinen kandidaattiohjelma 40.

Tekniikan pisterajat LUT

Energiatekniikka

Valinta alkupisteillä

2019: 16
2018: 13
2017: 13
2016: 14,29
2015: 17
2014: 18

Valinta koepisteillä

2019: 24,44
2018: 11,11
2017: 11,11
2016: 6,67
2015: 10,56
2014: 11,33

Kemiantekniikka

Valinta alkupisteillä

2019: 15
2018: 14
2017: 13
2016: 8,37
2015: 19
2014: 18

Valinta koepisteillä

2019:  22,22
2018: 13,33
2017: 10
2016: 5,56
2015: 5,56
2014: 13

Esimerkki:
Viime vuonna (2019) todistusvalinnan alin pisteraja, jolla pääsi sisään LUTin kemiantekniikan koulutusohjelmaan, oli 15 pistettä. Ylioppilastutkintotodistuksesta otettiin huomioon viisi eri ainetta siten, että pistemäärä oli hakijalle edullisin.

Esimerkkihakijan pisteet: pitkä matematiikka M (5 pistettä), kemia L (5 pistettä), fysiikka C (2 pistettä), äidinkieli M (3 pistettä), ruotsi C (1 piste) = 16 pistettä.

Nykyisen pistetaulukon mukaan hakija saisi pisteitä siis äidinkielestä, pitkästä matematiikasta ja fysiikasta tai kemiasta, joista valitaan paremmat pisteet tuottava arvosana.

Uuden taulukon mukaan hakijan pisteet olisivat: pitkä matematiikka M (26,4 pistettä), äidinkieli M (22,00 pistettä), kemia L (32,3 pistettä) = 80,7 pistettä. Enimmäispisteet (vuonna 2020): 105,00.

Konetekniikka

Valinta alkupisteillä

2019: 13
2018: 13
2017: 12
2016: 8
2015: 16
2014: 16

Valinta koepisteillä

2019: 21,22
2018: 10
2017: 10
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 9,11

Laskennallinen tekniikka ja analytiikka

Valinta alkupisteillä

2019: 11
2018: 17
2017: 13
2016: 12,34
2015: 18
2014: 22

Valinta koepisteillä

2019: 24,44
2018: 13,89
2017: 12,22
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 17,22

Esimerkki:
Viime vuonna (2019) alin pisteraja, jolla pääsi sisään LUTin laskennallisen tekniikan ja analytiikan koulutusohjelmaan oli 11 pistettä.

Esimerkkihakijan pisteet: pitkä matematiikka L (7 pistettä), fysiikka E (4 pistettä), biologia C (1 piste), äidinkieli M (3 pistettä), ruotsi M (2 pistettä) = 17 pistettä.

Uuden taulukon mukaan hakijan pisteet olisivat: pitkä matematiikka L (39,7 pistettä), äidinkieli M (22,00 pistettä), fysiikka E (26,9 pistettä) = 88,6 pistettä. Enimmäispisteet (vuonna 2020): 105,00.

Sähkötekniikka

Valinta alkupisteillä

2019: 9
2018: 10
2017: 8
2016: 12,27
2015: 13
2014: 15

Valinta koepisteillä

2019: 20
2018: 9,44
2017: 6,67
2016: 6,11
2015: 7,78
2014: 10

Tietotekniikka

Valinta alkupisteillä

2019: 13
2018: 18
2017: 15
2016: 13,4
2015: 16
2014: 18

Valinta koepisteillä

2019: 22,22
2018: 13,89
2017: 14,44
2016: 8,89
2015: 10,22
2014: 12,44

Tuotantotalous

Valinta alkupisteillä

2019: 16
2018: 16
2017: 16
2016: 16,3
2015: 18
2014: 19

Valinta koepisteillä

2019: 27,78
2018: 16,67
2017: 18,89
2016: 12,78
2015: 14,11
2014: 16,33

Ympäristötekniikka

2019: 16
2018: 13
2017: 13
2016: 10,24
2015: 18
2014: 17

Valinta koepisteillä

2019: 24,44
2018: 12,78
2017: 10
2016: 5,56
2015: 9,67
2014: 10,56

Pisterajoihin vaikuttavina tekijöinä ovat hakijamäärät, sisäänottomäärät ja tietenkin hakijoiden taitotaso.

Vuonna 2019 DIA-yhteisvalinnan valintakoe oli ensimmäistä kertaa yksipäiväinen ja rakenteeltaan kaksiosainen sisältäen kaikille pakollisen matematiikan osion sekä valinnaisista tehtävistä koostuvan osion, jossa valittavana oli fysiikan, kemian ja tekniikan alan luovaa ongelmaratkaisutaitoa mittaavia tehtäviä. Tästä syystä vuoden 2018 ja sitä aiemmat pisterajat eivät ole verrannollisia vuoden 2019 rajoihin. 

Maksimipistemäärät eri valintaryhmissä olivat vuonna 2019:

 • valinnassa alkupisteillä 26,
 • valinnassa koepisteillä 40.

Lisäksi yliopistojen tulee varata tietty määrä aloituspaikoistaan ensikertalaisille eli niille hakijoille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa. Diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa ensikertalaisille on varattu vähintään 70 prosenttia aloituspaikoista.

Kauppatieteellisen sisäänpääsy

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakijoita hyväksytään kahdessa eri valintajonossa:

Todistusvalinta
Koepisteet

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ylioppilastodistuksen perusteella valittavan tulee olla myös ensikertalainen, eli hakija, joka ei ole aiemmin vastaanottanut korkeakoulupaikkaa. Todistusvalinnalla täytetään enintään 60 prosenttia aloituspaikoista. Aivan kuten tekniikan alojen yhteisvalinnassakin, myös  kauppatieteellisen alan valinnassa voi päästä suoraan todistuspisteillä mihin tahansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen. Pelkillä koepisteillä otetaan sisään 40 prosenttia hakijoista.

Todistusvalinnan pisteytys muuttuu myös kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa tänä keväänä, joten todistuksen arvosanoja ei voi suoraan verrata aiempien vuosien pistetaulukoihin.

Esimerkki:
Vuoden 2019 yhteishaussa pienin pistemäärä, millä pääsi LUTin kauppatieteille sisään todistuksella, oli 24 pistettä.

Esimerkkihakijan pisteet: pitkä matematiikka M (7 pistettä), äidinkieli E (9 pistettä), pitkä englanti M (4 pistettä), ruotsi M (2 pistettä), psykologia M (2 pistettä) = 24 pistettä.

Tänä keväänä pisteitä annetaan viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
 • Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä . Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa (poikkeuksena matematiikka – pitkä tai lyhyt matematiikka tulee olla hyväksytysti suoritettu, jotta voi tulla valituksi todistusvalinnalla). Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Esimerkiksi matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä.

Samoilla arvosanoilla kuin ylläolevassa esimerkissä pistemäärä olisivat tänä keväänä: pitkä matematiikka M (24 pistettä), äidinkieli E (27,5 pistettä), pitkä englanti M (18,9 pistettä), ruotsi M (16,8 pistettä), psykologia M (14,9 pistettä) = 102,1 pistettä. Todistuspisteiden maksimimäärä on 154 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 77 pistettä. Valintojen pisterajat vaihtelevat vuosittain hakijoiden määrän ja tason mukaan, joten etukäteen on vaikea arvioida, mihin pisteraja tulee asettumaan.

Kauppatieteiden pisterajat  LUT

Todistusvalinta

2019: 24
2018: 26
2017: 30

Koepistevalinta

2019: 24,5
2018: 26
2017: 30,25
2016: 26,00
2015: 30,50
2014: 27,25

LUTin kauppatieteiden koulutusohjelman aloituspaikkamäärä syksylle 2020 kauppatieteiden koulutusohjelmassa on 120 aloituspaikkaa.

Kuten tekniikankin puolella, myös kauppatieteiden pisterajat muodostuvat hakijoiden määrän, sisäänottomäärän ja muiden hakijoiden osaamisen mukaan.

Koko tekniikan alan ja kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pisterajat vuodelta 2019 löytyvät seuraavien linkkien kautta.

Tekniikka: dia.fi

Kauppatieteet: kauppatieteet.fi


Lue myös aiempi juttumme todistusvalinnasta.

2 Comments

 1. Miksi tekniikan alojen alkupistevalintojen pisterajat ainakin vuosien 2017 ja 2018 osalta on lähes poikkeuksesta vähintään pisteen verran vähemmän kuin dian sivuilta tulokset kohdasta löytyvät alkupistevalinnan alimmat hyväksytyt pisteet kyseisiltä vuosilta?
  Esimerkiksi energiatekniikan kohdalla 2017 ja 2018 pisterajat tämän sivun mukaan ovat olleet 13, mutta dian sivuilta katsottuna alimmat alkupistevalintojen mukaan hyväksytyt pisteet ovat Lappeenrantaan olleet 15 ja 16 pistettä.

  • Hei Ville,

   Kiitos kysymyksestä! DIAn sivulla on viimeiseltä kahdelta vuodelta kolme eri listaa: ensimmäinen alkupistevalinta (toukokuu), pääsykokeiden jälkeinen pisteytys (kesäkuu) ja lopulliset tulokset kun kaikki paikat on vastaanotettu (elokuu). Listat on päätetty jättää kaikki nähtäville, jotta hakijat voivat nähdä kuinka lopulliset pisterajat muodostuvat. Blogipostauksessamme on käytetty noita viimeisiä lopullisia lukuja ja siksi ne ovat alempia kuin nuo ensimmäiset toukokuussa julkaistut pisterajat. Mikäli sinulla on aiheesta lisää kysyttävää, niin olethan yhteydessä hakijapalveluihimme (hakijapalvelut@lut.fi).

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *