Reitit yliopistoon – case LUT

Perinteisin tapa hakea yliopistoon on osallistua korkeakoulujen yhteishakuun. LUTilla on hakukohteita kevään ensimmäisessä ja toisessa yhteishaussa. Lisäksi osalla yliopistoista on hakukohteita myös syksyn yhteishaussa. Yhteishakujen lisäksi yliopistoon voi päästä muutamaa muutakin reittiä pitkin. Käydään läpi, miten ja milloin yliopistoon on mahdollista päästä.

Kevään ensimmäinen yhteishaku

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen englanninkielisiin koulutusohjelmiin – LUTissa tekniikan kansainvälisiin kandidaattiohjelmiin.

Yhteishaut ovat kaikille korkeakouluille yhteisiä ja samassa haussa voi hakea sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun. Englanninkielisiin ohjelmiin voivat hakea sekä suomalaiset että ulkomaalaiset hakijat.

Kevään ensimmäinen yhteishaku on 4.–18.1.2023 klo 15. LUTilla on kevään ensimmäisessä yhteishaussa mukana kuusi kandidaattiohjelmaa, joista kolme järjestetään Lahden kampuksella ja kolme Lappeenrannan kampuksella.

LUTissa englanninkielisiin koulutuksiin on kaksi valintajonoa: ylioppilastutkintotodistukseen perustuva valinta sekä SAT (Scholastic Assessment Test) -testiin perustuva valinta. Muilla yliopistoilla valintaprosessiin voi kuulua esimerkiksi haastatteluja tai muita kokeita.

SAT-testillä hakevat pääsääntöisesti ulkomaalaiset hakijat. SAT-testi sisältää kaksi osiota, jotka mittaavat luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattista osaamista. Hakija otetaan automaattisesti huomioon jommassakummassa tai molemmissa valintaryhmässä hänen koulutustaustansa ja valintamenestyksensä perusteella.

Hakeminen kevään ensimmäisessä yhteishaussa ei poista mahdollisuutta hakea myös kevään toisessa yhteishaussa.  Sekä ensimmäisessä että toisessa yhteishaussa voi hakea enimmillään kuuteen eri hakukohteeseen. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla valituksi kaikkiin kuuteen hakukohteeseen ja hän voi valita, minkä tarjotuista opiskelupaikoista ottaa vastaan.

Kevään toinen yhteishaku

Kevään toisessa korkeakoulujen yhteishaussa haetaan suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Kevään toinen yhteishaku järjestetään 15.–30.3.2023 klo 15. LUTilla on tässä yhteishaussa mukana kahdeksan tekniikan kandidaattiohjelmaa, kaksi yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelmaa ja kauppatieteiden kandidaattiohjelma.

Toisessa yhteishaussa on LUTin ohjelmiin niin ikään kaksi valintajonoa: todistusvalinta sekä valintakoevalinta. Todistusvalinta on näistä kahdesta se pääväylä.

Kevään toisessa yhteishaussa hakukohteet tulee laittaa mieluisuusjärjestykseen: hakijalle tarjotaan vain yhtä paikkaa – sitä, johon hänen pisteet ylimmillään riittävät.

Valinta kilpailumenestyksen perusteella tekniikan DIA-yhteisvalinnassa

Kilpailumenestysvalinnassa hakijat valitaan joko Matemaattisten aineiden opettajien liiton (MAOL) Neljän tieteen kisojen tai Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailun (TuKoKe) menestyksen perusteella.

Kilpailumenestysvalintaan osallistuminen edellyttää, että hakija on sijoittunut MAOL:n lukion viimeisille kursseille järjestämien valtakunnallisten matematiikka, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen (Datatähti) loppukilpailussa kymmenen parhaan joukkoon lukuvuonna 2021–2022 tai 2022–2023 tai sijoittunut TuKoKe-kilpailun lukiosarjan lopputapahtumassa kolmen parhaan joukkoon. Yliopistot määrittelevät kukin itse, mitä kilpailuja missäkin hakukohteessa huomioidaan.

Avoimen yliopiston väyläopinnot

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa niin kutsutut väyläopinnot eli koulutusohjelmakohtaisesti määritellyt kurssit riittävällä opintomenestyksellä ja hakea niiden opintosuoritusten perusteella yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Väylien kautta voi hakea tekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sekä kauppatieteiden kandidaattiohjelmiin LUTissa. Tulevaisuudessa väylämahdollisuus avautuu myös yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelmiin.

Väyläopiskelijaksi ei tarvitse erikseen hakea, vaan väyläopintoja voi aloittaa suorittamaan, milloin vain sopiva opintojakso on avoimen yliopiston ohjelmassa.

LUTissa kauppatieteiden väylällä opiskelevan tulee suorittaa vähintään 60 opintopistettä painotetulla keskiarvolla 3.00.

Tekniikan väylillä opintopisteraja vaihtelee koulutusohjelmasta riippuen 30 ja 48 pisteen välillä ja keskiarvovaatimus 2.00 ja 3.00 välillä.

Väyläopintoja voi suorittaa omaan tahtiin viiden vuoden kuluessa eikä väyläopiskelijoiden määrää ole rajattu. Opinnot avoimessa yliopistossa ovat maksullisia.

Väyläopinnot suorittanut voi hakea avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi kerran vuodessa. Seuraava hakuaika LUTiin on 15.–30.3.2023 klo 15.

Highway-väylät

LUTissa on tarjolla myös vuoden mittaisia Highway-ohjelmia: tekniikassa kandidaatti- ja maisteriohjelmiin ja kauppatieteissä kandidaattiohjelmiin hakeville.

Highway-ohjelmissa opiskeluaika on rajattu ja ohjelmiin on määritetty opiskelijakiintiöt. Lisäksi Maisteri Highway -ohjelmaan hakevalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa.

Kandidaatti Highway

Kandidaatti Highwayssa suoritettavien opintojen keskiarvo- ja opintopistevaatimukset ovat samat, kuin avoimen yliopiston väylissä: kauppatieteissä 60 opintopistettä painotetulla keskiarvolla 3.00 ja tekniikassa 30–48 opintopistettä 2.00–3.00 painotetulla keskiarvolla ohjelmasta riippuen.

Kandidaatti Highway -ohjelmaan voi ilmoittautua kerran vuodessa, ja paikat jaetaan arpomalla ilmoittautumisaikana ilmoittautuneiden kesken. Ilmoittautumisaika Kandidaatti Highwayhin lukuvuodelle 2023–2024 käynnistetään aikaisintaan kevään yhteisvalintojen tulosten selvittyä heinäkuussa 2023.

Opintopassi Kandidaatti Highway -ohjelmaan maksaa 100 euroa per lukukausi eli koko lukuvuoden opinnot maksavat 200 euroa (lukuvuoden 2023–2024 hintoja ei ole vielä vahvistettu, joten muutokset ovat mahdollisia).

Tekniikan Maisteri Highway

Maisteri Highway -ohjelman laajuus on minimissään 45 opintopistettä. Tavoitteena on suorittaa 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat kunkin tekniikan alan maisteriohjelman opetussuunnitelman mukaisista ensimmäisen lukuvuoden opinnoista. Opintopassi vuoden mittaiseen ohjelmaan maksaa 400 euroa (lukuvuoden 2023–2024 hintoja ei ole vielä vahvistettu, joten muutokset ovat mahdollisia).

Ilmoittautuminen Maisteri Highwayhin lukuvuodelle 2023–2024 käynnistetään aikaisintaan LUTin kevään maisterihaun tulosten selvittyä kesäkuussa 2023. Samalla julkaistaan, mitkä tekniikan maisteriohjelmista ovat mukana Maisteri Highwayssä. Paikat täytetään esitietovaatimukset täyttävien kesken ilmoittautumisjärjestyksessä.

Maisteriohjelmat alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille

Maisteriohjelmat on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon (esim. tradenomi tai amk-insinööri) suorittaneille ja ne johtavat ylempään korkeakoulututkintoon – diplomi-insinööriksi (DI) tai kauppatieteiden maisteriksi (KTM).

Syksyllä 2023 alkavien maisteriohjelmien hakuaika LUTissa on 1.12.2022–18.1.2023 klo 15. Maisteriohjelmien hakuajat vaihtelevat yliopistoittain, joten tarkemmat tiedot löydät yliopistojen omilta nettisivuilta.

Siirtovalinnat

Siirtohaku on tarkoitettu yliopiston vaihtoa hakeville. LUTin sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina. Ottaessaan paikan vastaan siirtohausta opiskelija menettää aiemman opiskeluoikeuden.

Toisessa suomalaisessa yliopistossa kandidaatin tutkintoa opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus, voivat päästä hakemuksesta LUT-yliopiston opiskelijaksi ilman valintakokeita siirtohaussa. Kaikki hakuehdot täyttäviä hakijoita valitaan kuhunkin koulutusohjelmaan enintään viisi.

Osaan korkeakouluista voi hakea myös syksyllä

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku tammikuussa 2024 alkaviin koulutuksiin järjestetään 30.8.–13.9.2023 klo 15. Syksyn yhteishaussa on mukana vähemmän hakukohteita kuin kevään haussa. LUTilla ei ole hakukohteita mukana syksyn yhteishaussa.

Korkeakouluilla on mahdollisuus järjestää yhteishakujen jälkeen myös lisähaut (erillishakuina). Mahdolliset lisähaut julkaistaan Opintopolku.fi-palvelussa.

Täydennyskoulutus ja tohtorikoulu

Tutkinto-opiskelun lisäksi yliopistot tarjoavat mahdollisuuksia kartuttaa osaamista myös täydennyskoulutuksena (katso LUTin tarjonta).

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla on myös mahdollisuus jatkaa opintoja ja suorittaa tieteellinen jatkotutkinto eli tohtorin tutkinto (katso LUTin tarjonta). Tohtorikoulutus LUT-yliopistossa kestää yleensä neljä vuotta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *