Reitit yliopistoon – case LUT

Perinteisin tapa hakea yliopistoon on osallistua korkeakoulujen yhteishakuun. LUTilla on hakukohteita kevään ensimmäisessä ja toisessa yhteishaussa. Lisäksi osalla yliopistoista on hakukohteita myös syksyn yhteishaussa. Yhteishakujen lisäksi yliopistoon voi päästä muutamaa muutakin reittiä pitkin. Käydään läpi, miten ja milloin yliopistoon on mahdollista päästä.

Kevään ensimmäinen yhteishaku

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen englanninkielisiin koulutusohjelmiin – LUTissa tekniikan kansainvälisiin kandidaattiohjelmiin.

Yhteishaut ovat kaikille korkeakouluille yhteisiä ja samassa haussa voi hakea sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun. Englanninkielisiin ohjelmiin voivat hakea sekä suomalaiset että ulkomaalaiset hakijat.

Kevään ensimmäinen yhteishaku on 5.–19.1.2022. LUTilla on kevään ensimmäisessä yhteishaussa mukana viisi hakukohdetta. Keväällä 2022 hakuun tulee myös uusi tuotantotalouden kansainvälinen kandidaattiohjelma, joka toteutetaan Lahden kampuksella.

LUTissa englanninkielisiin koulutuksiin on kaksi valintajonoa: ylioppilastutkintotodistukseen perustuva valinta sekä SAT (Scholastic Assessment Test) -testiin perustuva valinta. Muilla yliopistoilla valintaprosessiin voi kuulua esimerkiksi haastatteluja tai muita kokeita.

SAT-testillä hakevat pääsääntöisesti ulkomaalaiset hakijat. SAT-testi sisältää kaksi osiota, jotka mittaavat luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattista osaamista. Hakija otetaan automaattisesti huomioon jommassakummassa tai molemmissa valintaryhmässä hänen koulutustaustansa ja valintamenestyksensä perusteella.

Hakeminen kevään ensimmäisessä yhteishaussa ei poista mahdollisuutta hakea myös kevään toisessa yhteishaussa.  Sekä ensimmäisessä että toisessa yhteishaussa voi hakea enimmillään kuuteen eri hakukohteeseen. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi tulla valituksi kaikkiin kuuteen hakukohteeseen ja hän voi valita, minkä tarjotuista opiskelupaikoista ottaa vastaan.

Kevään toinen yhteishaku

Kevään toisessa korkeakoulujen yhteishaussa haetaan suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Kevään toinen yhteishaku järjestetään 16.–30.3.2022. LUTilla on tässä yhteishaussa mukana kahdeksan tekniikan kandidaattiohjelmaa ja kauppatieteiden kandidaattiohjelma.

Toisessa yhteishaussa on LUTin ohjelmiin (DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteet ja kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) niin ikään kaksi valintajonoa: todistusvalinta sekä valintakoevalinta. Todistusvalinta on näistä kahdesta se pääväylä.

Kevään toisessa yhteishaussa hakukohteet tulee laittaa mieluisuusjärjestykseen: hakijalle tarjotaan vain yhtä paikkaa – sitä, johon hänen pisteet ylimmillään riittävät.

Erillisryhmät kandidaattiohjelmiin

Muutamille hakijaryhmille on vahvistettu erilliset valintaperusteet. DIA-yhteisvalintaan sisältyviä erillisryhmiä ovat esimerkiksi MAOL:in matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja Datatähti-tietotekniikka -kilpailuissa menestyneet sekä Suomessa AICE-tutkinnon suorittaneet.

Esimerkiksi mainituissa kilpailuissa menestyneet (10 parhaan joukkoon sijoittuneet) hakijat voidaan hyväksyä suoraan ilman valintakoetta opiskelemaan tekniikan kandidaatin hakukohteisiin.

Lisätietoja erillisryhmistä löytyy yliopistojen nettisivuilta ja hakupalveluista. Lue lisää erillisvalinnoista LUTissa.

Avoimen yliopiston väyläopinnot

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa niin kutsutut väyläopinnot eli koulutusohjelmakohtaisesti määritellyt kurssit riittävällä opintomenestyksellä ja hakea niiden opintosuoritusten perusteella yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi. Väylien kautta voi hakea tekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelmiin sekä kauppatieteiden kandidaattiohjelmiin LUTissa.

Väyläopiskelijaksi ei tarvitse erikseen hakea, vaan väyläopintoja voi aloittaa suorittamaan, milloin vain sopiva opintojakso on avoimen yliopiston ohjelmassa.

LUTissa kauppatieteiden väylällä opiskelevan tulee suorittaa vähintään 60 opintopistettä keskiarvolla 3.0.

Tekniikan väylillä opintopisteraja vaihtelee koulutusohjelmasta riippuen 30 ja 48 pisteen välillä ja keskiarvovaatimus 2.0 ja 3.0 välillä.

Väyläopintoja voi suorittaa omaan tahtiin viiden vuoden kuluessa eikä väyläopiskelijoiden määrää ole rajattu. Opinnot avoimessa yliopistossa ovat maksullisia.

Väyläopinnot suorittanut voi hakea avoimen väylän erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi kerran vuodessa. Seuraava hakuaika LUTiin on 3.–31.5.2021 klo 15.00.

Highway-väylät

LUTissa on tarjolla myös vuoden mittaisia Highway-ohjelmia: tekniikassa kandidaatti- ja maisteriohjelmiin ja kauppatieteissä kandidaattiohjelmiin hakeville.

Highway-ohjelmissa opiskeluaika on rajattu ja ohjelmiin on määritetty opiskelijakiintiöt. Lisäksi Maisteri Highway -ohjelmaan hakevalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa.

Kandidaatti Highwayssa suoritettavien opintojen keskiarvo- ja opintopistevaatimukset ovat samat, kuin avoimen yliopiston väylissä: kauppatieteissä 60 opintopistettä keskiarvolla 3.0 ja tekniikassa 30–48 opintopistettä 2.0–3.0 keskiarvolla ohjelmasta riippuen.

Kandidaatti-Highway -ohjelmaan voi ilmoittautua kerran vuodessa ja paikat jaetaan arpomalla ilmoittautumisaikana ilmoittautuneiden kesken. Ilmoittautumisaika Kandidaatti Highwayhin lukuvuodelle 2021–2022 on käynnissä 14.–18.7.2021.

Opintopassi Kandidaatti Highway -ohjelmaan maksaa 100 euroa per lukukausi eli koko lukuvuoden opinnot maksavat 200 euroa.

Maisteri Highway -ohjelman laajuus on minimissään 45 opintopistettä. Tavoitteena on suorittaa 60 opintopistettä. Opinnot koostuvat kunkin tekniikan alan maisteriohjelman opetussuunnitelman mukaisista ensimmäisen lukuvuoden opinnoista. Opintopassi vuoden mittaiseen ohjelmaan maksaa 400 euroa.

Ilmoittautuminen Maisteri Highwayhin lukuvuodelle 2021–2022 alkaa 10.6.2021 klo 12.00 ja päättyy 17.6.2021 klo 15.00. Paikat täytetään esitietovaatimukset täyttävien kesken ilmoittautumisjärjestyksessä.

Maisteriohjelmat alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille

Maisteriohjelmat on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon (esim. tradenomi tai amk-insinööri) suorittaneille ja ne johtavat ylempään korkeakoulututkintoon – diplomi-insinööriksi (DI) tai kauppatieteiden maisteriksi (KTM).

Syksyllä 2022 alkavien maisteriohjelmien hakuaika LUTissa alkaa joulukuussa 2021 ja päättyy tammikuussa 2022. Maisteriohjelmien hakuajat vaihtelevat yliopistoittain, joten tarkemmat tiedot löydät yliopistojen omilta nettisivuilta.

Siirtovalinnat

Siirtohaku on tarkoitettu yliopiston vaihtoa hakeville. LUTin sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina. Ottaessaan paikan vastaan siirtohausta opiskelija menettää aiemman opiskeluoikeuden.

Toisessa suomalaisessa yliopistossa kandidaatin tutkintoa opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus, voivat päästä hakemuksesta LUT-yliopiston opiskelijaksi ilman valintakokeita siirtohaussa. Kaikki hakuehdot täyttäviä hakijoita valitaan kuhunkin koulutusohjelmaan enintään 5.

Osaan korkeakouluista voi hakea myös syksyllä

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku tammikuussa 2022 alkaviin koulutuksiin järjestetään 1.–15.9.2021. Syksyn yhteishaussa on mukana vähemmän hakukohteita kuin kevään haussa.

Korkeakouluilla on mahdollisuus järjestää yhteishakujen jälkeen myös lisähaut. Kevään yhteishaun jälkeisen lisähaun saa järjestää aikavälillä 2.8. –25.8.2021 ja syksyn yhteishaun lisähaun ajalla 29.11.–10.12.2021. Kukin korkeakoulu voi itse päättää lisähaun kestosta.

LUTissa ei järjestetä lisähakuja eikä myöskään syksyn yhteishakua.

Tutkinto-opiskelun lisäksi yliopistot tarjoavat mahdollisuuksia kartuttaa osaamista myös täydennyskoulutuksena (katso LUTin tarjonta).

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla on myös mahdollisuus jatkaa opintoja ja suorittaa tieteellinen jatkotutkinto eli tohtorin tutkinto (katso LUTin tarjonta).  Tohtorikoulutus LUT-yliopistossa kestää yleensä neljä vuotta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *