Sähkötekniikan opiskelu käytännössä – Sähkömagnetismi

Sähkötekniikan opiskelussa perehdytään sähkön tuotantoon, siirtoon, jakeluun sekä käyttöön. Kolmannen vuoden sähkötekniikan opiskelija kertoo käymästään Sähkömagnetismi-kurssista.

Teoria luennoilta, käytäntö laskuharjoituksista

Minulla kurssi kuuluu sähkötekniikan pakollisiin aineopintoihin. Kurssilla on opetusta kuusi tuntia viikossa. Puolet opetuksesta on luentoja, joilla käydään läpi sähkömagnetismin teoriaa, yhtälöitä sekä käytännön sovelluksia. Loput opetuksesta on ohjattuja harjoituksia, joissa opetellaan soveltamaan luennoilla esiteltyjä teorioita sekä yhtälöitä erilaisiin käytännön tilanteisiin.

Tällä kurssilla ei ollut varsinaista harjoitustyötä, mutta läpikäytyihin asioihin liittyen oli tarjolla lisäpistetehtäviä, joissa sovelletaan lisää opittua teoriaa. Lisäpistetehtävien avulla oli mahdollista saada lisäpisteitä tenttiin. Tehtävät olivat vapaaehtoisia, ja kurssista oli mahdollista saada täydet pisteet ilman niitäkin. Koin kuitenkin nämä tehtävät hyödyllisiksi, koska niiden avulla oli helppoa kerrata kurssin asioita tenttiin lukiessa, eikä lisäpisteistäkään tietenkään haittaa ollut.

Lisäpistetehtävät olivat hyvin samanlaisia kuin harjoitustehtävät. Ainoa merkittävä ero näillä oli se, että harjoitustehtävien ratkaisut käytiin läpi harjoitusten päätteeksi, jolloin pystyi tarkistamaan, oliko laskenut tehtävät oikein.

Kurssin tentin kysymykset olivat samantapaisia kuin harjoitus- ja lisäpistetehtävät, joten harjoituksiin osallistuminen ja tehtävien tekeminen antoivat hyvän pohjan kurssin tenttiä varten.

Laaja perusosaaminen sähkömagnetismista

Eniten kurssilla kiinnostivat käytännön sovellukset, joita sähkömagneettisilla ilmiöillä on. Näistä mainittakoot esimerkiksi sähkömoottorit, joiden toimintaperiaate käytiin kurssilla läpi teorian sekä laskujen avulla. Sähkömagnetismin teoriasta merkittävimpänä osana jäivät mieleen sähköisten ja magneettisten kenttien käyttäytymistä ja niiden vuorovaikutusta kuvaavat Maxwellin yhtälöt, joita hyödynnettiin laskuharjoituksissa.

Kurssilta sai laajan perustietämyksen sähkömagnetismin muodoista ja sen käyttökohteista. Kurssi antoi siis vahvan pohjan sähkötekniikan muita kursseja ajatellen.

Jos sähkötekniikan opinnot kiinnostavat, niin katso myös tarkempi sähkötekniikan koulutusohjelman kurssiesittely.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *