Sivuopintovaihtoehdot LUTin eri aloilla

Sivuaine on yliopisto-opintoihin kuuluva opintokokonaisuus, jonka avulla opiskelija voi laajentaa osaamistaan haluamaansa suuntaan. Sivuainekäytännöt vaihtelevat yliopistoittain ja koulutusohjelmittain: osassa koulutusohjelmia sivuaine on pakollinen, joissain tapauksissa sivuaineen voi suorittaa vapaavalintaisina opintoina. Yhden sijaan sivuaineita voi suorittaa myös useampia.

Sivuaineen eli sivuopintojen valintaan vaikuttaa paitsi oma mielenkiinto, myös mahdolliset urasuunnitelmat. Sivuopinnoilla opiskelija tekee tutkinnostaan oman näköisensä kokonaisuuden ja parhaassa tapauksessa erottuu sillä työmarkkinoilla.

LUTissa opiskelija voi valita oman sivuopintokokonaisuutensa eri koulutusohjelmien tarjoamista vaihtoehdoista. Osa koulutusohjelmista antaa opiskelijalle suosituksia, kun taas osa koulutusohjelmista on rajannut sivuopintojen valikoimaa.

Sivuopinnot suositellaan suoritettavaksi toisena ja/tai kolmantena opiskeluvuotena. Opinnot voi tehdä myös muussa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa, mutta niiden soveltuvuus kandidaatin tutkintoon on selvitettävä etukäteen. Opinnot on myös etukäteen hyväksytettävä tutkintoon anomalla.

Alle olemme koonneet LUTin eri koulutusohjelmien sivuopintovaihtoehdot kandidaatin opinnoissa. Tiedot löytyvät vuoden 2022–2023 opinto-oppaasta (valitse koulutusohjelma, jonka opintojen sisältöön haluat tutustua).

LUTin maisteriohjelmissa sivuopinnot vaihtelevat ohjelmittain. Osassa maisteriohjelmia sivuopintojen laajuinen kokonaisuus on sisällytetty syventymisopintoihin, jolloin erillistä sivuopintokokonaisuutta ei suoriteta. Osassa ohjelmia on myös mahdollisuus suorittaa laaja sivuopintokokonaisuus eli jatkaa kandidaattiopintojen aikana aloitettuja sivuopintoja myös maisterivaiheen sivuopintoina.

Sivuopintovaihtoehdot LUTin kandidaattiohjelmissa

Kauppatieteet

Sivuopintojen laajuus on 24 op. Tarjolla olevat vaihtoehdot: 

 • Hankintojen johtaminen
 • Johtaminen
 • Kansainvälinen markkinointi
 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Laskentatoimi
 • Taloustiede
 • Yritysjuridiikka
 • Digitaalinen kauppa, verkko-opinnot
 • Teknillinen matematiikka kauppatieteilijöille
 • Tuotantotalous
 • Ohjelmistotuotanto
 • Ympäristötekniikka

Energiatekniikka

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Energiatekniikan kandidaatin tutkintoon valitaan sivuopintokonaisuudeksi

 • Energiatalous
 • Ympäristötekniikka
 • Tuotantotalous tai
 • Sähkötekniikka

Kemiantekniikka

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Kemiantekniikan kandidaatin tutkintoon valitaan sivuopintokonaisuudeksi

 • Ympäristötekniikka
 • Energiatekniikka
 • Tuotantotalous tai
 • Liiketoimintaosaaminen

Konetekniikka

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op.

Sivuopinnoiksi valitaan joko

 • Energiatalous
 • Tuotantotalous
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Liiketoimintaosaaminen, verkko-opinnot tekniikan opiskelijoille

Laskennallinen tekniikka

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Sivuopintokokonaisuudeksi suositellaan jotakin seuraavista:

 • Ohjelmistotuotanto
 • Energiatekniikka
 • Tuotantotalous
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Konetekniikka

Sähkötekniikka

Sivupintojen laajuus on vähintään 20 op. Sähkötekniikan kandidaatin tutkintoon valitaan sivuopintokonaisuudeksi joko

 • Teollisuuselektroniikka tai
 • Energiatalous

Tietotekniikka

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Koulutusohjelma suosittelee seuraavia kokonaisuuksia:

 • Tuotantotalous
 • Elektroniikka
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Liiketoimintaosaaminen, verkko-opinnot tekniikan opiskelijoille

Opiskelija voi valita sivuopinnot myös seuraavista:

 • Konetekniikka
 • Energiatekniikka
 • Ympäristötekniikka
 • Kemiantekniikka
 • Sähkötekniikka
 • Teknillinen fysiikka
 • Teknillinen matematiikka (mahdollisuus jatkaa DI-vaiheessa Technomathematics -sivuopintoihin)
 • Data-analytiikka

Tuotantotalous

Teknillisten sivuopintojen kokonaisuus, 24 op, on pakollinen tuotantalouden kandidaatin tutkinnossa. Valittavissa olevat sivuopintokokonaisuudet:

 • Ohjelmistotuotanto
 • Energia- ja ympäristötekniikan perusteet
 • Kemian prosessitekniikka
 • Konetekniikka
 • Laskennallinen tekniikka

Ympäristötekniikka

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Sivuopinnoiksi suositellaan:

 • Energiatekniikka
 • Energiatalous
 • Tuotantotalous
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Kemia

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *