Skinnarila-suomi-sanakirja

Opiskelijoiden puheista voi olla joskus haastava saada selkoa, kun lauseet vilisevät tuntemattomia sanoja. Eikö YOLO:sta puhuminen ole jo “so last season”? Mitä on sitsaaminen? Onko yliopisto täynnä noppia? Vastaukset kaikkia mietityttäneisiin kysymyksiin löytyvät alla olevasta Skinnarila-suomi-sanakirjasta.

SVV = Skinnarilan Vapaavaltio; Skinnarilan kampus on opiskelijoiden oma valtio. Alueelle ominaista on hyväntuulinen haalarikansa, laaja kattaus palveluita sekä huikeat opiskelijatapahtumat. Legenda kertoo, että alueella kadonneet avaimet (ja opiskelijat) löytävät kotiinsa ja muuttoapua löytyy ennen kuin ehtii edes kysyä.

Teekkari = Tekniikan ylioppilas; Teekkari on tupsulakkinen lupsakka ihmisolento, jota löytyy Skinnarilasta monessa haalarin värissä. Kylterin paras kaveri.

Kylteri = Kauppatieteiden ylioppilas; Kylteri on joviaali maan asukki, jonka tunnistaa Skinnarilassa neonkeltaisista haalareista. Teekkarin paras kaveri.

Fuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelija; Fuksit ovat kampuksen uusia tulokkaita. Fuksivuoteen kuuluu muun muassa fuksiviikot, fuksisitsit ja fuksikaste sekä uusiin kavereihin tutustuminen ja yliopisto-opiskeluun totuttelu.

Kilta = Teekkareiden ainejärjestö; Kilta nimitystä käytetään teekkarien ainejärjestöistä sekä Lappeenrannassa myös kauppatieteiden ainejärjestö-Enklaavista. Killat järjestävät jäsenilleen tapahtumia ja ajavat heidän etujaan. Saman killan jäsenillä on samanväriset haalarit. Jokaisella killalla on myös oma vapaa-ajantila, kiltahuone, eli niin sanottu kiltis. Lauseessa esim; “Nähään kiltiksellä!”

Sitsit = Akateeminen pöytäjuhla; Sitsit (myös verbinä “sitsata”) on pohjoismaalaisten opiskelijoiden juhla, jossa lauletaan, syödään ja juodaan. Perus periaatteet ovat samat riippumatta järjestävästä tahosta, mutta yksityiskohdat ja tavat vaihtelevat paikkakunnasta ja alasta riippuen. Sitsejä järjestää killat ja muut järjestöt.

Approt = Baarikierros; Approilla opiskelijat kiertävät ennalta määrättyjä anniskeluravintoloita keräten leimoja ostetuista tuotteista appropassiinsa. Approja järjestetään ympäri Suomen, ja Lappeenrannan omat approt on Willimiehen Wipellys (myös verbinä wipeltää) vapun aikaan huhtikuussa. Lauseessa esim; “Ootko tulossa huomenna wipeltää?”.

Vujut = Vuosijuhlat; Jokainen ainejärjestö juhlii kerran vuodessa vuosijuhliaan eli ikään kuin syntymäpäiviään. Vujut on hieno illallisjuhla, jossa noudatetaan etikettisääntöjä. Naisilla pukeutumiseen kuuluu usein pitkä iltapuku ja miehillä tyypillisesti frakki tai tumma puku. 

Parru ry = Polyteknikkojen Akateeminen Raittiutta Rakastava Urheiluseura; Skinnarilan oma urheiluseura, jonka toimintaan kuuluu muun muassa jääkiekko ja futsal.

Winter Classic = Skinnarilan talviklassikko; Jokavuotinen jääkiekkopeli, jossa ratkaistaan jäiden kuningas kauppatieteiden ja tuotantotalouden opiskelijoiden väliltä.

Mättö 2017 = Ruoka-approt; Lappeenrannan omat ruoka-approt, joissa kerätään merkintöjä appropassiin syödyistä annoksista yhteistyöravintoloissa.

Teekkari- ja kylterikaste = Vappuaaton tapahtuma, jossa teekkari- ja kylterifuksit kastetaan hyiseen veteen, Lappeenrannassa Saimaaseen. Näin he saavat kylterin tai teekkarin arvonimen. Teekkarit saavat myös painaa myöhemmin illalla päähänsä teekkarilakin eli niin sanotun tupsulakin.

Yolo = Ylioppilastalo; Yolon palveluihin kuuluu muun muassa yksi opiskelijaravintoloista ja Aalefin kirjakauppa. Sijaitsee keskeisellä paikalla kampuksella. Lauseessa esim; “Mihin syömään?” “Oisko Yolo?”

Timppa ja Seppo = LOAS:n Timppa ja Seppo; Lappeenrannan opiskelijaasuntosäätiön (LOAS) asuntokohteita aivan kampuksen sydämessä. Seppo (valmistunut 2013) ja Timppa (valmistunut 2016) ovat moderneja yksiöitä ja kaksioita sisältäviä kerrostaloja, joista matkaa koululle on noin 2-3 minuuttia.

Harkka = Harjoitukset; Yksi opetustavoista, jossa harkkavetäjän johdolla esimerkiksi lasketaan matematiikan laskuja tai opetellaan eri ohjelmistojen käyttöä pienemmissä ryhmissä.

Noppa = Opintopiste; Kandidaatin tutkinto vaatii 180 opintopistettä ja maisteri 120 ”noppaa”. Kursseista saa vaihtelevasti noppia, usein 5-6 kappaletta. Lauseessa esim; ”Montako noppaa sulla on?”

Gradu = Pro gradu -tutkielma; Gradu on olennainen osa maisteriopintoja. Se on opiskelijan tuottama laaja tutkimus ja opinnäytetyö. Diplomi-insinöörin tutkinnon päätteeksi tehdään diplomityö, joka vastaa muiden ylempien korkeakoulututkintojen gradua.

Kandi = kandidaatintutkielma, kandidaatintutkinto; Kandi tarkoittaa puhekielessä joko kandidaatintutkielmaa tai kandidaatintutkintoa. Kandidaatintutkinto on 180 opintopistettä vaativa alempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan ennen maisteritutkintoa. Tutkintoon sisältyy kandidaatintutkielma, joka on  gradun tavoin opinnäytetyö ja tutkimus (kts. gradu) mutta vain suppeampi.

Ekskursio = LUT-yliopistossa ekskursiot ovat kiltojen eli ainejärjestöjen järjestämiä vierailuja yrityksiin. Ekskursio voidaan tehdä ulkomaillekin. Ekskursioon kuuluu virallisen osuuden jälkeen yleensä epävirallinen osuus tai muuta retken oheistoimintaa.

4 Comments

  1. Fuksikaste on fuksiviikkojen aikana tehtävä kaste fuksiksi. Wappuna suoritetaan teekkari- ja kylterikasteet.

    ”Teekkarin/kylterin arvo voidaan myöntää Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa opiskelevalle maineeltaan ja kunnialtaan kelvolliseksi tunnetulle henkilölle, joka on suorittanut arvon saavuttamiseksi häneltä edellytetyt tehtävät ja joka on saanut teekkari-/kylterikasteen.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *