Tekniikan alojen yhteisvalinta (DIA) uudistuu 2019-2020 – Nämä asiat muuttuvat

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinta uudistuu vaiheittain vuosina 2019 ja 2020. Vuonna 2019 uudistuu diplomi-insinöörihakukohteiden valintakoe ja vuonna 2020 uudistetaan todistuspisteiden laskentakäytännöt.

DIA-yhteisvalintaa päivitetään osana Suomen hallituksen kärkihanketta, joka koskee korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamista. Uudistuksen myötä, vuodesta 2018 alkaen pääsykokeet eivät ole saaneet edellyttää pitkäkestoista valmentautumista ja vuodesta 2020 alkaen todistusvalinta on pääväylä korkeakouluopintoihin. Tämä uudistus koskee kaikkia opintoaloja paitsi taide-, kulttuuri- ja liikunta-aloja.

Perehdymme nyt tarkemmin, mitä nämä muutokset tuovat tullessaan tekniikan aloilla.

Valintakoe yksipäiväiseksi keväästä 2019 alkaen

DI-koulutuksen valintakoe perustuu jatkossakin lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian oppimääriin sekä valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin. Uutta on se, että koe on jatkossa yksipäiväinen ja kokeen aihealueista vain matematiikan tehtävät ovat kaikille pakollisia.

Matematiikan lisäksi kokeessa on kemian ja fysiikan aihealueita koskevat osiot sekä uutuutena osio, joka mittaa tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisutaitoa.

Vuonna 2020 todistusvalinnan kiintiö kasvaa

Alkupiste- eli ylioppilastodistuksen arvosanoihin perustuva valinta uudistuu kiintiöiden sekä pisteytyksen osalta.

Kiintiötä kasvatetaan valtakunnallisesti siten, että vähintään 60% uusista opiskelijoista valitaan pelkkien todistuspisteiden perusteella. Tähän asti valtakunnallinen minimikiintiö on ollut 20 ja maksimi 50 prosenttia. Jatkossa siis minimissään 60 prosenttia otetaan sisään todistusvalinnalla. Loput aloituspaikat jaetaan valintakokeen perusteella.

Vaikka todistusvalinnan kiintiötä nostetaan tuntuvasti, ei valintakokeesta ole tarkoitus luopua kokonaan. Valintakokeella valitaan opiskelijoita myös vuoden 2020 jälkeen. Todistusvalinta on kuitenkin pääasiallinen väylä korkeakouluopintoihin.

Lue lisää todistusvalinnastaTodistusvalinta – mitä se tarkoittaa kauppatieteiden ja tekniikan aloilla?

Pisteytys uudistuu – yhteispistevalinta poistuu

Vuodesta 2020 alkaen todistusvalinnassa voi tulla valituksi mihin tahansa toivomaansa DIA-hakukohteeseen, mikäli täyttää sen kynnysehdot. Hakija voi tulla todistusvalinnassa valituksi esimerkiksi kuudennen hakutoiveen kohteeseen.

Jatkossa tekniikan alalla on vain kaksi eri valintaväylää: todistusvalinta ja koepistevalinta. Valintakokeella valitaan hakukohdekohtaisesti vähintään 20% aloituspaikoista.

Todistuksen perusteella tehtävässä pisteiden laskennassa huomioidaan jatkossa entistä suppeammin ylioppilastutkinnon eri aineita. Huomioitavia aineita ovat jatkossa pitkä matematiikka, äidinkieli sekä fysiikka tai kemia (sen mukaisesti kumpi tuottaa hakijalle paremmat pisteet). Katso tarkempi pisteytystaulukko DIA-valinnan sivuilta.

Todistusvalinnassa hakukelpoisia ovat vain pitkän matematiikan hyväksytysti suorittaneet hakijat. Eli mikäli hakijalla on pitkästä matematiikasta hylätty arvosana, hän ei voi tulla valituksi todistusvalinnassa vaan osallistuu valintakokeeseen.

Yhteisten linjausten lisäksi yliopistot asettavat hakukohdekohtaisia minimiehtoja ylioppilastutkinnon arvosanoille. Tällä tarkoitetaan minimiarvosanoja, joista voi saada pisteitä todistusvalinnassa.  Tutustu LUTin tämänhetkisiin minimiehtoihin.

Mikä säilyy?

Vuoden 2019 tekniikan alan yhteisvalinnassa valintakoe muuttuu yksipäiväiseksi. Yhteisvalinta on osa korkeakoulujen yhteishakua, ja hakuaika on 20.3–3.4.2019. Hakeminen tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi.

Kevään 2019 haussa hakukohteiden järjestyksellä Opintopolussa on merkitystä etenkin todistusvalinnan kannalta: hakija voi päästä todistuksella vain ensimmäiseen tekniikan alan DI-hakukohteeseen. Vuodesta 2020 lähtien todistusvalinta voidaan tehdä miltä tahansa DIA-yhteisvalinnan hakusijalta (1-6).

Sen sijaan valintakokeen suorittamispaikka ei ole sidoksissa ensisijaiseen DI-hakukohteeseen eli hakija voi suorittaa kokeen lähimmällä paikkakunnalla riippumatta siitä, missä järjestyksessä hakutoiveet ovat. Valintakoe on kaikissa kaupungeissa sama. Valintakokeen voi suorittaa seuraavilla paikkakunnilla: Espoo, Tampere, Turku, Vaasa, Oulu ja Lappeenranta.

DIA-yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi.

Miksi uudistetaan?

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksilla halutaan nopeuttaa nuorten siirtymistä työelämään ja vähentää opintojen aloittamista viivästyttäviä välivuosia. Todistusvalinnan kiintiöiden kasvattaminen sekä pääsykokeisiin tarvittavan erillisen valmentautumisen vähentäminen ovat tähän tärkeimmät keinot. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan lukio-opinnot ja niissä menestyminen ovat riittävä näyttö korkeakouluopinnoissa suoriutumiselle.

Uudistusten myötä lukiossa tehdyt valinnat määrittävät yhä enemmän myös tulevia opiskelumahdollisuuksia. Hyödynnä siis kaikki saatavilla oleva apu ja tuki lukio-opintojesi suunnittelemiseksi sekä urasuunnitelmiesi edistämiseksi.

Lisää korkeakoulujen opiskelijavalintoja koskevia kysymyksiä ja vastauksia löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *