Tekniikan opiskelijan päivä yliopistolla

Millaista on tekniikan opiskelu yliopistolla? Kysyimme neljältä tekniikan opiskelijalta, millainen on heidän tyypillinen päivänsä opintojen parissa.

On hyvä muistaa, että tapa opiskella ja oppia riippuu paljon opiskelijasta ja myös opiskeltavasta alasta: esimerkiksi laboratorioharjoitusten osuus opinnoista vaihtelee eri tekniikan aloilla. Opetus ei myöskään ole enää pelkkää luennoilla istumista ja kirjojen pänttäämistä, vaan paljon muutakin – kuten opiskelijamme kertovat.

Annin päivä

Kolmatta vuotta ympäristötekniikkaa opiskeleva Anni suorittaa parhaillaan kahta kauppatieteiden sivuaineen kurssia, yhtä valinnaista kurssia sekä kolmea ympäristötekniikan opintoihin pakollisena kuuluvaa kurssia. Päivien sisältö vaihtelee sen mukaan, minkä kurssin luentoja, harjoitustöitä tai laboratoriotöitä millekin päivälle on työjärjestyksessä. Hän kuvailee tyypillistä päiväänsä näin:

”Klo 8.00–11.00: aamu alkaa Ympäristötekniikan laboratoriotyöt -kurssin laboratoriokerralla. Kurssin laboratoriotyöt suoritetaan pääasiassa niin kutsuttuina intensiiveinä eli viikoittaisten labrojen sijaan kuuden viikon aikana on viisi laboratoriopäivää, jossa kurssin laboratoriotyöt toteutetaan.

Laboratoriossa käsittelimme maanäytettä ja määritimme siitä metalleja spektrometrisella menetelmällä (AAS) sekä ravinteita ionikromatokrafisella menetelmällä (IC). Sen lisäksi haimme laboratorioryhmissä yliopiston pihalta luminäytteet, jotka analysoidaan vesianalytiikan avulla seuraavalla laboratoriokerralla. Laboratoriotyöt toteutettiin pienissä ryhmissä.

Klo 11.00–12.00 käyn lounaalla.

Klo 12.00 osallistun ryhmätyötapaamiseen Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet -kurssin viimeistä harjoitustyötä varten. Harjoitustyössä analysoitiin jonkin olemassa olevan yrityksen mahdollisia organisaation muutostilanteita ja muun muassa muutostilanteiden organisaatioviestintää. Analysoinnissa hyödynsimme luennoilla ja harjoituksissa opittuja menetelmiä.

Klo 14.15–15.45 vuorossa on Teknisen laskennan ohjelmistot -kurssin harkka, jossa teimme Excel-harjoituksia.

Klo 16.00 valmistelin vielä seuraavana päivänä palautettavaa Toimitusketjun johtamisen peruskurssin harjoitusta. Harjoituksessa piti tehdä kuvitteelliselle varastolle ja sen tuotteille ABC-analyysi, joka on yksi varastonhallinnan työkalu. Harjoitus oli yksi kurssin viidestä muusta palautettavasta harjoituksesta.

Muita meneillään olevia kursseja ovat Päästöjen ympäristövaikutukset (pakollinen kurssi) sekä Hankintatoimen perusteet (sivuainekurssi). Tässä tiivistetysti ympäristötekniikan opiskelijalle hyvin tyypillinen päivä.”

Ainon päivä

Kolmatta vuotta tuotantotaloutta opiskeleva Aino kirjoittaa parhaillaan kandidaatintyötään. Kandidaatintyö on alemman korkeakoulututkinnon päättötyö, joka on laajuudeltaan 10 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työtä.

Aino on halunnut rauhoittaa kuluvan jakson eli periodin kandin kirjoittamiseen, joten hänellä on muita opintoja meneillään normaalia vähemmän. Aino kertoo omasta päivästään:

”Menen usein aamulla ensimmäiseksi, yleensä noin klo 9 aikaan tuotantotalouden ainejärjestön eli killan kiltahuoneelle hetkeksi hengailemaan. Sieltä siirryn n. klo 9.30 pariksi tunniksi kirjastoon kirjoittamaan kandidaatintyötä. Lounaan syön koululla ennen puolta päivää, ja lounaan jälkeen taas hetkeksi kiltahuoneelle viettämään aikaa.

Kiltahuoneelta palaan kirjastoon kirjoittamaan kandia, kunnes on päivällisen aika. Päivällisen syön niin ikään koululla. Koulun ravintolasta saa ruokaa iltaan asti. Päivällisen jälkeen meillä on Yrityspeli-kurssiin liittyvä ryhmätyötapaaminen.

Ryhmätapaamisen jälkeen menen vielä kirjastoon hetkeksi kirjoittamaan kandia. Päivän päätteeksi käyn vielä ryhmäliikuntatunnilla koululla. Sitten menen kotiin ja aika nopeasti nukkumaan.

Yleensä vietän koululla aika lailla koko päivän aamusta iltaan, noin klo 9–20.”

Kallen päivä

Ensimmäisen vuoden tuotantotalouden opiskelija Kalle suosii itsenäistä opiskelua. Se on yliopistossa mahdollista: jokainen on vastuussa omista opinnoista ja niiden etenemisestä, mutta samalla myös vapaa valitsemaan, mitä ja miten opiskelee. Pääasia on, että jokainen omaksuu tarvittavat tiedot ja saa vaaditut tehtävät tehtyä. Kalle kuvailee tyypillistä päiväänsä:

”Tällä hetkellä minulla on menossa neljä kurssia: Yrityspeli, Project Management, Analytiikan perusteet sekä ruotsin kielen kurssi. Näistä Yrityspeli-kurssi on erityisen mielenkiintoinen, sillä kyseisellä kurssilla kilpailemme ryhmissä toisiamme vastaan ja pyrimme luomaan mahdollisimman hyvän yrityksen. Jokainen joukkue aloitti samasta lähtötilanteesta. Sen jälkeen jokainen yritys on voinut omilla päätöksillä vaikuttaa pelin kulkuun.

Opiskelen pääasiassa itsenäisesti, sillä keskittymiseni on huonoa suurissa ryhmissä, esim. luennoilla. Teenkin usein koulutehtäviä yliopiston hiljaisissa tiloissa.

Aamut aloitan rennosti ja nukun pitkään. Aloitan päivän menemällä kiltahuoneelle ja sieltä sitten syömään noin klo 11 maissa. Lounaan jälkeen, noin klo 12–16 yleensä opiskelen koululla. Pidän tauon ja jatkan opintoja vielä tunnin tai pari ja lähden käymään kotona. En yleensä vietä iltaisin paljoakaan aikaa kotona, vaan käyn urheilemassa koulun liikuntavuoroilla.”

Tuulin päivän

Energiatekniikkaa toista vuotta opiskeleva Tuuli suorittaa parhaillaan kuutta eri kurssia, joista viisi kurssia kuuluu energiatekniikan yleisopintoihin ja yksi kurssi liittyy kemiantekniikan sivuaineeseen. Tuulin tyypilliseen päivään kuuluu runsaasti laskuharjoituksia sekä ryhmässä työskentelyä.

”Saavun yliopistolle noin klo 10.00, jolloin meillä alkaa Prosessi- ja tehdassuunnittelun kurssin laskuharjoitukset ryhmässä. Tämä kurssi kuuluu Kemian prosessitekniikan sivuaineeseen. Laskuharkkojen jälkeen klo 11.45 käyn lounaalla koululla.

Lounaan jälkeen, noin klo 12.30–14.00 ohjelmassa on itsenäistä koulutehtävien tekoa. Yleensä teemme eri kurssien, muun muassa termodynamiikan ja virtaustekniikan laboratorio- tai harjoitustöitä yhdessä kavereiden kanssa.

Klo 14–16 on jälleen laskuharjoituksia ryhmässä, nyt Teknisen laskennan ohjelmistojen kurssiin liittyen. Laskuharkkojen jälkeen menen kotiin ja illalla vielä kuntosalille.

Näiden lisäksi meneillään olevia kursseja ovat Ydinvoimatekniikan perusteet, Tekniikan matematiikka 2 sekä Tekninen suunnittelu.

Käytän opiskeluun keskimäärin neljä tuntia päivässä. Määrä vaihtelee jonkun verran riippuen siitä, kuinka paljon eri kurssit työllistävät ja kuinka monta eri kurssia on yhtä aikaa meneillään. Luentoja meillä on viikossa noin 5–6 kappaletta, mutta minulle sopii paremmin itsenäinen opiskelu ryhmässä. ”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *