Tekniikan opiskelusta kiinnostuneiden 3 ihmistyyppiä

Tekniikan Akateemisten (TEK) tekemän selvityksen mukaan tekniikan opiskelijat haluavat hyvää läheisilleen ja koko ihmiskunnalle, kunnioittavat luontoa ja arvostavat työtä keskivertokansalaista enemmän. Millaiset tyypit sitten hakeutuvat opiskelemaan tekniikkaa?

Hollantilaistutkimus [1] on löytänyt nuorten keskuudesta neljä ihmistyyppiä, joista kolme on potentiaalisia tekniikan opiskelijoita. Tutkimuksessa löydetyt profiilit ovat High techs eli huipputeknikot, Career Techs eli uraohjukset, Socially-Minded Generalists eli sosiaalisesti ajattelevat generalistit sekä Non Techs eli ei tekniikasta kiinnostuneet.

”Suomalaisista nuorista löytyvät hyvin pitkälti nämä samat profiilit. Suomalaisen kulttuurin erityispiirre on opiskelualojen ja ammattien poikkeuksellisen voimakas jakautuminen sukupuolen mukaan. Ilmiötä kutsutaan segregaatioksi. Tästä johtuen myös näiden profiilien sukupuolittuminen on todennäköisesti vahvempaa kuin hollantilaistutkimuksessa”, kertoo tutkijatohtori Johanna Naukkarinen LUTista. Naukkarinen on tutkinut väitöskirjassaan insinööritieteiden filosofiaa Suomessa.

Käydään seuraavaksi läpi hieman tarkemmin, millaisia nämä ihmistyypit ovat.

High techs

Huipputeknikset tyypit ovat kiinnostuneita tekniikasta nimenomaan tekniikan vuoksi eli miten koneet ja laitteet toimivat ja millainen on tekniikan sielunelämä: he saattavat purkaa koneen tai laitteen osiin ymmärtääkseen, mistä se on tehty ja miksi se toimii, niin kuin se toimii. Huipputeknikot ovat yleensä myös hyviä matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa (LUMA-aineet), ja nauttivat näiden aineiden opiskelusta.

”Tätä ihmistyyppiä esiintyy huomattavasti enemmän poikien keskuudessa ja he päätyvät useasti opiskelemaan tekniikkaa.”

Career Techs

Uraohjukset ajattelevat tekniikkaa pääasiassa urapolkuna. Heille korkea asema, uramahdollisuudet sekä hyvä palkka ovat tärkeämpiä tekijöitä kuin itse tiede tai tekniikka, jotka ovat välineitä hyvän aseman saavuttamiseen. He pitävät teknologiasta niin kauan kuin se toimii, niin kuin pitääkin. Naukkarisen mukaan urasuuntautuneet tyypit ovat enemmän kiinnostuneet luonnontieteistä kuin tekniikasta.

”Tälle porukalle tekniikkaa ja luonnontieteet ovat helppoja, joskin vähän tylsiä aiheita. Mutta niiden opiskelulla on heille välinearvoa: sillä voi ansaita arvostusta, luoda uraa ja tehdä rahaa. Tässä joukossa on enemmän poikia, mutta myös tyttöjä mahtuu mukaan.”

Socially-Minded Generalist

Generalistit ovat tyyppejä, jotka ymmärtävät ja osaavat analysoida syy–seuraussuhteita, osaavat hahmottaa isoja kokonaisuuksia ja ovat päätöksenteon hetkellä usein ratkaisijan roolissa. Heidän vahvin voimavaransa on ihmisten toiminnan ymmärtäminen.

Millainen tyyppi sitten on sosiaalisesti ajatteleva generalisti? Hän on ihminen, joka arvostaa tieteen ja tekniikan hyödyllisyyttä, mutta kenellä ei ole tekniikasta selkeää käsitystä. Sosiaalisesti ajattelevat generalistit pitävät LUMA-aineista ja haluavat tehdä asioita yhteiskunnan hyväksi, mutta eivät välttämättä osaa yhdistää näitä kahta.

”Nämä tyypit ovat maailmanpelastajia: heille merkitsee se, miten tieteen tai teknologian avulla voi parantaa maailmaa. Tekniikka voisi olla heille sinällään kiinnostavaa, mutta koska he eivät näe teknologian ja hyvinvoinnin yhteyttä, he usein jättävät hakematta tekniikan aloille. Tässä ryhmässä tyttöjen osuus on merkittävästi poikia isompi.”

Non Techs

Lienee selvää, että tämä ryhmä ei ole lainkaan kiinnostunut tekniikasta ja pitää koulun LUMA-aineita vaikeina – he opiskelevat mieluummin muita aineita. He eivät luonnollisestikaan hakeudu tekniikan aloille. Tästä ryhmästä valtaosa on tyttöjä ja vain pieni osa poikia.

Kauppatieteiden opiskelijan päivä yliopistolla

Ei enää rakettitiedettä

Huipputekniset ja uraohjukset ovat siis niitä ihmistyyppejä, jotka todennäköisimmin hakeutuvat tekniikan aloille omaehtoisesti. Sen sijaan sosiaalisesti ajattelevien generalistien joukko on hyödyntämätön voimavara, jota tarvitaan tekniikan aloilla kasvavissa määrin. Miksi näin on?

”Tytöt ovat ihmisorientoituneita. Heille ihmisten ja ympäristön tilaan vaikuttaminen ovat kiinnostavin asia teknologiassa, kun taas pojat ovat enemmän asiasuuntautuneita: heitä kiinnostaa esimerkiksi laitteen tekniset ominaisuudet. Voisi ihan yhtä hyvin kysyä, miksi tekniikka identifioituu koneiksi ja laitteiksi, eikä ihmisiä varten tehdyiksi ratkaisuiksi?”

Taustalla vaikuttaa historia: kun ihminen lensi ensimmäisen kerran kuuhun, oli tekniikassa kyse fysiikan lakien voittamisesta. Tämä mielikuva on edelleen hyvin vahvasti läsnä, kun puhutaan tekniikasta ja teknologiasta. Tulevaisuudessa tämä asetelma tulisikin kääntää päälaelleen.

”Tekniikka on toki edelleen myös fysiikan lakien voittamista, mutta meillä on todella paljon valmiina siihen liittyvää tutkimustietoa ja tietämystä. Suuri potentiaali on kuitenkin vielä käyttämättä, kun emme ymmärrä käyttäjien näkökulmaa asiaan. Tämä ihmisrajapinta tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia”, Naukkarinen sanoo.

[1] Motivaction & YoungWorks, “Bèta Mentality 2011-2016: Attracting Young People to Science and Technology,” Den Haag: Platform Bèta Techniek, 2010.

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *