Todistusvalinta tulee – mitä se tarkoittaa kauppatieteiden ja tekniikan aloilla?

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus tuo tullessaan monenlaisia muutoksia. Ylioppilastodistuksen arvosanoihin perustuvaa opiskelijavalintaa lisätään ja pääsykokeita muutetaan jo tulevalla hakukierroksella siten, että ne eivät edellytä hakijoilta pitkää valmentautumista. Tekniikan alan valintamenettelyihin isoimmat muutokset ovat vasta tulossa, mutta kauppatieteellisen alan menettelyt muuttuvat jo korkeakoulujen kevään 2018 yhteishakuun. Mikä siis muuttuu?

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa* alkupistein eli ylioppilastodistuksen arvosanoihin perustuen täytetään jatkossa 60 prosenttia aloituspaikoista. Loput 40 prosenttia täytetään pelkin valintakoepistein. Aiemmin käytössä ollut alku- ja valintapisteiden yhteistulokseen perustuva valinta poistuu käytöstä. Alkupistevalinta on lisäksi tarkoitettu ensikertalaisille hakijoille eli toista korkeakoulupaikkaa hakeva hakija ei voi tulla valituksi alkupistein.

Sen sijaan hakukohteiden järjestyksellä ei alkupistevalinnassa ole enää merkitystä. Alkupistein voi tulla valituksi millä tahansa sijalla kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa olevaan hakukohteeseen. Eli hakija voi päästä alkupistein esimerkiksi kolmannella sijalla olevaan kauppatieteiden hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiteitä ei myöskään enää jaeta.

Myös kauppatieteiden valintakokeet uudistuvat

Valintakokeiden osalta kauppatieteellisen alan yhteisvalinta suoraviivaistuu. Jatkossa valintakokeet perustuvat lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin yhteiskuntaopista, historiasta ja matematiikasta. Erillisten pääsykoekirjojen pänttääminen jää historiaan.

Erillistä kutsua valintakokeeseen ei tule, ja valintakoe tulee tehdä siinä yliopistossa, jonka on laittanut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ykkösvaihtoehdoksi. Valintakokeessa esitetään jatkossakin monivalinta- ja/tai oikein/väärin-kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vastauksesta niitä vähennetään. Vastaamatta jättämisestä ei sen sijaan rokoteta.

Vaikka opiskelupaikka ei aukeaisi alkupistein eikä valintakoepistein, voi hakija tulla valituksi varasijalle. Varasijojen määrää on kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa rajoitettu valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti. Varasijoille otetaan maksimissaan 30 hakijaa molemmissa valintajonoissa eli alkupiste- ja koepistevalinnassa.

Koska hakijalla voi olla Opintopolussa myös ylempiä hakutoiveita, tulee mukaan vielä yksi muuttuva tekijä. Vaikka hakija tulee valituksi alkupistein johonkin kauppatieteellisen alan hakukohteistaan, voi hän halutessaan silti osallistua ylempien hakutoiveiden valintakokeeseen.

Esimerkiksi: hakijalla on kauppatieteellisen alan hakutoiveita Opintopolussa sijoilla 2, 3 ja 4. Sijalla yksi hänellä on oikeustieteellinen. Mikäli hakija tulee valituksi alkupistein sijalla kolme olevaan kauppatieteellisen alan hakukohteeseen, voi hän silti osallistua valintakokeisiin päästäkseen sijalla yksi tai kaksi olevaan hakukohteeseen. Käytännössä hakija voi siis osallistua edelleen sekä oikeustieteellisen että kauppatieteiden valintakokeeseen.

Mikäli hän tulee valituksi valintakokeen kautta ylempään hakukohteeseen, menee alkupistein saatu opiskelupaikka seuraavalle varasijalla olevalle hakijalle.

Tekniikan alalla ei suuria mullistuksia – vielä

Tekniikan alan yhteisvalinnassa alkupistein valitaan minimissään 20 ja maksimissaan 50 prosenttia hakijoista. Jokainen yliopisto voi itse päättää kiintiöistään näiden rajojen puitteissa. LUT:ssä alkupistein täytetään 50 prosenttia aloituspaikoista. Loput 50 prosenttia aloituspaikoista täytetään yhteispistein (35 prosenttia) ja pelkin valintakoepistein (15 prosenttia).

Ensikertalaiskiintiö on LUT:ssä 60 prosenttia. Hakija voi siis olla yhtä aikaa ensikertalainen ja tulla valituksi todistusvalinnassa, mutta ensikertalaisuus ei ole edellytys todistusvalinnalle.

Lisäksi tekniikan hakukohteiden järjestyksellä Opintopolussa on merkitystä etenkin todistusvalinnan kannalta: hakija voi päästä todistuksella vain ensimmäiseen tekniikan alan DI-hakukohteeseen.

Valintakoe tekniikan alalla on edelleen kaksipäiväinen eikä siihen tule erillistä kutsua. Ensimmäisenä päivänä on matematiikan koe ja toisena päivänä fysiikan ja kemian koe. Matematiikan ja kemian kokeeseen on varattu aikaa kolme tuntia, fysiikan kokeeseen neljä tuntia. Koetehtävät ovat laskutehtäviä.

Valintakokeen suorittamispaikka ei ole sidoksissa tekniikan alan DIA-yhteisvalinnan ensisijaiseen hakukohteeseen eli hakija voi suorittaa kokeen lähimmällä paikkakunnalla riippumatta siitä, missä järjestyksessä hakutoiveet ovat. Valintakoe on kaikissa kaupungeissa sama. Valintakokeen voi suorittaa seuraavilla paikkakunnilla: Espoo, Tampere, Turku, Vaasa, Oulu ja Lappeenranta.

Varasijoille asetettavien hakijoiden määrää ei ole LUT:ssä tekniikan alalla erikseen rajattu. Varasijalla olevia hakijoita hyväksytään järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Eli jos joku opiskelupaikan saanut jättää opiskelupaikan vastaanottamatta, hänen tilalleen nousee seuraava varasijalla oleva hakija.

Tekniikan DIA (diplomi-insinööri ja arkkitehti) -yhteisvalintaan on suunnitteilla muutoksia, jotka toteutuvat näillä näkymin vuosien 2019 ja 2020 aikana. Muutokset koskevat DI-puolen valintakokeita sekä alkupisteitä. Kerromme tulevista muutoksista sitä mukaan, kun uudistuksista tehdään päätöksiä.

Mitä yhteistä?

Sekä tekniikan että kauppatieteiden yhteisvalinnoissa ensikertalaisuus on etu, joka kannattaa hyödyntää viisaasti: pelkkä hakeminen ei poista ensikertalaisuutta eli hakea kannattaa aina. Ensikertalaisuuden menettää vasta, kun ottaa opiskelupaikan korkeakoulussa vastaan.

Alkupistevalinnassa sijoittuneille hakijoille ilmoitetaan tuloksista toukokuun lopulla. Tekniikan alan valintakokeet ovat niin ikään toukokuun lopulla (29.-30.5.2018) ja kauppatieteiden valintakokeet kesäkuun alussa (6.6.2018), joten kaikkien hakijoiden on hyvä valmistautua kokeisiin.

Molempia valintoja koskeen myöskin yhden korkeakoulupaikan sääntö: hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lisätietoja hakemisesta

Tekniikan DIA-yhteisvalinta: http://dia.fi/
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta: http://www.kauppatieteet.fi/

* Yhteisvalinta = yliopistojen välinen, tietyn alan valintamenettely, joka on osa yhteishakua. Yhteisvalinta tarkoittaa, että useampi yliopisto on yhdessä sopinut tietyistä hakemiseen liittyvistä säännöistä, kuten valintaperusteista, alan yhteisestä valintakokeesta, millä paikkakunnilla valintakokeen voi suorittaa jne.

2 Comments

  1. Eikö alla oleva lainaus ole täysin väärää tietoa?

    ”Esimerkiksi: hakijalla on kauppatieteellisen alan hakutoiveita Opintopolussa sijoilla 2, 3 ja 4. Sijalla yksi hänellä on oikeustieteellinen. Mikäli hakija tulee valituksi alkupistein sijalla kolme olevaan kauppatieteellisen alan hakukohteeseen, voi hän silti osallistua valintakokeisiin päästäkseen sijalla yksi tai kaksi olevaan hakukohteeseen. Käytännössä hakija voi siis osallistua edelleen sekä oikeustieteellisen että kauppatieteiden valintakokeeseen.”

    • Terve Timo, kiitos kommentistasi!

      Blogissa esitetty esimerkki on täysin oikein. Hakija voi tulla hyväksytyksi ylempään hakutoiveeseensa joko valintakokeen kautta (jos hakukohteella sellainen mahdollisuus on) tai varasijoilta.

Jätä meille kommentti