Tuotantotalouden ja tietotekniikan opintojen yhdistäminen käytännössä

Toisen vuoden tuotantotalouden opiskelija Susanna Lappi kertoo tämänhetkisistä kursseistaan ja niiden sisällöstä.

”Ensimmäisenä opiskeluvuotenani opintoni keskittyivät pitkälti tutkintooni kuuluvien pakollisten kurssien suorittamiseen, mutta nyt toisen opiskeluvuoteni alettua olen päässyt enemmän vaikuttamaan omien opintojeni sisältöön. Luen sivuaineenani tietotekniikkaa, joten lukujärjestykseni koostuu tuotantotalouden ja tietotekniikan kursseista.

Kalenteri

Markkinoinnin perusteet (Tuotantotalous)

Kurssi koostuu luennoista, harjoitustöistä sekä harjoitustöiden purkutilaisuuksista. Luennoilla ei ole läsnäolopakkoa, joten läsnäoloa vaaditaan ainoastaan harjoitustöiden purkutilaisuuksissa. Kurssin lopullinen arvosana määräytyy kahden case-harjoitustyön, malliraportin virheidenanalysointi tehtävän, laajemman harjoitustyön sekä joulukuussa olevan tentin perusteella.

Aihepiirit pyörivät kurssin nimen mukaisesti markkinoinnin perusteiden ympärillä. Luentojen teemoina on esimerkiksi markkinoinnin sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö, brändipäätökset ja brändin rakentaminen sekä teollinen markkinointi ja palveluiden markkinointi. Luennoilla opittuja asioita sovelletaan case-harjoitustöihin, joissa pohditaan neljän hengen ryhmissä vastauksia todellisiin yrityksissä esiintyneisiin ongelmiin. Ensimmäisessä case-harjoituksessa mietimme miksi Starbucks ei menestynyt Australiassa ja toisessa miksi Fordin Ka-automalli ei menestynyt Ranskassa. Viimeisessä harjoitustyössä, joka on minulla vielä edessä, valitsemme vapaavalintaisen yrityksen ja teemme sille markkinointisuunnitelman haluamaamme kohdemaahan.

Kurssi on mielestäni mielenkiintoinen, mutta samalla myös melko työläs. Case-työskentely on mukavaa ja opettavaa, mutta hyvän analyysin ja lopputuloksen aikaansaaminen vaatii yllättävän paljon aikaa ja vaivaa. Kurssi on pakollinen sekä kauppatieteilijöille että tuotantotalouden opiskelijoille.

pppp

Strateginen suunnittelu ja johtaminen (Tuotantotalous)

Strategisen suunnittelun ja johtamisen kurssilla opimme analysoimaan yritysten strategioita ja luomaan niitä käytännön tilanteisiin. Kurssilla tehdään kaksi harjoitustyötä ryhmissä ja kaksi henkilökohtaista esseetä. Kaikki kurssin työt perustuvat yhteen omavalintaiseen yritykseen, jonka toimintaa analysoimme ensimmäisessä harjoitustyössä. Toisessa harjoitustyössä muodostamme yritykselle strategian.

Loppuarvosana muodostuu tehtyjen tehtävien perusteella. Kurssissa ei siis ole tenttiä, joten harjoitustyöt ovat laajoja ja työläitä. Olen kokenut kurssin haastavana, koska se on selvästi soveltavampi ja enemmän omaa pohdintaa vaativa kuin aikaisemmin käymäni kurssit. Kurssi on haastavuutensa takia kuitenkin hyvin opettava ja uskon kurssista olevan minulle paljon hyötyä tulevaisuudessa.

Ohjelmoinnin perusteet (Tietotekniikka)

Ohjelmoinnin perusteet on ensimmäinen tietotekniikan kurssini ja siinä tutustutaan python-koodauksen perusteisiin. Kurssin opetus muodostuu luennoista ja harjoituksista. Kaikki kurssin luennot videoidaan, mikä on kiva bonus silloin kun luento on jäänyt väliin tai jokin asia kaipaa selvennystä. Harjoituksissa on tarkoituksena saada halutessaan apua joka viikkoisiin viikkotehtäviin, joissa on aina viisi viikon aihepiireihin liittyvää ohjelmointitehtävää. Kurssin arvosana muodostuu välikokeesta ja tentistä, mutta viikkotehtävistä on mahdollista saada lisäpisteitä.

Ennen tämän kurssin aloittamista tietoni ja osaamiseni ohjelmointiin olivat erittäin heikot. Kurssi lähti käyntiin sopivan yksinkertaisista tehtävistä, ja eteni haastavampiin minulle sopivassa tahdissa. Koodaukseen aiemmin tutustuneille kurssi on varmaan melko helppo, mutta ainakin minä saan viikoittaisiin tehtäviin kulumaan helposti useita tunteja. Päällimmäiset fiilikseni kurssista on tosi hyvät, epätoivo ei ole (vielä ainakaan) vallannut ja jokaisen onnistuneen koodin jälkeen olo on kuin kuninkaalla.

fullsizeoutput_2163

Tilastomatematiikka (Laskennallinen tekniikka)

Tuotantotaloudessa on kolme pakollista matematiikan kurssia ja tilastomatematiikka on niistä viimeinen. Kurssilla käsitellään tuttuja asioita lukion pitkän matematiikan tilastomatematiikan kurssilta ja viedään näitä aikaisemmin opittuja taitoja myös syvemmälle tasolle.

Kurssilla on perinteisiä luentoja ja ohjattuja harjoituksia, kuten muillakin käymilläni matematiikan kursseilla. Itselleni erittäin tärkeäksi on muodostunut harjoitukset, joissa saa apua tehtävien tekoon. Kurssin arvosana määräytyy tentin perusteella, mutta harjoitustehtävistä saa lisäpisteitä tenttiin. Kurssin ohessa on myös mahdollista tehdä harjoitustyö, jossa tehdään reilu 30 nettitehtävää ja esitellään tehtävien vaiheet myöhemmin opettajalle kontrollitapaamisesssa. Harjoitustyön suorittaminen on yhden opintopisteen arvoinen.

Kustannusjohtamisen peruskurssi (Tuotantotalous)

Kurssilla tutustutaan yrityksen toiminnan ohjaamista laskennan avulla. Käsiteltäviä aiheita on muun muassa kustannuskäsitteet, poistomenetelmä ja investointilaskentamenetelmät. Kurssilla on paljon laskemista. Laskut ovat matemaattisesti helppoja, mutta teoria niiden taustalla on hyvä osata, jotta yhtälöiden muodostaminen helpottuu.

Kurssilla on viikoittain kaksi luentoa ja yksi kotitehtävien läpikäyntitilaisuus. Arvosana määräytyy tentin perusteella ja lisäpisteitä saa kurssin aikana tehdyistä tehtävistä.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *