Tuotantotalouden opiskelu käytännössä: Koordinoinnin ja johtamisen keinot yrityksessä -kurssi

Koordinoinnin ja johtamisen keinot yrityksessä -kurssi kuuluu tuotantotalouden vaihtoehtoisiin aineopintoihin eli sen voi suorittaa, jos haluaa.

Kolmannen vuoden opiskelija Markus pitää kurssia erittäin hyödyllisenä ja kertoo seuraavaksi, mitä kaikkea kurssi piti sisällään.

Perustiedot kurssista:

  • Koulutusohjelma: Tuotantotalous
  • Suoritusvuosi: 3. vuosi
  • Kurssin kesto: 1 periodi
  • Opintopisteet: 6 op
  • Toteutus: etänä sekä läsnä
  • Arviointi: teemaharjoitusten (40% arvosanasta) ja tentin (60% arvosanasta) yhteenlasketut pisteet siten, että teemaharjoituksista lasketaan mukaan viisi parasta
  • Kurssin kuvaus opinto-oppaassa

“Koordinoinnin ja johtamisen keinot yrityksessä -kurssilla käydään nimensä mukaisesti läpi erilaisia koordinoinnin keinoja ja niiden toimivuutta erilaisissa tehtävissä, tilanteissa ja ympäristöissä. Kävin itse kurssin kolmannen vuoden syksyllä, 1. periodissa. Kurssin suorittamisesta saa kuusi opintopistettä. 

Kurssi koostuu kuudesta viikottaisesta teemaharjoituksesta, tentistä sekä viikottaisista luennoista ja lähiopetussessioista. Arvosana muodostuu teemaharjoitusten (40% arvosanasta) ja tentin (60% arvosanasta) yhteenlasketuista pisteistä siten, että teemaharjoituksista lasketaan mukaan viisi parasta. 

Teemaharjoitusten kysymykset liittyvät aina viikon luennon teemoihin. Näitä ovat esimerkiksi Johtoryhmä ja päätöksenteko sekä Yksiköiden välinen koordinaatio. Tarkoituksena on soveltaa luennoilla käytyjä koordinoinnin keinoja ja ratkaista niiden avulla annettu ongelma. 

Teemaharjoituksissa ratkottiin case-yrityksen menestystekijöitä asiakassegmenteittäin, pohdittiin uusien johtajien palkkaamista ja niiden rekrytointien merkitystä henkilöstöön sekä suunniteltiin ja aikataulutettiin case-yrityksen johtoryhmälle erilaisia kokouksia. Ryhmällämme meni aiheesta riippuen 1–3 tuntia tehtävän palautukseen. Harjoitukset saa suorittaa joko yksittäin tai maksimissaan neljän hengen ryhmässä. Näihin tehtäviin saa tarvittaessa apua lähiopetussessioissa. 

Tentissä on esseekysymyksiä, jotka perustuvat luentokalvoihin sekä kurssikirjallisuuteen. Kävin itse kurssin aikana, jolloin koronarajoitukset olivat vielä osittain päällä. Tämän takia meillä oli mahdollisuus suorittaa tentti joko sähköisesti Exam-luokassa tai paperitenttinä. Normaaalisti tentti suoritetaan paperitenttinä, mutta toivottavasti sähköisestä tenttimismahdollisuudesta tulee uusi normaali. 

Kurssi oli mielestäni hyödyllinen, sillä sen aikana sai ymmärrystä tärkeistä perusasioista, joihin en ollut perehtynyt millään aikaisemmalla kurssilla. Jokaisesta teemaluennosta ja -harjoituksesta jäi jotain uutta käteen. Opin paljon uusia koordinointikeinoja, joita tulen varmasti tarvitsemaan työelämässä tulevaisuudessa.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *