Tuotantotalouden opiskelu käytännössä: ohjelmistotuotannon kurssi

Ohjelmistotuotanto-kurssi kuuluu pakollisiin tuotantotalouden kandidaatin yleisopintoihin. Toista vuottaan tuotantotaloutta opiskeleva Noora kertoo kurssin olleen hänelle ensikosketus ohjelmistotuotantoon. Seuraavaksi hän kertoo, mitä kurssi pitää sisällään.

Perustiedot kurssista:

  • Koulutusohjelma: tuotantotalous
  • Kurssin kesto: 2 periodia (koko syyslukukausi)
  • Opintopisteet: 6 opintopistettä
  • Arviointi: viikkotehtävät, harjoitustyö ja tentti
  • Keskeinen sisältö: erilaisten ohjelmistojen tärkeyden ja kehitysprosessin ymmärtäminen
  • Kurssin kuvaus opinto-oppaassa

”Ohjelmistotuotannon kurssi suoritetaan yleensä ensimmäisenä lukuvuonna, 1. ja 2. periodeissa eli kurssin kesto on syyskuusta joulukuuhun. Kurssin suorittamisesta saa kuusi opintopistettä. Kurssilla on joka viikko yksi luento, jonka voi katsoa paikan päällä tai etänä/tallenteena. Kurssin osa-alueet ovat 1–5 hengen ryhmässä tehtävä harjoitustyö, viikoittaiset lyhyet harjoitustehtävät sekä kotoa käsin omalla tietokoneella tehtävä kurssitentti.

Ohjelmistotuotannon kurssin päätavoite on perehdyttää opiskelija siihen, mitä ohjelmistotuotanto on ja mitä se pitää sisällään. Ohjelmistotuotanto tarkoittaa erilaisten ohjelmistojen, kuten esimerkiksi mobiilisovellusten, yritysten laskutusjärjestelmien tai tietokonepelien, kehitysprosessia. Keskeisiä teemoja ovat projektinhallinta, erilaiset lähestymistavat ohjelmistojen kehitykseen sekä vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittelyllä tarkoitetaan sitä, mitä ominaisuuksia ohjelmistolla tulee olla.

Kurssisisältöihin perehdyttiin erityisesti harjoitustyössä, jonka tehtävänanto oli suunnitella MatkaApuri-mobiilisovelluksen tuotantoprosessi toteutusta vaille valmiiksi. Oma ryhmäni kehitteli Google Mapsin ja Sää-sovelluksen ominaisuuksia yhdistelevän sovelluksen, jonka avulla pystyisi esimerkiksi matkustamaan paikasta toiseen sääolot huomioiden.

Keskeinen osa työtä oli vaatimusmäärittely eli sovelluksen keskeisten toiminnallisuuksien selvittäminen. Eli esimerkiksi millä kulkuneuvoilla reittiopastusta voi saada, millaisia valikoita sovellus sisältää ja millaista sää- sekä reittidataa ohjelmisto tarvitsee.

Muita harjoitustyön tärkeitä osa-alueita olivat liiketoimintatavoitteet, riskienhallinta sekä myös sovelluksen luonnostelu käytännössä: miltä sovellus näyttäisi ja kuinka sitä konkreettisesti käytettäisiin. Työn laajuus ja yksityiskohtaisuus riippui ryhmän koosta, joten harjoitustyön työmäärä ei käynyt liian raskaaksi.

Kokonaisuutena kurssi oli yksi ensimmäisen vuoden kiinnostavimmista. Pidin erityisesti kurssin harjoitustyöstä, sillä siinä pääsi konkreettisesti harjoittelemaan, mitä eri osa-alueita ohjelmiston kehitys pitää sisällään ja millaista projektinhallinta on.

Koska ryhmämme oli viisihenkinen, pääsimme miettimään työtä yksityiskohtaisesti ja monipuolisesti, joten saimme laajan kokonaiskuvan ohjelmistokehityksestä. Luennot ja viikkotehtävät puolestaan tukivat hyvin harjoitustyössä tarvittavaa osaamista. 

Kurssi oli minulle ensikosketus ohjelmistotuotantoon. LUTin tuotantotalouden opinnoissa on data-analytiikan maisterivaiheen suuntautumisvaihtoehto, kun valitsee ohjelmistotuotannon sivuaineen. Ohjelmistotuotanto-kurssin herättämän kiinnostuksen myötä päädyin valitsemaan kyseisen sivuaineen ja aion tulevissa maisteriopinnoissani suuntautua data-analytiikkaan.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *