Tuotantotalouden opiskelu käytännössä: strategisen suunnittelun ja johtamisen kurssi

Kolmannen vuoden tuotantotalouden opiskelija Aino kertoo strategisen suunnittelun ja johtamisen kurssista:

”Kurssilla tutustutaan kurssin nimen mukaisesti strategisen suunnittelun ja johtamisen perusteisiin. Kurssi kuuluu tuotantotalouden pakollisiin opintoihin ja kävin sen itse kolmantena vuonna. 

Kurssin tavoitteena on oppia strategisen suunnittelun käsitteet ja lähtökohdat sekä kuinka hyödyntää strategisen analyysin menetelmiä yrityksen ulkoisen toimintaympäristön ja sisäisen suorituskyvyn analysoinnissa. Tavoitteena on oppia myös määrittelemään yrityksen kilpailuedun lähteet ja oppia soveltamaan strategian muodostamista käytännön tilanteissa.

Kurssi koostuu kolmesta harjoitustyöstä, jotka tehdään viiden hengen ryhmissä sekä kahdesta itsenäisestä esseestä. Kurssilla ei siis ole lainkaan tenttiä vaan kurssiarvosana muodostuu harjoitustöiden ja esseiden yhteispisteistä.

Ensimmäisessä harjoitustyössä ryhmä valitsee yhden strategisen analyysin menetelmän, johon perehtyy tarkemmin. Harjoitustyössä mietitään esimerkiksi menetelmän soveltuvuutta erilaisiin tilanteisiin sekä esimerkkejä menetelmän käytöstä. Esitykset kootaan yhteiseen paikkaan, jotta kaikki ryhmät voivat hyödyntää näiden menetelmien esittelyjä seuraavissa harjoitustöissä.

Toisessa harjoitustyössä tehtävänä on suorittaa yrityksen sisäisen toiminnan sekä yrityksen toimintaympäristön analyysi itse valittuja analyysityökaluja ja viitekehyksiä soveltaen. Kartoitus tehdään ryhmän itse valitseman yrityksen nykytilasta. Tämän harjoituksen tarkoituksena on luoda pohja yrityksen strategialle ja toimintasuunnitelmalle. Työ sisältää sidosryhmäanalyysin, toimiala-analyysin, makroympäristön analyysin ja sisäisen yritysanalyysin. 

Kolmannessa harjoitustyössä muodostetaan edellisessä harjoitustyössä valitulle yritykselle strategia hyödyntäen edellisen harjoitustyön tuloksia. Työssä määritellään esimerkiksi yrityksen strategiset päämäärät ja tavoitteet sekä toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Yritykselle tulee tehdä myös rahoitussuunnitelma ja määritellä esimerkiksi varasuunnitelma, jolla strategian toteutuminen turvataan.

Kurssin esseet kirjoitetaan itsenäisesti ja niiden aiheissa on paljon valinnan varaa. Esseiden aiheet voivat liittyä esimerkiksi yrityksen kansainvälistymiseen sekä yrityksen markkina- tai resurssilähtöiseen strategia-ajatteluun.

Kurssilla mielenkiintoista oli se, että ryhmämme sai ainutlaatuisen tilaisuuden tehdä kahdessa harjoitustyössä yhteistyötä erään suomalaisen yrityksen kanssa. Pidimme yrityksen toimitusjohtajan kanssa Skype-palavereja pitkin kurssia ja saimme häneltä lisätietoa yrityksestä, mikä helpotti keskimmäisen harjoitustyön tekemistä. Kolmanteen harjoitustyöhön saimme toimitusjohtajalta myös toiveita, mitä asioita strategian laadinnassa tulisi painottaa. Kurssin lopuksi ryhmämme pääsi esittelemään luomamme strategian koko konsernin johtoryhmälle osavuosikatsauksen julkistamistilaisuudessa.”

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *